آرشیو ستون اطلاعیه های حزب اتحاد کمونیسم کارگری

 

اخراج کارگران ،سرو مشرق زمین محکوم است

کارگران شرکت مهندسین مشاور یکم ،کاهش دستمزدها، افزایش استثمار و ‏فشار کاری

۱۴ نوامبر،روز آکسیون و همبستگی با کارگران در اروپا ،مبارزه علیه ‏سیاستهای ریاضت کشی در اروپا

کارگران پارس خواب هشتگرد کرج ،دستمزدهای مهر ماه معوق

کارگران مرکز صنعتی کلاهدوز 2 ماه دستمزد معوق

پایان اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زن

پرستاران بیمارستان فوق تخصصی رازی رشت‎ ‎،بازهم دستمزدهای معوق

کارگران شرکت ساختمانی پردال ،6 ماه دستمزد معوق

کارگران سد بیجار رودبار ،2 ماه دستمزد معوق

اخراج کارگران وانیا ریل راه آهن تهران

کارگران گاز حقوق هايشان را نقد کردند

اخراج کارگران شرکت سایپا آذین

کارگران شرکت گلراد قزوین

کارکنان آموزش و پرورش منطقه 5 تهران ،دستمزدهای مهرماه معوق

در حمایت از هفته همبستگی برای آزادی فعالین کارگری ،اعتراض به‌ ‏موج اخیر اعدامها در ایران

آکسیونهای واحدهای حزب ،در همبستگی با کارگران زندانی ‏کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کارگران شهاب خودرو،کاهش قراردادها از یکسال به یکماه

اعتصاب کارگران گاز عسلويه

در همبستگی با کارگران زندانی ،کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

ايران خودرو ،اخراج جنایتکارانه کارگران محکوم است

سازمان مجاهدین ،یک سکت مذهبی باند سیاهی

کارگران وانیا ریل راه آهن تهران ،عدم تمدید قراردادها، تهدید اخراج و بیکاری

کارگران سرو مشرق زمین ،دستمزدهای شهریور معوق

کارگران کارخانه پارس خواب هشتگرد کرج ،یکماه دستمزد معوق

بازگشت به کار کارگران اخراجی کارخانه پل فیلم قزوین

محسن رضائى تروريست به لندن مى آيد!جلسه محسن رضائى را به اعتراض عليه کل جمهورى اسلامى تبديل کنيم

تعطیلی کارخانه پل فیلم قزوین ،اخراج و بیکاری کارگران

پرستاران کرمانشاه ،3 ماه دستمزدهای معوق

ایران خودرو، بخش مونتاژ ،3 ماه دستمزد معوق

ایران خودرو ،کارگران تعاونی خاص ،اخراج و بیکاری در راه است

اطلاعیه حزب پیرامون:اطلاعیه شورای نمایندگان نشست نیروهای چپ و کمونیست بمناسبت آغاز سال تحصیلی

ایران خودرو، مهر کام پارس ،ورشکستگی و بحران، تهدید کارگران به اخراج

کارگران شرکت توسعه و معادن ،دستمزدهای تیر و مرداد ماه معوق

کارگران کارخانه پارس خواب هشتگرد کرج ،باز هم دستمزدهای مرداد ماه معوق

کارکنان بیمارستان فوق تخصصی رازی رشت ،3 ماه دستمزدهای معوق

کارکنان شرکت تولیدی نادران لاهیجان ،یکماه دستمزد معوق

روز كارگر در كانادا را باید به روز اعتراض رادیكال به نظام گندیده سرمایه داری بدل كرد

سایپا در بحران سقوط و ورشکستگی ،تهدید به اخراج و کاهش دستمزدهای کارگران

آکسیون های اعتراضی علیه دولت آفریقای جنوبی و در حمایت از کارگران معدنچی

کارکنان هواپیمایی فارس ،2 ماه دستمزد معوق

دزدی بزرگ حکومت اسلامی! 19 میلیارد تومان، سنوات کارکنان آموزش و پرورش تهران

کارگران شرکت دارو پخش ،مرخصی اجباری، کاهش دستمزدها

آکسیون های اعتراضی علیه دولت آفریقای جنوبی و در حمایت از کارگران معدنچی

روز قدس در تورنتو به صحنه ،مقابله با جمهوری اسلامی و حزب الله تبدیل شد

نگذاریم قربانیان کشتارهای جمهوری اسلامی به فراموشی سپرده شوند

کارگران شرکت مخابراتی هیوا (موج آسا سابق) دزدی از دستمزدهای کارگران

عليه قتل عام کارگران اعتصابى معدنچى ،آفريقاى جنوبى متحدانه اعتراض کنيم

Let us unite against the mass murder of South African Miners!

کارگران شرکت آما ،مرخصی اجباری، شمارش معکوس اخراج و بیکاری

تعطيلى کوره هاى ذوب آهن فولاد مبارکه

زلزله در آذربايجان ،چه کسى مسئول است؟

روز قدس در تورنتو ميدان جنگ تروريستهاى اسلامى و دولتى است٬ عليه هر دو و در دفاع از آزادى مردم فلسطين بميدان بيائيم!

فقر و گرسنگی را نباید تحمل كرد

ما كارگران باید به جنگ فقر و فلاكت برویم

عاملین فقر و فلاكت

کارگران کارخانه پارس خواب هشتگرد کرج ،دستمزدهای تیرماه معوق

اخراج کارگران شرکت فروش خودرو ایرانیان

کارگران کارخانه گچ شهریار تبریز ،5 ماه دستمزد و سنوات معوق

کارگران سرو مشرق زمین ،یکماه دستمزد معوق

اطلاعيه شماره ١ ،کنگره دوم حزب اتحاد کمونيسم کارگرى برگزار ميشود

شرکت قطعات خودرو هنگار سعی ،تعطیلی و اخراج کارگران، 3 ماه دستمزد معوق

کارگران معدن و کارخانه گچ زمرد گرمسار ،3 ماه دستمزد معوق

اطلاعيه پايانى پلنوم نهم حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

کارگران شرکت تحکیم سازان طاقدیس ،یکماه دستمزد معوق

کارگران شرکت ساختمانی اساس راه ،2 ماه دستمزد معوق

ایران خودرو، مهر کام پارس،اخراج و بیکاری در راه است

کارگران شرکت راه آهن تهران (مه ریل) یکماه دستمزد معوق

کارگران شرکت آرم فرم ،اخراج ازکار، 14 ماه دستمزد و عیدی و سنوات معوق

کارکنان آموزش و پرورش منطقه 5 تهران ،تمدید قراردادها، کاهش دستمزدها

موفقیت و بازگشت به کار کارگران اخراجی جنرال مکانیک

دست فاشيستها از زندگی شهروندان افغانستانی ساکن ایران کوتاه

تعطیلی و اخراج کارگران شرکت راه آهن هستیا

اخراج کارگران شرکت قطعات خودرو شهاب شمس

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد! تشکیلات خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری- واحد گوتمبرگ

پیام تسلیت بمناسبت درگذشت شیرخان نبوی

اعتصاب مجدد کارگران پتروشیمی دماوند

نیکنام در بیمارستان جان باخت

در حمایت از بیانیه "حزب کمونیست کارگری – حکمتیست"،"پیرامون تحریمهای اقتصادی و فضای جنگی"

تظاهرات در دفاع از کارگران زندانی ،کارگران زندانی فورا باید آزاد شوند

هجوم به فعالین کارگری: وحشت از قیام گرسنگان ،کارگران زندانی فورا باید آزاد شوند

برق گرفتگى و سوختگى شديد يک کارگر در عسلويه

کارگران شرکت توسعه و معادن! 2 ماه دستمزد معوق

تعطیلی و اخراج کارگران ،کارخانه شیر میان سوت میانه

اطلاعیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری پیرامون:تحولات در سوریه

اخراج و دیپورت کارگران شهرداری منطقه 5 تهران محکوم است

صداى کارگران ايران در سازمان جهانى کار

در سالگرد ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ ،اعتراض متحد و متشکل علیه رژیم اسلامی در یادبود جانباختگان

کارگران پروژه اى پتروشيمى دماوند،پايان اعتصاب و گرفتن حقوقهاى معوقه

جلسه سخنرانی مجتبی واحدی را به صحنه اعتراض علیه کلیت رژیم اسلامی تبدیل کنیم

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت صالح کیفی

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت آذر درخشان

کارگران وانیا ریل راه آهن تهران ،دستمزدهای اردیبهشت معوق

کارگران شرکت آرم فرم ،13 ماه دستمزد،عیدی و سنوات معوق

کارگران شرکت دارو گستر یاسین،دستمزدهای اردیبهشت معوق

کارگران سرو مشرق زمین 2 ماه دستمزد معوق

در سالگرد ۳۰ خرداد ۶۰

اعتصاب کارگران پروژه اى پتروشيمى دماوند ،پايان سومين روز اعتصاب

اطلاعيه در باره سايت حزب

کارگران شرکت نفت و گاز ایتوک ایران،اخراج گسترده، 6 ماه دستمزد معوق

صدور فتوای فسیلان اسلامی، استیصال رژیم اسلامی ،آزادی بی قید و شرط بیان و نقد یک حق مسلم انسانی

کارگران کارخانه دمافین،عدم تمدید قراردادهای کاری کارگران

پالایشگاه بندر عباس٬ هزينه از جان کارگران براى انتخابات ریاست جمهوری

کارگران کارخانه مواد غذایی به تک،اخراج و بیکاری، 2 ماه دستمزد معوق

کارگران شرکت دارو گستر یاسین،افزایش ساعت کار، کاهش دستمزدها

کارگران پالایشگاه نفت اصفهان ،اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزايا

روز جهانى کارگر٬ انفجار در پالايشگاههاى گاز پارس جنوبى

بزرگداشت اول مه ،توسط کارگران ماشین سازی اراک

سخنرانی اعضای رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری ،بمناسبت اول ماه مه در استکهلم و لندن

کارکنان آموزش و پرورش منطقه 5 تهران،عدم تمدید قراردادها، عدم پرداخت سنوات و اضافه کاری

کارگران جنرال مکانیک ،4 ماه دستمزد معوق، تهدید و اخذ تسویه های دروغین

کارگران شرکت مینو 3 ماه دستمزد معوق

اخراج عضوی از حزب که مرتکب اخاذی از یک پناهجو شده بود

اول مه را ،به روز اعتراض و اعتصاب تبديل کنيم

اطلاعيه حزب بمناسبت اول مه٬ "نه" به سرمايه دارى٬ یک دنیای بهتر ممکن است

فارسی - Engilish

کارگران وانیا ریل راه آهن تهران،یکماه دستمزد، اضافه کار و سنوات معوق

کارگران شرکت عمران نیرو ،2 ماه دستمزد، سنوات و مرخصی معوق

کارکنان موسسه زبان ارتباطات،یکماه دستمزد معوق

کارگران شرکت دارو پخش یاسین!یکماه دستمزد و عیدی پایان سال معوق

اخراج در کارخانه مزدا،درگیری کارگران اخراجی با عوامل حکومت اسلامی

کانادا جای سفیران حکومت تجاوز و اعدام نیست!مراسم رژیم اسلامی را بر سرشان خراب میکنیم

اخراج کارگران ،کارخانه فرآورده های گوشتی رباط

کارگران کارخانه دمافین،بیمه بی بیمه، سنوات و مرخصی معوق

ایران خودرو،تجمع اعتراضی رانندگان اخراجی

کارگران اداره برق (توانیر تهران) منطقه یادگار شمالی ،6 ماه دستمزد و عیدی پایان سال معوق

کارگران سازمان انتقال خون تهران،دستمزدهای اسفند و عیدی پایان سال معوق

کارگران راه آهن تهران،دستمزدهای پایان سال معوق

کارگران جنرال مکانیک،اخراج و بیکار سازی گسترده در سال جدید

مرکز مخابرات ثابت قدم تهران،طرح اخراج کارگران محکوم است

اخاذی از پناهجویان و سوء استفاده از نام حزب را شدیدا محکوم میکنیم

در مراسم دهمین سالگرد ،درگذشت منصور حکمت شرکت کنید

کارگران شرکت آرم فرم،11 ماه دستمزد و عیدی و پاداش پایان سال معوق

کارگران سرو مشرق زمین،دستمزدهای اسفند و عیدی و پاداش سال معوق

کارگران شرکت مهندسین مشاور یکم ،دستمزدهای اسفند ماه پرداخت نشد

کارگران شرکت توسعه و معادن ،دستمزدها و پاداش و عیدی پایان سال کارگران معوق

تعطیلی کارخانه نئوپان گیلان (صومعه سرا)،اخراج و بیکاری کارگران در پایان سال

پیام حزب اتحاد کمونیسم کارگری ،به کنگره پنجم حزب حکمتیست

کارگران مراکز مخابراتی تهران،اخراج گسترده در روزهای پایانی سال

کارگران شرکت نو آرنده،اخراج در روزهای پایانی سال، عدم پرداخت دستمزدها

کارگران شرکت ساختمانی عمران نیرو،پایان سال، یکماه دستمزد معوق

شرکت صادراتی رهنورد ،دزدی از عیدی و پاداش پایان سال کارگران

اخراج کارگران شرکت وارداتی الیت

قطعنامه و بيانيه دفتر سياسى حزب٬ شورای پایه گذاری حکومت کارگری - سوسیالیستی

برگزارى کنفرانس اول ،تشکيلات خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری

اخراج کارگران شرکت تارا خاور پلاستیک قزوین

کارگران مرکز تحقیقات ساختمان و شهر سازی،طرح اخراج از کار، دستمزدها و سنوات معوق

کارگران کارخانه دارو پخش ساری،شمارش معکوس اخراج تا پایان سال

اطلاعيه حزب بمناسبت 8 مارس،آزادی و برابری زنان ،در گرو مبارزه ای همه جانبه علیه نظام حاکم

کارکنان آموزش و پرورش منطقه 5 تهران ،4 سال سنوات،1 ماه دستمزد معوق

کارگران راه آهن قزوین – رشت،اخراج از کار، 3 ماه دستمزد معوق

ایران خودرو٬ مهر کام پارس ،نه نجم الدین، نه کیانمهر٬ نه ترابی؛ مرگ بر حکومت اسلامی

پلاتفرم ما عليه جنگ تروریستها ،رئوس سیاست حزب در خارج کشور

کارکنان سازمان میراث فرهنگی ،یکماه دستمزد معوق

کارگران خط 7 مترو تهران ،اخراج از کار، 2 ماه دستمزد معوق

خطاب به نیروها و مردم آزادیخواه جهان ،از مبارزات مردم ایران برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی ،و تحقق آزادی و برابری و رفاه حمایت کنید

کارگران شرکت تعمیر و نگهداری سماله ،2 ماه دستمزد معوق

طرح اخراج کارگران شرکت کال سیمین، (معادن انگوران زنجان)

کارگران شرکت خط لوله ایران ،6 ماه دستمزد معوق

کارگران شرکت ارکان وزین قیامدشت کرج ،3 ماه دستمزد معوق

کارگران شرکت مهندسی مشاورین یکم،یکماه دستمزد معوق

کارگران شرکت آرم فرم ،روزهای پایانی سال و 9 ماه دستمزد معوق

اخراج در کارخانه مزدا ادامه دارد

در باره کنفرانس استکهلم٬ اين طرحها محکوم به شکست است

اطلاعیه اول درباره برگزاری اولین کنفرانس ،تشکیلات خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری

اطلاعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى،مضحکه انتخابات رژیم اسلامی را بر سرشان خراب کنیم

کارگران هواپیمایی ایران ایر،یکماه دستمزد معوق

کارگران شرکت دریل جابر (رباط کریم)، 5 ماه دستمزد معوق

کارگران شرکت موج آسا،شمارش معکوس اخراج و بیکاری

حکم اعدام سعید ملک پور بدون قید و شرط باید ملغی گردد

کارگران شرکت دنا،اخراج و 2 ماه دستمزد معوق

کارگران شرکت بستاب بنا ،7 ماه دستمزد معوق

کارگران میادین تره بار،افزایش کار - کاهش دستمزدها

انحلال ستاد تعميرات فازهاى عسلويه

حکم اعدام امیر حکمتی ،توسط "دادگاه انقلاب اسلامی" محکوم است

کارگران راه آهن تهران ،دستمزدهای معوق

کارگران سرو مشرق زمین،اخراج از کار٬ دستمزدهای معوق

قصابخانه سایپا - ایران خودرو،انگشتان شهریاری قطع شد

اعتصاب یکروزه ،کارگران پالایشگاه های گاز پارس جنوبی

اخراج گسترده کارگران شرکت مشاورین فجر و توسعه

کارگران تونل مترو تهران ،3 ماه دستمزد معوق

جنبش اشغال وال استریت به اشتوتگارت هم رسید

کارگران شرکت پاپیروس،دستمزدهای آذر ماه معوق

کارگران شرکت قطعات خودرو خیرخواه ورامین، 3 ماه دستمزد معوق!

اطلاعيه در باره بحران "حزب حکمتيست"

فارسی - کردی

کارگران شرکت مشاورین ساختمانی فجر توسعه ،5 ماه دستمزد معوق!

اخراج جنایتکارانه کارگران کارخانه ماموت محکوم است!

اخراج کارگران کارخانه مزدا ادامه دارد!

انفجار کارخانه فولاد غدیر،آمار قربانيان به ١٨ نفر رسيد!

کارگران کارخانه نورد و پروفیل ساوه ،4 ماه دستمزد معوق!

کارگران شرکت ساز آب اندیش ایلام و کرمانشاه ،5 ماه دستمزد معوق!

کارگران شرکت مشاورین شهر یاد ،4 ماه دستمزد معوق!

شليک به صف کارگران اعتصابى نفت قزاقستان،دهها کارگر کشته و زخمى شدند

EN - فارسی

کارگران صنایع غذایی گدوک فیروز کوه ،2 ماه دستمزد معوق!

انفجار کارخانه فولاد غدیر یزد ،١٩ کارگر کشته و زخمى شدند!

کارگران راه آهن تهران (تارک دژ) 3 ماه دستمزد معوق !

کارگران شرکت گوشتیران ،2 ماه دستمزد معوق!

کارگران کارخانه نورد و پروفیل ساوه ،4 ماه دستمزد معوق!

اخراج کارگران کارخانه آذر شایان سیستم میانه،تجمع اعتراضی کارگران!

پیام حزب اتحاد کمونیسم کارگری به مناسبت ،١۶آذر

سخنرانى آذر ماجدى در کنفرانس پاريس٬ سکولاریسم و آزادی و برابری

تحریم اقتصادی یک سلاح کشتار دسته جمعی است

تظاهرات در لندن

تمامی ساکنین اردوگاه اشرف ،باید به کشور ثالث و امنی منتقل شوند!

کارگران شرکت صنایع نفت و گاز سازه پارس جنوبی ،2 ماه دستمزد معوق!

کارگران شرکت سد افزار ،6 ماه دستمزد معوق، بسوی ورشکستگی!

تجمع کارگران شرکت سما و کارگران آرد ،مقابل اداره کار سنندج

فراخوان حزب اتحاد کمونیسم کارگری،سفارتخانه های رژیم اسلامی را اشغال کنید!

کارگران جنرال مکانیک،باز هم اخراج، باز هم دستمزدهای معوق !

کارگران شرکت تکنام ،3 ماه دستمزد معوق !

کارگران شرکت آرم فرم،7، ماه دستمزد معوق، ریاکاری کارفرما پرداخت مساعده !

شمسى طاهرى انقلابى قديمى درگذشت!

کارگران شرکت ملی ساختمان،دستمزدهای آبان هم پرداخت نشد!

مجید غضنفری کارگر کارخانه مزدا درگذشت!

کارگران اخراجی شرکت کفش پویش،سرگردان به دنبال دستمزدهای معوق!

کارگران صنایع هواپیمایی ایران (صها) 8 ماه دستمزد معوق!

ایران خودرو؛ مهر کام پارس،کار در تعطیلات ملغی باید گردد !

کارگران شرکت نفت و گاز پترو پارس عسلویه 5 ! ماه دستمزد معوق !

کارگران شرکت موج آسا،مبالغ اضافه کاری مهر ماه معوق!

کارگران صنایع نفت و گاز دریا ساحل،یکماه دستمزد معوق !

پیام حزب اتحاد کمونیسم کارگری به: جنبش آنتی کاپیتالیستی ٩٩ درصد!

اطلاعیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در باره٬ تشدید تبلیغات جنگی ،پیرامون حمله به تاسیسات هسته ای رژیم اسلامی

اخراج کارگران کارخانه مزدا!

کارگران شرکت پردیس همیشه سبز،اخراج و یکماه دستمزد معوق!

کارگران شرکت صنایع فولاد ایریتک،یک ماه و نیم دستمزد معوق !

کارگران شهرداری شهریار کرج،یکماه دستمزد معوق !

کارگران شرکت آتی طرح،اخراج از کار، 2 ماه دستمزد معوق !

کارگران شرکت ملی ساختمان ،3 ماه دستمزد معوق !

دو انفجار و آتش سوزى در صنعت نفت ،۴ کارگر کشته و زخمى شدند

کارکنان نهاد کتابخانه های عمومی،یکماه دستمزد معوق !

اخراج کارگران شرکت تهران کمپرسور !

آخرين اخبار از کشتى کوشا يک ،١٣ کارگر کشته شدند

کارگران شرکت آرم فرم ،6 ماه دستمزد معوق!

مرگ دلخراش يک کارگر،از رنج بى پايان تا مرگ در وان اسيد

شرکت توسعه نفت و انرژی قشم،دستمزدهای معوق کارگران و آخوند زاده های میلیاردر!

زلزله در ترکیه

قتل قذافی پایان رسمی حکومت سرکوب سابق،مبارزه مردم برای آزادی، برابری و رفاه باید ادامه یابد!

غرق يک کشتى در بندر عسلويه ،١٣ سرنشين در عمق دريا

۱۵ اکتبر یک روز تاریخی،در اعتراض جهانی علیه سرمایه داری

کارگران شرکت تولیدی کفش پویش،هم اخراج، هم دستمزدهای معوق!

کارگران مسکن مهر ملارد کرج ،2 ماه دستمزد معوق!

در باره مسئله ترور سفير عربستان،و دور جديد جدال تروريستها

١۵ اکتبر ٢٠١١ در دفاع از کارگران اعتصابى پتروشيمى

کارگران کارخانه صبا باتری (نیرو) اخراج کارگران، 2 ماه دستمزد معوق!

کارگران شرکت برنا ایستا، 2 ماه دستمزد معوق !

زنده باد همبستگى کارگرى،در باره حمايت عملى از کارگران پتروشيمى

١٠ اکتبر روز جهانی علیه اعدام را،به روز جهانی علیه اعدام و رژیم اسلامی ١٠٠هزار اعدام تبدیل کنیم!

سه اطلاعیه درباره ،کارگران سد ژاوه وکارگران شرکت پایدار پی ماناو تعطيل کارگاه ماشين سازى

کارگران شرکت موج آسا ،2 ماه دستمزد اضافه کاری معوق !

مرکز مخابرات منطقه 4 تهران،طرح اخراج گسترده کارگران !

کارگران جنرال مکانیک،دستمزدهای معوق 5 ماهه، اخراجها ادامه دارد !

مشهد: جمع آورى ديشهاى ماهواره،یورش یگانهای های رژیم و تقابل مردم

اطلاعيه شماره ١و٢ اخبارى از اعتصاب کارگران پتروشيمى

سه اطلاعیه درباره،کارگران سد ژاوه؛کارگران شرکت پایدار پی مانا؛ تعطيل کارگاه ماشين سازى

اعتصاب کارگران پتروشيمى،امنيت شغلى يک خواست محورى کارگران است

کارگران شرکت آرم فرم،بازگشائى مدارس و 5 ماه دستمزد معوق!

کارگران شرکت آرین فرایند اشتهارد کرج،یکماه دستمزد معوق !

کارگران شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی تهران؛یکماه دستمزد معوق

کارگران شرکت توسعه و تامین پرشیا،3 ماه دستمزد معوق !

کارگران شرکت توسعه و معادن،3 ماه دستمزد معوق !

عليه حضور احمدى نژاد تير خلاص زن،رئيس دولت شکنجه و تجاوز در نيويورک اعتراض کنيد!

عليه جمهورى اسلامى و مدافعان خمينى بميدان بيائيد!

اطلاعیه خبری خانه حزب در گوتنبرگ

اطلاعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ،حکومت دست ساز غرب نماينده مردم ليبى نيست!

تشکیل کشور مستقل فلسطین،گام اول حل قطعی مساله فلسطین است!

ایران خودرو، مهر کام پارس،حذف 3 شیفت کاری، عقب نشینی کارفرما در برابر کارگران !

اطلاعیه خبری ؛خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در هلند

کارکنان روزنامه اطلاعات،یکماه دستمزد معوق !

اطلاعيه پايانى کنفرانس کادرها،و پلنوم هشتم حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

کارخانه نیک پارس قزوین،اخراج کارگران معترض، دستمزدهای معوق

کارگران کارخانه گل پسند قزوین ،2 ماه دستمزد معوق !

کارگران شرکت نفت و گاز ایتوک ایران ،2 ماه دستمزد معوق !

اعتصاب کارگران برق در ده فاز پارس جنوبى

اخراج کارگران شرکت جنرال مکانیک !

کارگران شرکت به پخش،اخراج از کار، دستمزدهای معوق !

کارگران شرکت سرو مشرق زمین،دستمزدهای مرداد ماه چه شد !

کارگران شرکت تدارکاتی محارم،دزدی از دستمزدهای کارگران !

کارگران مراکز مخابراتی تهران،دستمزدهای معوق!

کارگران سد کارون 4 خوزستان ،2 ماه دستمزد معوق!

اخراج گسترده کارگران شرکت ایران ارض،تعطیلی پروژه های دلیجان، خرم آباد و ازنا !

کارگران شرکت آرم فرم،دستمزدهای مرداد هم معوق شد !

اطلاعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ،مضحکه انتخابات رژیم اسلامی را بر سرشان خراب کنیم!

کارگران شهرداری منطقه 5 تهران ،4 ماه دستمزد معوق !

تسليت،پروين نودينيان درگذشت!

کارگران شرکت توسعه معادن ،3 ماه دستمزد معوق !

شرکت سرو مشرق زمین،عقب نشینی کارفرما، بازگشت به کار کارگران اخراجی !

کارگران شرکت مخابراتی موج آسا،اضافه کاری تیر ماه معوق !

کارگران شرکت جلوه گاه ساخت رویا،یا کاهش دستمزدها یا اخراج !

کنفرانس تشکيلات سوئد حزب با موفقيت برگزار شد

جلسه سياسى حزب در گوتنبرگ سوئد

کارگران کارخانه مزدا،پیمانکاری راد مردان صنعت باید برچیده شود !

کارگران شرکت خط لوله ایران ،6 ماه دستمزد وعیدی پایان سال معوق!

کارگران گونى بافى مجتمع صنعتى سما،حقوق معوق٬ تعطيلى کارخانه

کارگران شرکت آرم فرم،3 ماه دستمزد معوق!

کارگران شهرداری شهریار کرج! 2 ماه دستمزد معوق!

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی سرو مشرق زمین!

کنفرانس تشکیلات واحد هلند،حزب اتحاد کمونیسم کارگری با موفقیت برگزار شد

سخنرانى آذر ماجدى در آمستردام

اطلاعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى،در باره عمليات تروريستى در نروژ

کارکنان شرکت اتوماسیون چارگون،دستمزدهای ما چه شد؟

کارگران راه آهن تهران ،2 ماه دستمزد معوق، کار در فضای سرکوب و پلیسی!

اطلاعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى،مضحکه انتخابات رژیم اسلامی را بر سرشان خراب کنیم!

سازمان نوسازی آموزش و پرورش تهران،دزدی از مبالغ اضافه کاری کارکنان!

کارگران سد کارون 4 خوزستان!دستمزدهای خرداد ماه معوق!

کارگران مترو تهران، شرکت بلند پایه ،3 ماه دستمزد معوق!

کارگران تونل مترو، شرکت جهان کوثر،اخراج از کار، 5 ماه دستمزد معوق !

کارگران سپهر سیستم هوشمند ،2 ماه دستمزد معوق، افزایش ساعت کار

کارکنان موسسه زبان ایران کانادا 2 ماه دستمزد معوق!

اخراج کارگران کارخانه مادیران!

شرکت سازانه بتن خوزستان؛دستمزدهای معوق و اخراج، سرکوب کارگران!

کارگران شرکت توسعه و معادن،باز هم 2 ماه دستمزد معوق!

کارگران شرکت بهدارو درمان ،3 ماه دستمزد معوق، کاهش دستمزدها!

کارگران شرکت سرو مشرق زمین،دستمزدهای خرداد ماه معوق!

گزارشى از تهران٬ اسلام شهر،خانه گردی به دنبال بشقابهای ماهواره!

کارگران صنایع نفت و گاز دریا ساحل،اخراج گسترده، دستمزدهای معوق!

۱۸ تیر،به یادبود مبارزات جنبش دانشجویی و مردم علیه رژیم جنایتکار اسلامی

اعتراض کارگران پالايشگاههاى پارس جنوبى،وضعيت بد غذا و تسهيلات خوابگاه ها

کارگران شرکت مهندسین مشاور یکم،دستمزدهای خرداد ماه معوق، خطر اخراج ادامه دارد!

کارگران شرکت فناپ،دستمزدهای معوق خرداد ماه!

آکسیونهای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی،علیه جنایات رژیم در ۳۰ خرداد

اطلاعيه حزب در باره کشتار غير نظاميان در ليبى٬ حمله به مناطق مسکونی و کشتار غیر نظامیان در لیبی را قویا محکوم میکنیم!

گزارشى از گيلان٬ لنگرود: دزدی و جنگ باندهاى حکومتى!

کارگران کارخانه مزدا،اخراج، دستمزدهای معوق، قطع مزایا ادامه دارد!

کارگران آب و فاضلاب اسلام شهر،عیدی پایان سال معوق، حذف سرویس ایاب و ذهاب

گزارشى از گيلان٬ لنگرود، لاهیجان، رشت ،یورش به خانه های مردم به دنبال بشقابهای ماهواره!

در باره نمايش اطلاعاتى حکومت اسلامى

تسليت٬ ياد رفیق حسین زارعی گرامى است!

کارگران کارخانه سر وینا قزوین ،2 سال سنوات معوق!

گزارشى از تهران، "امروز نوبت سید علی"!تهران: 22 خرداد

کارگران شرکت جنرال مکانیک،اخراجها و دستمزدهای معوق ادامه دارد!

پيام به جوانان ميدان تاکسيم استانبول،نه به سرمايه دارى!

٣٠ خرداد ۱۳۶۰ جنایت رژیم اسلامی علیه بشریت!این روز نباید فراموش شود، باید در تاریخ به ثبت رسد!

پيروزى اعتصاب کارگران عسلويه

اعتصاب ١٧٠٠ کارگر عسلويه،حقوقهاى معوق٬ خواست قرارداد مستقيم

کارگران کارخانه مزدا،اخراج کارگران، دستمزدهای معوق!

کارگران شرکت مهندسین مشاور یکم،عدم تمدید قراردادهای یکساله !

طرح اخراج هزاران کارگر شهرداری تهران!

مرکز مخابرات استقلال تهران ،3 ماه دستمزد معوق، قطع حق بیمه، تنبیه کارگران معترض!

اجتماع گسترده کارگران فولاد مبارکه

پتروشیمی بندر شاهپور،دو کارگر کشته شدند!

کارگران اخراجی شرکت بام پگاه ساروج،سرگردان به دنبال 3 ماه دستمزد معوق!

کارگران شرکت توسعه و معادن 3 ماه دستمزد معوق!

ایران خودرو، مهر کام پارس،اعتراض علیه 2 شیفت کاری!

انفجار در پالايشگاه آبادان ٣۴ کشته و زخمى

در اعتراض به اعدام برادران فتحی در اصفهان،در اعتراض به اعدامها در ایران،در محکومیت رژیم اسلامی

کارگران صنایع لاستیک شیمی کار ،2 ماه دستمزد معوق و تهدید به اخراج!

کارگران اخراجی شرکت رافاکو،سرگردان به دنبال دستمزدهای معوق!

اعتصاب در فازهاى ده گانه عسلويه،پيمانکار با يک ميليارد بدهى به کارگران در رفت!

اعدام برادران فتحی محکوم است،رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی باید سرنگون شود

فارسی - انگلیسی

کارگران شهرداری منطقه 2 تهران،دستمزدهای معوق، محرومیت از حق بیمه!

کارگران شرکت نفت و گاز آباد راهان عسلویه،اخراج از کار، نپرداختن دستمزدها!

کارگران شرکت جنرال مکانیک،یکماه دستمزد معوق، طرح مجدد اخراج کارگران!

آزادى دستگير شدگان اول مه سنندج

کارگران سد کارون 4 خوزستان،اعتراض کارگران، اما یکماه پرداخت دستمزد!

ایران خودرو دیزل؛اخراج کارگران!

کارگران شرکت نفت و گاز کنسرسیوم بینا عسلویه! 3 ماه دستمزد معوق، تهدید به اخراج!

کارکنان سازمان نو سازی آموزش و پرورش تهران،دستمزدهای معوق سال گذشته، اضافه کار اجباری بدون دستمزد!

دانشکده فنی بابل،بازداشت دانشجویان٬ اعتصاب دانشجویان

در دفاع از مبارزه پناهجویان و حق پناهندگی در گوتنبرگ، سوئد

کارگران شرکت بهدارو درمان، اخراج و 8 ماه دستمزد معوق!

کارگران فرش ستاره طلایی (پا تریس) دلیجان، یکماه دستمزد معوق!

کارگران شرکت کامپیوتری فارسی وب، دستمزدهای فروردین ماه معوق!

قطعنامه شوراهاى کارگران عسلويه،بمناسبت اول ماه مه

اطلاعيه حزب، در باره کشته شدن بن لادن

فارسی - انگلیسی

اطلاعيه حزب بمناسبت اول ماه مه٬نه به سرمايه دارى!يک دنياى بهتر ممکن است!

فارسی - انگلیسی - سوئدی

آفیش حزب برای برگزاری روز جهانی کارگر

فراخوانهای راهپیمائی روز اول ماه مه لندن - تورنتو - سوئد- هلند

شرکت مخابراتی موج آسا،اعتراض جمعی کارگران نتیجه داد!

کارگران شرکت مهندسین مشاور یکم،یکماه دستمزد معوق!

کارگران شرکت توسعه و معادن ؛2 ماه دستمزد معوق!

جلسه گفت و شنود رهبری حزب در کلن، آلمان، بحثی داغ در مورد دموکراسی، ناسیونالیسم و سوسیالیسم!

گزارشی کوتاه از تظاهرات حزب اتحاد کمونیسم کارگری واحد گوتنبرگ سوئد

پالايشگاه آبادان٬ اخراج ٢٨٠ کارگر

پالايشگاه اصفهان٬ کشمکش برسر افزايش دستمزد

درگذشت بهزاد کاظمى را تسليت ميگوئيم!

کارگران خانه های سلامت شهرداری منطقه 5 تهران،5 ماه دستمزد و عیدی پایان سال معوق!

کارگران شرکت نگین صدرا،اخراج گسترده – 3 ماه دستمزد معوق!

گزارشى از تهران٬ خانه گردی در تهران به دنبال بشقاب های ماهواره!

کارگران شرکت مخابراتی موج آسا،افزایش کار بدون افزایش دستمزد

کارگران صنایع نفت و گاز دریا ساحل، نه قرارداد نه دستمزد بلکه اخراج!

بر علیه سركوب و اعدام٬ بر علیه جمهوری اسلامی، در روز ۲۲ آوریل به خیابانهای بیایید!

کارگران سد کارون 4 خوزستان، 18 ماه دستمزد معوق!

کارگران شرکت تصویر دنیای هنر، کاهش و نپرداختن دستمزدها!

تهاجم مجدد مزدوران طالبانى و بارزانى به مردم در سليمانيه، فرياد آزادى٬ آزادى در مقابل سرکوب

عسلويه٬ اعتراض کارگران به نبود غذا

گزارشى از تهران٬ تجمع اعتراضی مردم ؛در مقابل اداره گاز منطقه 5 تهران!

اعدام قتل عمد دولتى است!اعدام تحت هیچ شرایطی مجاز و قابل توجیه نیست!

نه به سیاست ریاضت اقتصادی!

اعتراضات کارگران در عسلويه؛پيمانکار از کارگران کتک خورد!

جنایت وحشیانه دولت عراق؛علیه ساکنین اردوگاه اشرف را محکوم میکنیم!

کامبير روستائى درگذشت!سیاست ضد پناهندگى دولت هلند فاجعه دیگری آفرید!

عسلويه:کشمکش کارگران برسر قراردادها ادامه دارد!

کارگران شرکت سرو مشرق زمین؛یکماه دستمزد و عیدی پایان سال معوق!

کمیته خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری

کارگران شرکت ناودیس راه ؛7 ماه دستمزد معوق!

کارگران شرکت آباد راهان پارس ؛9 ماه دستمزد معوق!

اطلاعیه خبری ؛خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در هلند

یورش اوباش طالبانی و بارزانی ؛به معترضین در میدان آزادی سلیمانیه

قاچاق در بازار ايران و تهاجم به محرومان

اخراج دستجمعى کارگران شرکت رافاکو!

کارگران شرکت دنا سان؛دستمزدهای معوق از 6 ماه تا 2 سال!

اخراج گسترده کارگران جنرال مکانیک در آغاز سال نو!

اطلاعيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى در باره:اقدام نظامی آمریکا و ناتو در لیبی

گرامیداشت رفقای جانباخته گردان شوان در هلند؛این رفقا برای آزادی، برابری و کمونیسم مبارزه می کردند!

عسلويه: اعتراض و اعتصاب براى افزايش دستمزد؛اجتماع کارگران مقابل اداره کار عسلويه

کارگران صنایع نفت و گاز دریا ساحل؛دستمزدهای اسفند هم معوق شد

رژیم جمهوری اسلامی زندانیان قزل حصار را به گلوله بست!

اعتصاب در عسلويه

کارگران شرکت مشاوران بهینه سازان کویر!هم اخراج، هم دستمزدهای معوق

کارگران مراکز مخابراتی تهران؛دستمزدهای معوق تا 5 ماه!

اخراج کارگران شرکت سونی!

اعلام همبستگى با مردم ژاپن

جنبش واقعى افزايش دستمزدها؛اعتصاب رانندگان ١٠ فاز عسلويه

اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز٬عليه شرکتهاى پيمانى٬ براى امنيت شغلى

گونى بافى سما

گزارشى از تهران٬ دستگیری گسترده دانشجویان در تهران!

تحولات عراق و صفبنديهاى سياسى:ما کنار کارگران و کمونيستها هستيم!

٨ مارس روز جهانی زن؛ روز پیوستن جنبش رهایی زن به صف مقدم جنبش ضد فقر و جنبش آزادیخواهی جهانی است

کارگران شرکت رافاکو؛ 6 ماه دستمزد معوق!

کارگران شرکت مخابراتی موج آسا؛هم دستمزدهای معوق، هم اخراج از کار!

زنده باد 8 مارس، روز جهانی زن؛ 8 مارس علیه آپارتاید جنسی بمیدان بیایید!

کارگران شرکت پترو تکسان عسلویه و ماهشهر؛یکماه دستمزد معوق

کارگران صنایع نفت و گاز شرکت دریا ساحل؛3 ماه دستمزد معوق

ایران خودرو٬ کار کارگران در ایام تعطیل موقوف !

10 اسفند را به روز آزادی کلیه زندانیان سیاسی بدل کنیم!

فولاد مبارکه اصفهان؛فريد دهقانى قربانى فشار کار شد

کارگران شرکت تصویر دنیای هنر!یکماه دستمزد معوق

کارگران کارخانه لوله سازی سدید! 2 ماه دستمزد معوق، تهدید به اخراج

قيام عليه فقر به عراق رسيد!

اعتراض دهها هزار تن در شهرهای مختلف ایران

فارسی - انگلیسی

تسليت؛منصور فرزاد درگذشت!

مبارک رفت! کل رژيم بايد برود!

اعتصاب عمومى کارگران در مصر؛اولتيماتوم کودتاى عمر سليمان

فارسی - انگلیسی

اطلاعیه خبری ؛خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در هلند

توطئه رژیم برای بی اعتبار کردن ؛چهره علی جوادی را خنثی کنیم!

فراخوان: در همبستگی با جنبش توده اى ؛برای سرنگونی رژيمهاى فقر و دیکتاتوری!

اطلاعيه حزب در باره تحولات سياسى مصر٬ حسنی مبارک باید برود!رژيم بايد برود!

گزارش واحد هلند حزب اتحاد کمونیسم کارگری ؛تظاهرات٢٩ ژانویه روز اعتراض دیگر علیه حکومت اعدام و زندان

 

اطلاعیه 5 کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری؛ نتیجه انتخابات نمایندگان سراسری کنگره

قتل عام کارگران ایران خودرو،اعتراض کوبنده علیه جنایت سرمایه داران!

29 ژانویه یک روز دیگر اعتراضی علیه حکومت اعدام و زندان؛برای آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی.

کارگران نفت خواهان افزایش دستمزد به نسبت تورم؛مدیریت: تهدید به اخراج

کارگران عسلویه در اعتراض به وضعیت بد غذا

گزارش برگزاری جلسه خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری واحد هلند

سقوط دولت تونس؛نوبت رژیم اسلامی ایران است؟

کارگران عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد دست از کار کشیدند؛کارگران خواهان افزایش دستمزد شدند

سیاست حذف سوبسیدها و تجربه بولیوی؛زنده باد کارگران بولیوی

اطلاعیه خبری؛ خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در هلند

اطلاعیه ۴ کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری؛به متقاضیان شرکت در کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری

مردم سنندج به نیروهای سرکوب اسلامی حمله کردند!درگیری مردم با نیروهای سرکوب اسلامی در میدان گاز

تظاهراتی قدرتمند در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اتاوابر علیه دستگیریها و اعدامهای اخیر در ایران

کارگران عسلویه و ماهشهر شرکت پترو تکسان؛3 ماه دستمزد معوق!

شرکت دنیای تصویر هنر؛زنان کارگر بسته بند و دستمزدهای معوق!

کارگران مهر کام پارس ایران خودرو؛افزایش حق بهره وری چاره کار نیست!

ادامه بازداشت ها در سنندج و نقده؛آزادی سه تن از خانواده حبیب لطیفی

گزارشی از کرمانشاه،بیمارستان فارابی کرمانشاه:با کسی حرف نزنید!

گزارشی از تهران،خانه گردی در تهران به دنبال بشقابهای ماهواره!

علی صارمی و علی اکبر سیادت اعدام شدند!

با هم به رژیم سرکوب اسلامی؛ و برای آزادی زندانیان سیاسی اعتراض کنیم!

افشین شیخ الاسلامی٬ یحیی قوامی و هیوا مسعودی بازداشت شدند!ادامه دستگیری ها در سنندج!

هراس رژیم اسلامی از اتحاد و همبستگی مردم!یورش به خانه حبیب لطیفی و دستگیری خانواده او

بازداشت بیش از بیست فعال سیاسی و کارگری در سنندج؛برای عقب نشاندن رژیم اسلامی متشکل شویم!

شور و هیجان و همبستگی در سنندج؛حبیب الله لطیفی هنوز با ما است!

علیه اجرای حکم اعدام حبیب الله لطفی تلاش کنیم!

کارگران مرکز دارویی وزارت بهداشت؛باز هم دستمزدهای معوق و تهدید به اخراج

دعوت از احزاب و سازمانهای سیاسی به کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری

حذف یارانه ها؛ادامه اعتراض رانندگان کامیون، اعتصاب کوره پزخانه ها در بندرعباس؛اعتصاب معلمین در اصفهان

رژیم اسلامی در واکنشی انتقامجویانه؛١١ نفر را در زاهدان اعدام کرد!

کارگران صنایع فولاد نطنز؛6 ماه دستمزد معوق !

حکومت نظامی در تهران؛حذف یارانه ها !

حذف یارانه ها؛شورش خونین در بندر عباس

کارگران مرکز داروئی وزارت بهداشت!یکماه دستمزد معوق

مهر کام پارس ایران خودرو؛مقاومت و اعتراض کارگران ادامه دارد!

اخراج کارگران شرکت تابلیر!

گزارش برگزاری جلسه خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری واحد هلند 10 دسامبر 2010 همراه با عکس

کارگران شرکت جنرال مکانیک؛دستمزدهای پرداخت نشده آبانماه!

کارگران شرکت دنیای تصویر هنر؛دستمزدهای معوق!

نیروگاه برق، پالایشگاه نفت، انرژی اتمی

صنعت نفت؛تمهیدات سیاسی و بی نتیجه

اخراج کارگران اعتصابی با اتهام "اخلال در پروژه های ملی"

در ١۶ آذر؛مرگ بر جمهوری اسلامی؛زنده باد آزادی٬ برابری٬ رفاه

اطلاعیه دوم کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری؛لیست کاندیدا های انتخابات سراسری

برای توقف اعدامها همین امروز اقدام کنید!گزارش تظاهرات در هلند

جمالی ها؛از قربانیان محیط ناامن کار

نظامی کردن دانشگاهها در آستانه 16 آذر؛سیاستهای کهنه و شکست خورده

شرکت نفت و گاز؛آرایش نظامی، تسویه کارگران

سرکوب وحشیانه؛کارگران اعتصابی راه آهن تهران!

تظاهرات علیه اعدام؛روز سه شنبه 30 نوامبر 2010 ساعت 13.00 تا 15.00 مقابل پارلمان هلند در شهر دنهاخ

اطلاعیه خبری؛خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در هلند

قیمتها، گرانی، وحشت!از یک گزارش

فدرالیسم یک راه حل ارتجاعی؛آذر ماجدی در کنفرانس

قرق نظامی برای اجرای حذف یارانه گاز

اولین جلسه خانه حزب در هلند با موفقیت برگزار شد!

ایران خودرو، مهر کام پارس؛افزایش کاری - اعتراض کارگران

کارکنان شبکه سازان کوثر؛3 ماه دستمزد معوق!

کارکنان آموزش و پرورش منطقه 5 تهران؛نه قراردادی، نه پیمانکاری!

کارگران راه آهن تهران؛واریز 2 ماه دستمزد معوق به قدرت اعتصاب

کارگران کارخانه یخچال سازی ایران پویا؛چهار ماه دستمزد معوق

کارگران ایران تایر؛تجمع اعتراضی، شش ماه دستمزد معوق

اطلاعیه 1 کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری

اخراج کارگران؛کارخانه روغن نباتی بهشهر (لادن!)

اعتصاب کارگران پالايشگاههاى عسلويه؛اخراج ١٠٠٠ نفر٬ دستگيرى تعدادى از کارگران

اطلاعیه خبری؛گشایش خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در هلند

زنده باد اعتصاب کارگران راه آهن تهران!

کارکنان سازمان زمین شناسی تهران؛باز هم دستمزدهای پرداخت نشده!

اعتراض کارگران شرکت جنرال مکانیک؛عقب نشینی کارفرما!

کارگران شرکت گلدیران؛اخراج٬ دستمزدهای معوقه

کارگران راه آهن تهران "ما بايد از کارگران فرانسه ياد بگيريم"

اخراج کارگران شرکت سرو مشرق زمین!

گزارش حزب اتحاد کمونیسم کارگری از 2 روز اعتراض پرشور؛علیه حضور عاملان رژیم اسلامی در گوتنبرگ سوئد

قطع سیستم شبکه ای و تعطیلی بانکها در ایران!

ایران خودرو، مهر کام پارس؛کارگران معترض و جابجائی مدیران دزد!

کارگران شرکت سرو مشرق زمین؛دستمزدهای پرداخت نشده!

یوتوبوری جای سفیران حکومت تجاوز و اعدام نیست!

پارس خودرو؛اخراج گسترده کارگران!

جنبش سرخ، تشویق به جاسوسی، اخراج کارگران

کارگران تونل میدان توحید تهران؛دستمزدهای معوق، اخراج از کار!

کارگران جنرال مکانیک؛ما همه دستمزدهایمان را میخواهیم!

کارکنان سازمان زمین شناسی تهران؛دستمزدهای پرداخت نشده!

طرح اخراج؛کارگران کارخانه روغن نباتی بهشهر!

کارگران شرکت مشاور برداشت؛سه ماه دستمزد پرداخت نشده!

عمليات تروريستى مهاباد را محکوم ميکنيم!

اطلاعیه دوم 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام؛فراخوان عمومی!10 اکتبر روز اعتراض وسیع؛علیه اعدام،علیه رژیم اسلامی

مردم قبض هاى آب و برق و گاز را نپردازید!کارگران صنایع آب و برق و گاز نقش تان را ايفا کنيد!

اعتراض کارگران برق

کارگران تابلیر؛از اخراج و سرگردانی تا دستمزدهای معوق!

کارگران شرکت موج آسا؛دستمزدهای پرداخت نشده!

پیام حزب اتحاد کمونیسم کارگری به مناسبت بازگشایی مراکز تحصیلی

روز جهانی علیه اعدام را به روز جهانی علیه رژیم 100 هزار اعدام تبدیل کنیم! واحد گوتنبرگ سوئد

دو فيلم از انفجار پتروشيمى پرديس؛عکسهائى از جانباختگان

کارگران جنرال مکانیک؛اخراج٬ دستمزدهای معوقه

قصابخانه ایران خودرو٬ تاندون دست رسول باقری قطع شد!

انفجار خط لوله گاز پالايشگاه هاشمى نژاد؛٣٠ کشته و زخمى

اخراج کارگران ایلان جرثقیل!

آموزش و پرورش منطقه 5 تهران ؛دستمزدهای مرداد هم پرداخت نشد !

کارگران سیکو پارس خودرو !شمارش معکوس اخراج

اطلاعیه شماره 1 کمپین مبارزه علیه اعدام ؛١٠ اکتبر را به روز اعتراض جهانی؛علیه رژیم اسلامى اعدام و سنگسار تبدیل کنیم!

سرنگونی جمهوری اسلامی و آزادی، برابری و رفاه همگان در گرو چیست؟جلسه سخنرانی آذر ماجدی در تورنتو برگزار شد

مهر کام پارس ایران خودرو؛کاهش دستمزد مرداد ماه کارگران!

قصابخانه ایران خودرو؛انگشت حمزه جعفری قطع شد!

اخراج کارگران صنایع بسته بندی پگاه تهران!

روز ٢٨ اوت عليه اعدام٬ عليه سنگسار همه جا اعتراض کنيد!

واگن پارس اراک!اعتراضات کارگری، ترفند حکومت اسلامی!

کارگران شرکت مکث؛دستمزدهای پرداخت نشده !

کارگران ساختمان صنعت؛دستمزدهای ما چه شد

گزارشى از تهران٬ وحشت حکومت جانیان اسلامی و حکومت نظامی در تهران !

کارکنان آموزش و پرورش منطقه 5 تهران! پافشارى بر طلب حقوق يعنى اخراج

شرکت تولید گستر آسیا ؛مرخصی اجباری، کارگران بدهکار

مهر کام پارس ایران خودرو؛سود سهام یک ریال، کاهش بن خوار و بار !

کارگران ایتکو پرس ایران خودرو؛یک پیشروی، یک موفقیت !

بابک شدیدی قربانی رژیم جنایتکار اسلامی؛باید متحد تعرضات رژیم اسلامی را درهم شکنیم!

در دفاع از زندانيان سياسى متحدانه بپاخيزيم

انفجار در پتروشيمى پرديس عسلويه ۵ کارگر جان باختند

اخراج و بیکاری ؛ ٢٠٠٠ کارگر شرکت تابلیر

سرکوب وحشیانه کارگران ارج ؛توسط اوباش حکومت اسلامی

کارگران جنرال مکانیک؛کار پیمانکاری و اخراج از کار!

کمونيسم کارگرى و تروريسم؛در باره انفجار اخير زاهدان

شرکت تابلیر- تهدید کارگران به اخراج!

مهر کام پارس ایران خودرو؛کار 24 ساعته٬ اعتراض متحد کارگران عليه اخراج

راديو ٢۴ ساعته؛براى يک دنياى بهتر

قصابخانه ایران خودرو !ماهیچه دست احمد تفکری قطع شد

کارگران مهماندار قطار انديمشک تهران٬ کارگران مسکن مهر٬ کارگران احیا صنعت

تهران: امروز 30 خرداد ؛سالگرد جنایت و کشتار، سالگرد تولد خونین حکومت وحوش اسلامی

کارگران واگن پارس اراک ؛دستمزدهای پرداخت نشده

کارگران پارس خودرو؛تهدید اخراج و بیکاری ادامه دارد

!اعتصاب و اعتراض ؛کارگران کارخانه آلمورول اراک

كل نظام سرمایه داری را باید نشانه گرفت! صف آرائی انسانیت آزادیخواه و برابری طلب در مقابل كنفرانس G20

!کارگران شرکت تابلیر؛دستمزدهای همیشه معوق

گزارشى از تهران؛تهران، 22 خرداد!همه شهر به حالت حکومت نظامی مطلق در آمده است

تهاجم رژیم اسلامی به سندیکای کارگران واحد را باید درهم شکست!کارگر زندانی٬ زندانى سیاسی آزاد باید گردد

پخش اطلاعيه حزب در تهران

!کارگران معدن سنگ آهن تبریز؛دستمزدهای پرداخت نشده

در سالروز۲۲ و ٣٠ خرداد؛مرگ بر جمهوری اسلامی و مضحکه انتخاباتش؛برای درهم کوبیدن ماشین اعدام و آزادی تمای زندانیان سیاسی بميدان بيائيم

دو خبر کارگرى٬اخراج کارگران تعاونى مسکن نيروى انتظامى

!کارگران شرکت مشاورین ماهر؛دستمزد نه، اخراج آری

اعتصاب و اجتماع کارگران صنايع فلزى"کار و ٧ ماه حقوق معوقه ميخواهيم"

اسامى کارگران جانباخته و مجروح پالايشگاه نفت شهر؛وضعيت امنيتى در منطقه

!انفجار در پالايشگاه نفت شهر ؛١٣ کارگر کشته و زخمى شدند

پيروزى کارگران صنايع فولاد اصفهان

واگن سازی اراک!دستمزدهای پرداخت نشده کارگران

پارس خودرو!خطر اخراج و بیکار سازی وسیع کارگران

کارگران شرکت مشاوره طرح و تعاون؛باز هم دستمزدهای پرداخت نشده

کارگران جنرال مکانیک؛نه دستمزد، نه مساعده

اعتصاب گسترده کارگران معدن زغالسنگ طبس

به بهانه "گلد کوئیست"!؟تهاجم گسترده نظامی به جوانان آریا شهر تهران

اطلاعیه پایانی پلنوم ششم؛حزب اتحاد کمونیسم کارگری

!سومین سالگرد حزب؛در فضایی گرم برگزار شد

حمله وزارت اطلاعات رژیم به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری

سفارت رژیم جنایتکار اسلامی؛در حلقه محاصره تظاهرات کنندگان خشمگین

آموزش و پرورش منطقه 5 تهران؛دستمزدهای پرداخت نشده، تهدید به اخراج و بیکاری

!کارگران شهرداری تهران؛طرح کار پیمانکاری و اخراج

نشست سیاسی با نمایندگان سندیکاههای ترکیه وحزب کمونیست ترکیه بمناسبت روز جهانى کارگر

!پخش اطلاعیه حزب در مناطق آریا شهر تهران

۲۳اردیبهشت؛روز اعتراض به اعدامها و رژیم اعدام

جمهورى جنايت اسلامى فرزاد كمانگر، شيرين علم هولى٬ فرهاد وكيلى، على حيدريان و مهدى اسلاميان را اعدام کرد

دستگیری خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده؛به صفوف اعتراض همگانی علیه رژیم اسلامی بپیوندی

اعتراضات در خارج کشور؛عليه جمهورى اسلامى گسترش مى يابد

گرامیداشت سومین سالگرد تاسیس حزب اتحاد کمونیسم کارگری

نشست سیاسی با نمایندگان سندیکاههای ترکیه وحزب کمونیست ترکیه بمناسبت روز جهانى کارگر

کارگران شرکت مشاوره طرح و تعاون؛دستمزدهای پرداخت نشده، تهدید به اخراج

!براى آزادى فعالين کارگرى تلاش کنيم

اطلاعیه های مربوط به مراسم روز جهانی کارگر از شهرهای مختلف در ایران

اطلاعيه شماره ٩ - اطلاعيه ٨ - اطلاعیه ۷ - اطلاعیه ۶ - اطلاعیه ۵ - اطلاعیه ۴ - اطلاعیه ۳ - اطلاعیه 2 - اطلاعيه ١

اعتصاب کارگران فولاد اصفهان

!شرکت جنرال مکانیک؛دستمزدهای فروردین هم معوق شد

!پخش پیا م اول مه حزب در کرج

!روز جهانى کارگر؛خيابانها متعلق به کارگران است

!کارگران شرکت تابلیر؛دستمزدهای فروردین هم معوق شد

!مهر کام پارس ایران خودرو؛دستمزدهای معوق کارگران

!اخراج کارکنان بهزیستی نمونه احمد آباد مستوفی

ایتکو پرس و مهر کام پارس ایران خودرو!دستمزدهای پرداخت نشده و ساعات اضافی کار

اخراج و دستمزدهای پرداخت نشده؛کارکنان بهزیستی نمونه احمد آباد مستوفی

زنده باد اول ماه مه٬ زنده باد انقلاب كارگرى!اطلاعیه واحد کانادا

!پخش قطعنامه حزب در مناطق ایران خودرو و سایپا

اعتصاب در پالايشگاه نفت اصفهان;نماينده پيمانکار از کارگران کتک خورد

تجمع اعتراضی کارگران شرکت تابلیر (تابلین) باز هم دستمزدهای پرداخت نشده

!اجتماع کارگران اخراجی پارس خودرو

!اخراج کارگران شرکت جنرال مکانیک در سال جدید

!ایتکو پرس ایران خودرو؛طرح اخراج کارگران در سال جدید

!ایساکو ایران خودرو؛سنوات پنج ساله پرداخت نشده کارگران

!جنايت تروريستى عليه مردم روسيه را محکوم ميکنيم

شرکت تابلیر (تابلین)!دستمزدهای معوق سال پیش، اعتراض کارگران

گزارش آکسیون اعتراضی لندن برعلیه مراسم نوروزی جمهوری اسلامی

نساجى پوشش رشت۶ ماه حقوق معوقه و اخراج کارگران

مراسم نوروزی جمهوری اسلامی در لندن را به صحنه اعتراض تبدیل کنیم

ایران خودرو؛اخراج کارگران ایتکو پرس

چند گزارش کارگرى از سنندج

اجتماع دستفروشان سنندج در مقابل شوراى شهر

شرکت جنرال مکانیک؛دستمزدهای معوق و اخراج کارگران

دستمزدهای پرداخت نشده کارکنان آموزش و پرورش منطقه 5 تهران

جايزه هما ارجمند براى سکولاريست سال

!طرح اخراج گسترده کارگران سیکو پارس خودرو

رژه روز جهانی زن در تورنتو_ كانادا"مرگ بر جمهوری اسلامی، جمهوری آپارتاید جنسی"

!اخراج ١٠٠٠ کارگر شرکت تابلین

پخش بيانيه حزب بمناسبت ٨ مارس در تهران

اخراج کارگران کارخانه لامپهای کم مصرف هشتگرد کرج

شهرک صنعتى سليمى کشته شدن ١۵ کارگر در سه سال

کارگران شرکت تابلین!دستمزدهای پرداخت نشده٬ تهدید اخراج

ایران خودرو٬ ایتکو پرس , تاخیر در پرداخت دستمزدها

!اخراج کارگران زیر ساخت گستر

!سوء قصد به منصور اسالو٬ جمهورى اسلامى مسئول است

دو گزارش از تبريز٬ اخراج در تراکتور سازى٬ دستمزد معوق کارگران شيرين بخور

!ایست و بازرسی در منطقه ایران خودرو

کشتار در کارخانه٬ کشتار در خيابان!قتل يک کارگر٬ نقض عضو يک کارگر

در صف مقدم روز جهانی تورنتو- كانادا ٨ مارس روز جهانی زن

کارگران شرکت زیر ساخت گستر؛اخراج و دستمزدهای پرداخت نشده

فولاد مبارکه اصفهان؛اعتصاب کارگران گرسنه٬ حقوقهای نجومی مدیران

پرداخت خسارت به يک کارگر پالايشگاه اصفهان

پخش اطلاعیه حزب در منطقه ایران خودرو

ایران خودرو٬ ایتکو پرس؛شارژ بن های پارسیان فقط در مناسبتهای ارتجاعی اسلامی

توطئه رژیم اسلامی و اینترپل علیه اپوزیسیون را باید درهم شکست!شهرام همایون هم در لیست اینترپل قرار گرفت

تظاهرات در مقابل مجمع اسلامی در لندن

کارگران جنرال مکانیک؛اول فروش ضایعات بعد پرداخت دستمزدهای معوقه

هپکو اراک٬ تراکتور سازی اراک٬ دستمزدهای پرداخت نشده کارگران

کارگران عسلويه سر کارهاى خود بازگشتند

پروژه خطرناک گاز زدن در خط نفتى آغاجارى؛جمهورى اسلامى با جان مردم بازى ميکند

پخش اطلاعيه هاى حزب در اصفهان و انديمشک

!يدالله خسروشاهى درگذشت

فراخوان به شرکت در تظاهرات در سالروز ٢٢ بهمنسرنگون باد جمهورى اسلامى٬ زنده باد جمهورى سوسياليستى

پخش اطلاعيه حزب بمناسبت ٢٢ بهمن در تهران

حکومت جانیان اسلامی و دستمزدهای پرداخت نشده کارگران!واگن پارس اراک٬ پارس خودرو٬ آلومینیوم سازی

اخبارى جديد از کارگران متحصن در انديمشک؛دستگيرى و تهديد کارگران

تحصن کارگران شهرداری اندیمشک در مقابل فرمانداری و شهرداری در اعتراض به سیزده ماه حقوق پرداخت نشده

اعتراضات ضد حکومتی در تهران!مترومیدان هفت تیر

تظاهراتهاى بزرگ در مقابل زندان اوين؛اعتراض عليه حکومت اعدام را گسترش دهيم

اعتصاب و اعتراض نتیجه داد!زنده باد کارگران تولید گستر آسیا

اخراج 3000 کارگر تونل میدان توحید تهران!جنایت ديگر حکومت اسلامی سرمایه داران

در سالروز ٢٢ بهمن؛نابود باد حکومت اسلامى٬ زنده باد جمهورى سوسياليستى

ایران خودرو٬ مهر کام پا رس؛طرح اخراج گسترده کارگران!

!کارگران سازه گستر سایپا؛یا دو شیفت کاری یا اخراج

کارگران تولید گستر آسیا؛اعتراض علیه اخراج و دستمزدهای معوقه

اعتراض کارگران ساخت اسکلت فلزى در کرج

سیاست اخراج کارگران سایپا یدک تا پایان سال

!گسترش اعتراضات ضد حکومتی در تهران

وعده که نان نمیشه!کارگران شرکت جنرال مکانیک

زلزله در هائيتى

گوشه ای از حسابهای سران رژیم اسلامی در بانکهای بین المللی برملا شد!تمامی این حسابها باید فورا منجمد شوند

!مرگ بر خامنه ای شعار روز تهران

دزدی کلان نوری زاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی؛دستمزدهای پرداخت نشده پرستاران کرمانشاه

!پالايشگاه اصفهان٬ دست کارگرى قطع شد

مرگ بر بسیجی، مرگ بر دیکتاتور!اعتراضات شبانه ضد حکومتی در شهرک آپادانا تهران

اعتصاب و اعتراض کارگران تولید گستر آسیا!علیه اخراج و بیکاری،علیه دستمزدهای معوق !

ایتکو پرس ایران خودرو؛حذف تعطیلات رسمی،اضافه کاری اجباری و سرباز خانه ای !

اخبارى در باره اعتراض و اعتصاب کارگران عسلويه؛پرداخت هشتاد درصدى دستمزدها

پرستاران کرمانشاه!دستمزدهای پرداخت نشده ما چه شد؟

!اعتراض کارگران پارس خودرو

حکومت اسلامی نمیخوایم٬ نمیخوایم!تظاهرات ضد حکومتی در تهران ادامه دارد

!مردم٬ کارشان را تمام کنيد

فراخوان به تظاهرات در گوتنبرگ

اجتماع کارگران عسلويه در اعتراض به اخراج

مردم سيرجان راه برچيدن چوبه هاى دار را نشان داده اند! ٣ الى ۵ کشته و ٢۵ نفر زخمى

آتش سوزى در پتروشيمى مرواريد عسلويه

کارگران راه و ساختمان شرکت جنرال مکانیک

آکسیون های اعتراضی به حضور احمدی نژاد در دانمارک پرچم های "وانتد" با استقبال بسیار روبرو شد

!حسينعلى منتظرى مرد

توطئه علیه اپوزیسیون را باید درهم شکست

قصابخانه ایران خودرو؛انگشتان حسین اناری قطع شد !

دستمزدهای پرداخت نشده کارگران مترو تهران

کارگران روغن نباتی بهشهر؛اخراجها ادامه دارد

گفتگوى رسانه ها با آذر ماجدى؛تظاهرات عليه جمهورى اسلامى در دانمارک

عليه جمهورى اسلامى و احمدى نژاد جنايتکاراز همه جا به کپنهاک برويد!

اطلاعیه آغاز برنامه های هر روزه تلویزیونی

شانزدهم آذر؛ عليه جمهورى اسلامى و حاميانش

شانزدهم آذر صحنه اعتراضات وسیع دانشجویان و جوانان با رژیم

پیام حزب اتحاد کمونیسم کارگری به مناسبت برگزاری یک ١۶آذرسراسری و رادیکال

نگذاریم که رژیم جنایتکار اسلامی محمد امین آگوشی را اعدام کند

گزارشی از یکی از فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری از تهران؛۱۶ آذراعتراضات وسیع و درگیری و زد و خورد با نیروهای سرکوب در تهران

اخراج کارگران کارخانه روغن نباتی بهشهر

پیام به مناسبت ١۶ آذر

١۶ آذر روز نه به رژیم اسلامی و آری به "آزادی٬ برابری٬ رفاه" و "سوسیالیسم" است

بخود آئید! خشم تان را کنترل کنيد!در محکومیت فحاشیهای "حزب کمونیست کارگری"

ایران خودرو: شرکت مهر کام پارس ؛افزایش ساعت کار، دستمزدهای پرداخت نشده کارگران!

شانزده هم آذر روز نه به رژیم اسلامی و آری به "آزادی٬ برابری٬ رفاه" و "سوسیالیسم" است!

دستگيرى فعالين کارگرى در سنندج

اعتصاب سراسرى در ترکيه

کارخانه مهر گستر؛اخراج کارگران و سنوات پرداخت نشده!

عليه اعدام و براى آزادى زندانيان سياسى بميدان بيائيم!

اخراج دسته جمعی کارگران تولید گستر آسیا محکوم است!

دستمزدهای پرداخت نشده کارگران فازهاى 9 و 10 عسلویه٬ شرکت گاما!

نگذاريم شيرکو معارفى را اعدام کنند!عليه اعدام و براى آزادى زندانيان سياسى بميدان بيائيم!

احسان فتاحيان اعدام شد!اى جلاد مرگت باد!

آبان نمایش قدرت جنبش توده ای براى سرنگونی عجز دو جناح رژيم در مقابل جنبش آزادیخواهی مردم

آکسیون اعتراضی 13 آبان در مقابل سفارت رژیم اسلامی در لندن

کارگران ایتکو پرس ایران خودرو؛بن های پارسیان ما چه شد؟

گزارشى از سنندج٬ درگيرى ارتش با دستفروشان در بازارچه فردوسى سنندج

تجمع و درگیری در بولوار فردوس تهران !

١٣آبان نمایش قدرت جنبش توده ای براى سرنگونی ؛ عجز دو جناح رژيم در مقابل جنبش آزادیخواهی مردم

گزارشى از تهران؛امروز 13 آبان،اینجا تهران است !

به کارگران ایتکو پرس ایران خودرو !افزایش فشار و شدت کار بهایش نابودی شماست !

کارگران شرکت تولید گستر آسیا؛خطر اخراج و تعطیلی شرکت !

ایتکو پرس ایران خودرو٬ دستمزدها و سنوات پرداخت نشده کارگران، جابجائی مدیران دزد !

کارگران شرکت فرا دانش ؛ سنوات و مرخصی های پرداخت نشده!

اعتراضات کارگری و گسترش سرکوب رژیم اسلامی ؛ سرکوب رژیم را به نیروی اتحاد و تشکل عقب بنشانیم!

در ١۳ آبان عليه جمهورى اسلامى بميدان بيائيد!

اخراج کارگران معترض شرکت مسیل باختر!

در باره ترورهاى سيستان و بلوچستان

تجمع و اعتراض در بلوار فردوس تهران!

پخش اطلاعیه حزب در منطقه دانشگاه صنعتی شریف تهران !

اخراج کارگران !کارخانه آی سی آی پارس!

١٠ اکتبر روز جهانی علیه اعدام را به روز جهانی علیه رژیم ١٠٠هزار اعدام تبدیل کنیم!

هدف جنجال اتمى- موشکى جمهورى اسلامى مقابله با خيزش ميليونى مردم است!

درگيرى نظامى در محله شريف آباد سنندج

دزدی اوباش حکومت اسلامی در آموزش و پرورش منطقه هفت تهران!

کارخانه صنعت احيا٬ اخراج مرتب کارگران

کارخانه پارس ژنراتور ؛ کاهش کارانه ها و اعتراض کارگران !

پخش پيام حزب در تهران

پیام حزب اتحاد کمونیسم کارگری به مناسبت بازگشایی دانشگاهها!با پرچم سرخ "آزادی و برابری و رفاه" به میدان بیائید!

در باره ترورهاى اخير در سنندج

عليه حضور احمدى نژاد تير خلاص زن؛رئيس دولت شکنجه و تجاوز در نيويورک اعتراض کنيد!

قدرت نمایی مردم علیھ رژیم اسلامی ٬ روز قدس اسلامی بھ روز مضحکھ رژیم بدل شد!

میزگرد تلویزیونی علی جوادی”اعتراض علیه رژیم اسلامی در روز "قدس"”

کارخانه جلوبندی خودرو ایران (لاهیجان) دستمزدهای پرداخت نشده و اخراج کارگران !

ایران خودرو :شرکتهاى همگام و مهر کام پارس ‘ جابجائی مدیران دزد، قطع و کاهش مزایای کارگران !

برگزارى جلسه گفت و شنود؛با رهبرى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

آدرس جديد سايت حزب

سخنرانی آذر ماجدی در دانشگاه تابستانی در فرانسه؛ایران: انقلاب زنانه، ضربه ای مهم به اسلام

ایران خودرو – مهر کام پارس ؛ بن های بدون خوار و بار روی دست کارگران !

اعتصاب نان فانتزى پزهاى سنندج

یاد جانباختگان گرامى باد!در سالروز کشتار زندانيان سياسى در سال ۶٧

ایران خودرو( مهر کام پارس – ایتکو پرس) دزدی مدیران، دستمزدهای پرداخت نشده کارگران !

پخش پیام حزب به طبقه کارگر در تهران

چشم انداز تحولات سیاسی٬ جنبشهای اجتماعی٬ ملزومات پیروزی؛گفت و شنود با رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری

در باره بيدادگاه کارگران نيشکر هفت تپه

ایران خودرو، ایتکو پرس!باز هم سنوات پرداخت نشده کارگران

٢۸ مرداد را به روز اعتراض گسترده علیه رژیم اسلامی تبدیل کنیم!

پخش پیام حزب به طبقه کارگردر منطقه اسلام شهر

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

پخش پیام حزب به طبقه کارگردر مناطق تهران و منطقه ایران خودرو

میزگرد تلویزیونی علی جوادی در مورد خیزش مردم

بساط "دادگاههای اسلامی" را در هم بشکنید!

١٨ میلیارد دلار شمش طلا و پول نقد در مرز ایران و ترکیه کشف شد!سران رژیم اسلامی در سراشیبی سقوط دست به غارت اموال مردم زده اند

راهپیمائی وتظاهرات به یاد ندا و همه جان باختگان راه اَزادی و در دفاع از مبارزات مردم برای سرنگونی رژیم جنایتكار اسلامی در تورنتو كانادا!

ایران خودرو٬ اخراج کارگران ساپکو و ایساکو

حمله تروريستى به اعضاى مجاهدين در قرارگاه اشرف را قويا محکوم ميکنيم!

یاد مازیار بلوری (خالد) گرامی باد!

سازش نه در بالا و نه در پائين مقدور نيست!جمهوری اسلامی باید گورش را گم کند!

جسد سوخته ترانه موسوى پيدا شد!

هشدار! مقابل فاشيسم اسلامى بايستيم!

مردم نه خامنه اى ميخواهند و نه منتظرى؛مرگ بر جمهورى اسلامى

"سهراب ما نمرده٬ اين دولته که مرده!"

سهراب٬ ندا٬ کيانوش٬ يعقوب٬ مهرداد٬ ... رژيم قاتلين را در پيشگاه مردم محاکمه خواهيم کرد!

فریادهای "مرگ بر جمهوری اسلامی""زنده باد آزادی و برابری و رفاه"در تظاهراتهای لس آنجلس

ایران خودروطرح اخراج کارگران روز مزد مهر کام پارس!

۱٨ تیر در تورنتو، صحنه ای از شكوه و عظمت اعتراض در بزیر كشیدن جمهوری اسلامی

18 تیرروز نمایش قدرتمند همبستگی با جنبش سرنگونی طلب مردم ایران

فراخوان به اعتراض ۱۸ تیر در لس آنجلس

١٨ تيرعليه جمهورى اسلامى براى آزادى و برابرى ورفاه!

ایران خودرو؛ مهر کام پارس و ایتکو پرس!سايپا؛ طرح اخراج کارگران

۱۸ تیررا به بزرگترین روز اعتراض جهانی علیه رژیم اسلامی تبدیل کنیم!

سرگذشت يک بازداشتى در شيراز

گسترش بازداشتها و خانه گردیها در تهران !

سایپا یدک؛عقب نشینی حکومت اسلامی سرمایه داران!

حلقه های محاصره رژیم اسلامی در خارج کشور را تنگ تر کنیم!

ایران خودرو٬ ایتکو پرس؛اخراج کارگران، سنوات و دستمزدهای معوقه!

کلیه حساب های سران رژیم اسلامی در بانک های بین المللی باید منجمد شود

اشغال سفارت جمهوری اسلامی در استکلهم ؛ سفارتخانه هاى رژيم بايد بسته شود

بیانیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در باره "منشور آزادی، برابری و رفاه"

ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد!زنده باد شوراها

اخبار امروز تهران!اجتماع در بهارستان

آزادى فعالين کارگرى را تبريک ميگوئيم!

شعار مرگ بر جمهورى اسلامى در تهران ؛ گراميداشت پر شکوه ندا

اخبار امروز تهران

مردم تیر آخر ترکش رژیم اسلامی هم کارساز نیست، رفتنی اند!

اخبار ديشب و امروز تهران

پخش علنی اطلاعیه های حزب در تظاهرات شبانه؛جنت آباد و شهر زیبا تهران و محلات سنندج!

به همرزمان سوسياليست و اردوى چپ جامعه همه جا پرچم سرخ را برافرازيد!

مردم روز شیرین سرنگونی را تصور کنید. کار رژیم اسلامی را تمام کنید!

کارگران سایپا یدک ؛ بن ها و کارانه های ما چه شد؟

مردم سکوت نکنيد٬ فرياد بزنيد!

تمامی قاتلین مردم را محاکمه خواهیم کرد

پرچم سبز و شعار الله و اکبر؛ پرچم و شعار ارتجاع است!

پيام حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به کارگران ايران

پخش علنی اطلاعیه های حزب در تظاهرات شبانه مردم تهران!

اطلاعیه حزب پیرامون اعتراضات اخیر و چشم انداز تحولات آتی

عليه جمهورى اسلامى به خيابانها بيائيد!

گزارش تظاهراتهای اوتاوا و تورنتو بر علیه مضحكه انتخابات رژیم اسلامی!

مردم هجوم رژیم را در هم شکنید !

Let us push back the Islamic Regime’s brutal assault,This regime must go

مرگ بر جمهورى اسلامى ؛ حکومت فقر و اختناق نميخواهيم!

تظاهرات علیه مضحکه انتخابات – لندن

"نه" به مضحکه "انتخابات"!

دستگيرى فعالين کارگرى ترکيه را محکوم ميکنيم!

عليه مضحکه "انتخابات"جنایتکاران اسلامی بميدان بيائيم!

"انتخابات" و خارج کشور ؛ پرچم "نه" به جمهورى اسلامى را برافراشته تر کنيم!

آموزش و پرورش منطقه 13 تهران ؛ دستمزدهای پرداخت نشده، اخراج کارکنان!

ایساکو؛ ایران خودرو ؛ دزدی کلان باند احمدی نژاد قاتل!

ایران خودرو؛ دستمزدهای معوقه و کارگران معترض مهرکام پارس و ایتکو پرس!

کارگر زندانی٬ زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

اطلاعيه حزب در باره؛معرکه گيرى اسلامى "انتخابات"

کارگران در دفاع از آزادی تمامی دستگیرشدگان تجمع اول ماه مه

تعدادى از کارگران دستگير شده اول مه آزاد شدند!تجمع خانواده ها هر روز ادامه دارد

پخش اطلاعیه حزب در مناطق پارک لاله و کوی دانشگاه تهران!

گزارش تظاهرات اوتاوا در دفاع از كارگران زندانی اول مه ٨٨

آزادى کارگران را تبريک ميگوئيم!ضرب و شتم فعالين کارگرى را محکوم ميکنيم!

تهاجم فاشیستی به شهروندان افغانستانی محکوم است!

"خدمات کنسولى نميخواهيم"!حضور تروریستهای اسلامی در گوتنبرگ موقوف!

تظاهرات درمقابل سفارت اسلامی دراوتاوا در دفاع از کارگران دستگيرشده در اول ماه مه

حضور رژیم جنایتكار اسلامی در تورنتو موقوف!تظاهرات قدرتمند مخالفین بر علیه رژیم اسلامی

کارگران کارخانه ایده نگر قم؛بازهم دستمزدهای پرداخت نشده !

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی کشتارگاه میدان بهمن تهران !اخراج کارگران شرکت سپید گوشت جاجرود !

اخراج کارگران کارخانه لوله خودرو!

ایران خودرو - سایپا یدک؛طرح گسترده اخراج کارگران!

اخراج کارگران ایتکو پرس ایران خودرو

اتحادیه های کارگری: دستگیری شرکت کنندگان و فعالین کارگری در مراسم اول ماه مه را محکوم میکنیم!

اعتصاب کارگران ایران خودرو!

پرستاران کرمانشاه،دستمزدهای پرداخت نشده!

شرکت پرلیت، تونل میدان توحید تهران؛دستمزدهای پرداخت نشده کارگران!

فضاى شهرهاى کردستان در آستانه سفر خامنه اى

محيط کار قتلگاه کارگران است؛ياد سلمان يگانه گرامى باد!

کارگران کارخانه پارس اگزو؛دستمزدهای پرداخت نشده، قراردادهای یکماهه!

بايد رسما در پيشگاه جامعه عذر خواهی کنید!در حاشیه فحاشی های رهبری "حزب حکمتیست"

ایران خودرو، ایتکو پرس ؛ جدال و کشمکش تا نقد شدن دستمزد کارگران !

شعار نویسی در پیرانشهر 

تعمیرگاه مرکزی شماره دو سایپا یدک؛ سنوات و دستمزدهای پرداخت نشده کارگران!

کارگر زندانى آزاد بايد گردد!در دفاع از کارگران متحدانه بميدان آئيم!

اجتماع کارگران در مقابل دادگسترى سنندج و استقبال از آزادى کارگران و گزارش تکميلى از مراسم اول مه سنندج

سردخانه و کشتارگاه میدان بهمن تهران فشار و تهدید علیه کارگران معترض!

کارگران انبارهای فلاحت سایپا یدک دستمزدهای معوقه، کاهش مزایا و طرح اخراج!

در اول مه٬ سندیکای سراسری کارگران بازنشسته و سندیکای اتوبوس رانان شعبه شهر وان – ترکیه از کارگران ايران حمايت کردند!

مراسم اول مه سنندج با سرکوب رژيم روبرو شد!

شرکت فعالين حزب در مراسمهاى اول مه در خارج کشور

شرکت فعالين حزب در تظاهرات کارگران ترکیه

گزارشی از مراسم اول ماه مه در تهران

پخش اطلاعیه اول مه حزب در منطقه ايران خودرو!

پیام حزب اتحاد کمونیسم کارگری به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

اتحادیه کارگری آمریکا خواهان آزادی کارگران زندانی و برسمیت شناخته شدن حقوق کارگری در ایران شدند!

پخش اطلاعیه اول مه حزب در کرج!

پیشروی اعتراض معلمان در گرو چیست؟

اطلاعيه حزب بمناسبت اول مه٬مرگ بر سرمايه دارى٬جهانى آزاد و کمونيستى بايد ساخت!

Turkish , Engilish , Swedish , Farsi

سایپا پرس ؛دستمزدهای پرداخت نشده کارگران!

تلاش دوباره حکومت اسلامی برای تعطیلی سردخانه و کشتارگاه میدان بهمن تهران!

گسترش اخراج کارگران به بهانه "افزايش دستمزدها"!؟

بحران در فولاد مبارکه

گزارشی از اعتراض عليه حضور جمهورى اسلامى در مالمو

پخش اطلاعیه اول مه حزب در مناطق کارگری تهران!

عليه حضور جمهورى اسلامى در مالمو

عليه حضور مجدد رژیم اسلامی در گوتنبرک آماده شويم!

١٢ کارگر در معدن باب نيزو به قتل رسيدند!

طرح اخراج و بیکار سازی کارگران مهر کام پارس!

Communiqué of Worker-communism Unity Party؛On the Occasion of 1st May 2009

مرگ دلخراش یک کارگر ساختمانی!

اخراج کارکنان قراردادی ثبت احوال تهران!

شروع اخراج کارگران در سال جدید!

اطلاعیه سندیکاهای سراسری معلمان و کارگران ترکیه

پیروزی کارگران سردخانه و کشتارگاه میدان بهمن تهران!

سايپا يدک؛ کار کنتراتی به جای کار قراردادی در سال جدید!

پیروزی کارگران سردخانه و کشتارگاه میدان بهمن تهران!

اخراج هزاران کارگر روز مزد سردخانه و کشتارگاه میدان بهمن تهران!

پیرامون سیاست اخیر دولت آمریکا در قبال رژیم اسلامی

حسام فیروزی را آزاد کنيد!

با تمام قوا در مقابل تهدیدات و تحریکات مذهبی علیه آزادی بیان و نقد!

به مردم آزاديخواه گوتنبرگ- ما پيروز شديم٬ جمهورى اسلامى شکست خورد!

پیام تبریک سال نو

اعتصاب کارگران ایران خودرو نتیجه داد!

عسلويه؛ مبارزه براى افزايش دستمزد,گزارشی از فازهای يک تا پنج

اخبارى از پالايشگاه اصفهان؛ترس رژيم از اعتصابات کارگرى

دستمزدهای پرداخت نشده ؛کارگران مهر کام پارس ایران خودرو !

درگیری و تجمع اعتراضی در آریا شهر تهران !

اعتصاب در ایران خودرو، کارگران ایتکو پرس !

اوضاع انديمشک همچنان ناآرام است,آمار کشته شدگان به ١١ نفر رسيد

دستمزدهای پرداخت نشده ,کارگران مهر کام پارس ایران خودرو !

دستمزدهای پرداخت نشده کارگران کارخانه ایده نگر قم!

"خدمات کنسولى نميخواهيم"!سفارت جمهورى اسلامى بايد بسته شود!

وضعيت اضطرارى در انديمشک!

رضا شوکتی کارگر ایران خودرو (ایتکو پرس) دچار حادثه شد!

تظاهرات ضد حکومتى و درگيرى در انديمشک١٠ الى ١٢ نفر تاکنون کشته شدند

اعتصاب کارگران فنى پالایشگاه اصفهان با تحقق خواستهايشان پايان يافت!

حکم بازداشت رئیس حکومت اسلامی سودان صادر شد!

اعتصاب در پالايشگاه نفت اصفهان

ایران خودرو ؛ اخراجهای پایان سال ٬ عيدى پرداخت نشده کارگران !

توزيع پيام حزب,بمناسبت ٨ مارس در تهران!

شعارهای حزب به مناسبت روز زن بر دیوارهای پیرانشهر

شعار نويسى بمناسبت روز جهانى زن در کرج

تعطیلی سردخانه و کشتارگاه میدان بهمن تهران!

معلمان ارومیه٬ نقده٬ مهاباد و پیرانشهر نیز دست به اعتصاب زدند

دانشگاه پادگان نيست٬ , مسجد نيست٬ گورستان نيست٬ زندان زنان نيست!

در دفاع از اعتصاب معلمان

در آستانه 8 مارس 2009

تعطیلی سردخانه و کشتارگاه میدان بهمن تهران!

معلمان ارومیه٬ نقده٬ مهاباد و پیرانشهر نیز دست به اعتصاب زدند

دانشگاه پادگان نيست٬ , مسجد نيست٬ گورستان نيست٬ زندان زنان نيست!

در دفاع از اعتصاب معلمان

در آستانه 8 مارس 2009

پخش پیام حزب اتحاد کمونیسم کارگری ؛ به معلمان در تهران

اخبارى از اعتراض ؛ کارگران پالايشکاه اصفهان

افشین شمس و بیژن امیری آزاد شدند

سایپا یدک , اخراج کارگران قراردادی، استخدام کارگران روز مزد !

طرح اخراج گسترده کارگران دارو سازی شفاء ساری !

احضار و محکومیت مسئولین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را قویا محکوم کنیم

لنگه کفش : هدیه کارگران به وزیر کار

پیام حزب اتحاد کمونیسم کارگری به معلمان سراسر کشور

اعتراضات کارگران پایشگاه نفت اصفهان ادامه دارد ! ششمين روز اعتصاب در ساعات اضافه کارى

ایران خودرو؛ , موفقيت اعتراض کارگران ایتکوپرس!

کشمکش کارگران پالايشگاه اصفهان برسر حقوق و مزايا, اعتصاب دو روزه در ساعات اضافه کارى

اعتراض کارگران کارخانه بهرنگ

يک هفته کشمکش ميان کارگران نازنخ و کارفرما و دولت

اخراج در پالايشگاه اصفهان ادامه دارد!

چند خبر از اخراج کارگران ؛ اخراج کارگران کارخانه پچ پچ !

اخراج در پالايشگاه اصفهان

پرستاران کرمانشاه !یا رسیدگی به خواستهایمان یا اعتصاب!

اعتراض کارگران رایان سایپا!

پخش بيانيه حزب در مناطق دانشگاه تهران

بيانيه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ؛ به طبقه کارگر ايران٬ فعالين و رهبران کارگرى

اخراج کارکنان ثبت اسناد جنوب تهران!

عليه دستگيرى فعالين کارگران متحدانه بميدان بيائيم!

انفجار در صنايع نظامى اصفهان ؛ ٨ نفر از کارگران به قتل رسيدند

کشتار وحشیانه مردم غزه را محکوم میکنیم !

ایران خودرو! ؛ اعتراضات کارگری، اخراج کارگران

پايان اعتصاب کارگران نازنخ و فرنخ

پخش اسناد حزب در مشهد و کرج

پخش علنی اطلاعیه های حزب در منطقه ایران خودرو!

حقوق هاى معوقه پرستاران انديمشک

جهت اطلاع عموم٬؛ پرووکاسيون اطلاعاتيها عليه حزب و کارگران ايران خودرو

سایپا یدک ؛ یک پیروزی برای کارگران!

تروریسم علیه رهبران کارگری محکوم است ؛ در یونان به یک رهبر کارگری اسید پاشیدند!

عليه دستگيرى فعالين کارگران متحدانه بميدان بيائيم!

کشتار وحشیانه مردم غزه را محکوم میکنیم

تروریسم علیه رهبران کارگری محکوم است

در باره احضار دانشجويان شيراز

محسن حکیمی دستگیر شد !

ایران خودرو؛ سایت دو ایتکو پرس به فروش گذاشته شد!

شاهين شهر اصفهان؛ یک کارگر دیگر به قتل رسید!

ترور نحله حسين فعال جنبش زنان را محکوم ميکنيم!

ایران خودرو قتلگاه کارگران است؛ یک کارگر دیگر ایران خودرو به قتل رسید!

شعار نويسى در کرج

پخش نشريات حزب در اصفهان

معناى لغو ديدار خامنه اى از دانشگاه

پيکت  در مقابل سفارت رژیم اسلامی در لندن بمناسبت ١۶ آذر

مراسم گراميداشت فاطمه حقيقت پژوه

خامنه اى به دانشگاه ميرود!دانشجويان بايد آماده باشند

دستگيرى تعدادى از دانشجويان در اروميه

اجتماع کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان

امکان تعطیلی و اخراج کارگران سایت دو ایتکو پرس!

اصلاح يک خبر در باره اجتماع کارگران لاستيک البرز

تجمع اعتراضی کارگران لاستیک البرز وحشيانه سرکوب شد!

دستگيرى بهمن توتونچى و احضار فعالين دانشجوئى در سنندج

پخش اسناد حزب در مناطق کارگری تهران!

اخراج و انتقال اجباری کارگران سرد خانه و کشتارگاه تهران!

عليه دور جديد يورش به فعالين کارگرى بايستيم!

کارگران سایپا یدک؛ یا اخراج یا انتقال به مگا موتور!

اعتصاب در مخابرات تهران، قطع خطوط تلفنی دیتا!

ايتکوپرس ايران خودرو؛١١٠ کارگر ديگر اخراج ميشود!

بحران در رنو فرانسه، بحران در پارس خودرو!

بانک پارسیان حکومت اسلامی در آستانه ورشکستگی هجوم مردم براى گرفتن پولهايشان

محمد على بهرامى کارگر آتش نشانی پالايشگاه اصفهان جان باخت!

احکام حبس کارگران واحد بدون قید و شرط ملغی باید گردد

اخراج کارگران سایت یک ایتکو پرس!

اخراج کارگران کارخانه لوله خودرو

اخراج کارگران خدماتی شرکت سد گستر

دستمزدهای عقب افتاده کارگران کارخانه آتبين

در روز جهانی علیه اعدام خواهان لغو مجازات اعدام شویم!

اجتماع کارگران غرب باف در مقابل اداره کار

در روز جهانی علیه اعدام خواهان لغو مجازات اعدام شویم!

گزارشی از مراسم "کانون دفاع از حقوق زنان و کودکان" در تهران

نمایش ارتجاعی عید فطر،دروغ و فریب علیه کارگران ایران خودرو!

  مراسم روز کودک در سنندج برگزار شد!

در سنندج به استقبال روز جهانى کودک رفتند

ايران خودرو٬ ؛مراسم عنتر چرخانى به خواستهای کارگران ربط ندارد!

اعتراض کارگران سایپا علیه اخراج و بیکار سازی!

ایران خودرو،عقب نشینی در برابر کارگران ایتکو پرس!

کارگران پرريس بايد روش مبارزه را تغيير دهند!

بیانیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری به مناسبت روز جهانی کودک در ایران

بار دیگر ، تروریسم اسلامی در خیابانهای لندن  رسوا شد!

اخراج در ايتکو پرس ايران خودرو

اجتماعات امروز پنجشنبه کارگران سنندج

اخبارى از اعتراضات امروز کارگران سنندج

امانتدارى سياسى را رعايت کنيد! در باره سايت آژانس خبر

اخراج کارگران شرکت پيمانى همگام در ایساکو!

در باره جلسه تهران در مورد کارخانه نساجى کردستان

ايران خودرو؛ وعده های دروغین، دسیسه برای سرکوب و اخراج!

اجتماع وسیع کارگران ایران خودرو

اخبارى از نساجى کردستان٬ پرريس و غرب باف

علیه لایحه ارتجاعی محروم کردن دختران دانشجو از زندگی مستقل بپاخیزیم!

يک زندانى در کلانترى جنت آباد تهران خود را حلق آويز کرد!

عسلويه٬ اخراج ٣٠ کارگر شرکت رامکو

گزارشى از اجتماع امروز کارگران پرريس

اخبارى از اجتماعات امروز کارگران

اعتصاب اخطارى در کارخانه آبتين

اعتراضات و تجمعات کارگران در سنندج ادامه دارد

اخراج کارگران تعمیرگاه مرکزی ایران خودرو

دستگیر شدگان بانه بايد فورا آزاد شوند!

اجتماع کارگران پرريس و غرب باف در مقابل اداره کار

مردم سنندج؛مقابل سکت جنايتکار سلفى ها محکم بايستيد!

اخبارى از مذاکرات کارگران نساجى با مسئولين استان

کارگران نساجى تا دوشنبه اعتراضاتشان را متوقف کردند

سردواندن و جنگ فرسايشى تاکتيک کارفرماها و دولت است

در باره وضعيت مجاهدين در عراق؛

تحصن کارگران نساجى در مقابل استاندارىتهديد کارگران گرسنه به دستگيرى

کارگران غرب باف خيابان شريف آباد را بستند

گزارشى از اجتماع امروز کارگران نساجى و غرب باف

راهپيمائى و اجتماع مجدد کارگران نساجى کردستان

مذاکرات کارگران نساجى و فرش غرب باف بى نتيجه ماند

"کارت بسيج"؛ پيش شرط استخدام در ادارات دولتى

کارگران غرب بافت در مقابل اداره کار تجمع کردند

کارگران نساجى کردستان در مقابل استاندارى تجمع کردند

پرستاران کرمانشاه موفق به نقد کردن حقوق هايشان شدند

اعتصاب کارگران پرريس سنندج ادامه داردکارفرما بخشنامه مرخصى اجبارى را پس گرفت

اعتراض کارگران اداره بندر شاهپور در خوزستان

تکرار سناريوى نساجى کردستان در ريسندگى پرريس

گزارشى از تحصن کارگران نساجى کردستان

کارگران نساجى سنندج در مقابل کارخانه تحصن کردند

ایران خودرو؛ شروع اخراجها، دزدی و کلاهبرداری از دستمزدها!

کارگران غرب بافت اداره کار سنندج را به کنترل خود درآوردند!

برگزارى مجمع عمومى کارگران نساجى کردستان

تا کی باید این وعده های تو خالی را تحمل کرد؟

کارگران نساجى کردستان امروز ٢ شهريور در مقابل کارخانه اجتماع کردند

بیانیه دفتر سیاسی "بيانيه حقوق زنان"

گزارشى از بيمارستان "امام على" انديمشک

ذوب آهن , دو کارگر و يک مهندس در محل کار به قتل رسيديد

ارومیه؛ حسين هنگروانى هم جان باخت!

ارومیه؛ آتش سوزى و انفجار در کارگاه و قتل يک کارگ

اعتصاب کارگران شرکت صنايع مخابراتى راه دور ايران

اعتصاب كارگران معادن زغال سنگ ‍‍طبس

پخش گسترده اطلاعیه های حزب در میان کارگران ایران خودرو!

تظاهرات در مقابل استاندارى سنندج عليه دزدى مسئولين

بار ديگر جوانان آرياشهر مزدوران رژيم را فرارى دادند!

شیشه آبگینه قزوین٬ شرکتهاى طيور آبیک٬ شرکت گوشت زیاران

کارگران نساجى جلوى اداره کار اجتماع کردند!

آخرين اخبار از نيشکر هفت تپهو گزارش تکميلى از کارخانه قند دزفول

قند دزفول٬ سياه زاغ ديواندره٬ نيک الياف کردستان و پرريس

گزارشى از کارخانه قند دزفول

کارگران نساجى کردستان امروز راهپيمائى کردند

نازنخ و فرنخ قزوين؛ وعده کارفرما دروغ بود!

ايران خودرو؛ طرح اخراج وسيع کارگران!

صدها نفر در اعتراض به حکم اعدام انور حسین پناهی و ارسلان اولیایی تجمع کردند!

کارگران نیشکر هفت تپه دست به اعتراض زدندکارفرما دسیسه میکند!

٢ کارگر نساجى به بيمارستان منتقل شدند سرکوبگران در محل حاضر شدند

کارگران نساجى دوباره تجمع کردند آماده باش نيروهاى امنيتى

احکام زندان و شلاق صادره توسط بيدادگاههاى رژيم اسلامى را براى دستگير شدگان اول مه امسال سنندج محکوم کنيد!

پيام تسليت به مناسبت درگذشت خسرو جهانشاهى

اجتماعات و اعتراضات مکرر کارگران نساجى کردستان

بیانیه حزب در مورد جایگاه سیاست کنترل کارگری

گوشمالی مزدوران نیروی انتظامی

اخبارى از اعتراض و اعتصاب کارخانه جات ريسندگى قزوين

حکم اعدام دو زندانى ديگر صادر شد!

رژيم اسلامى زندانى سياسى یعقوب مهرنهاد را اعدام کرد!

کارگران نساجى حقوق شان را ميخواهند!تجمع و راهپيمائى کارگران نساجى کردستان

اخبارى از کارخانجات گونى بافى سما٬ فرش نخشين٬ و نساجى کردستان

راهزنان خيابانى ارتش اسلام

قزوين؛ حقوق کارگران خودرو سازى ١٠ ماه است پرداخت نشده است!

"ابتکار جديد" سرمايه داران در شرکت مرغ و جوجه البرز

اعتصاب در پرريس سنندج

اعتصاب و اعتراض خيابانى کارگران نساجى کردستان"اين شروع اعتراضات ماست!"

فردا کارگران نساجى کار نميکنند!

 تهاجم فاشيستی به شهروندان افغانی محکوم است!

کارگران اخراجى غرب بافت به کار بازميگردند

فضا در ميان پرستاران کرمانشاه ملتهب است!

آینده کارگران نیشکر هفت تپه در گرو چه مبارزه ای است؟

ايران خودرو؛ توطئه عليه رهبران کارگرى شروع شده است

کارگران انرژى گستر اصفهان دست به اعتصاب زدند

٢٢ نفر از کارگران فرش نقشين سنندج اخراج شدند!

اعتراض و درگيرى يکهزار دانشجو در کرمانشاه

کارگران نساجى کردستان مجمع عمومى خود را برگزار کردند!

کارگران و روبوت ها

اعتصاب ایران خودرو پایان یافت
عقب نشینی موقت و زمزمه اخراج وسیع

اجتماع کارگران فرش غرب بافت در مقابل اداره کار
کلاهبردارى خانه کارگر از کارگران

شعار نويسى در منطقه ايران خودرو و شهر قدس
زنده  باد کارگران اعتصابی ایران خودرو!

اعتصاب ايران خودرو گسترش مى يابد!
٣۵٠٠ کارگر ديگر به اعتصاب پيوستند! ٧ نفر از کارگران اعتصابى دستگير شدند!

از اعتصاب ايران خودرو متحدانه حمايت کنيم!

اطلاعیه پایانی پلنوم سوم حزب اتحاد کمونیسم کارگری

پرچم کمونيستى کارگرى منصور حکمت برافراشته است!

کارگران جاسوس نیستند!پاسخ به مزدوران اطلاعاتی سرمایه

اعتصاب کارگران ایران خودرو برای افزایش دستمزد

تحریم اقتصادی بهانه جدید بیکارسازی

کارگران خودکشى نکنيد!در باره رقابتها و تحريکات کارفرمايان نساجى در سنندج

محمد جراحى فعال کارگرى دستگير شد!

کارگران ایساکو؛"یا اخراج، یا قرارداد با شرکت پیمانکاری!"

کارگران پرريس حقوق شان را دريافت کردند!کارگران سما سنندج نگران اخراج

خانواده هاى کارگران جان باخته شازند؛از دولت شکايت ميکنيم!

توطئه اخير کارفرماى نساجى کردستان عليه کارگران کارخانه پادگان نيست٬ "کميته انظباطى و حراست" نميخواهد!

جوانمير مرادى و طاها آزادى از زندان آزاد شدند!

کلاهبرداری و اختلاس بزرگ انبوه سازان حکومت اسلامی!

عليه کار کودکان مراسم دفاع از حقوق کودکان در تهران

پايان اعتصاب کارگران کوره پزخانه ها وايگان٬ سروان گل٬ يوسف آباد٬ ايزد خليل٬ ماردان

اعتصاب کارگران کوره پزخانه ها ادامه دارد!
کارگران وایگان و ایزد خلیل پیشنهادات کارفرما و دولت را نپذیرفتند!

اخبارى از کوره پزخانه هاىوايگان٬ ايزدخليل٬ سروان گل٬ و مشهد

آزادی بختیار رحیمی فعال کارگری را تبریک میگوئیم!

کارگران کوره سروان گل با برگزارى مجمع عمومى به اعتصاب کوره پزخانه ها پيوستند!

اعتراض کارگران فضاى سبز شهردارى سنندج به دزديهاى شرکتهاى پيمانى

کارگران کوره شبستر خواهان برسميت شناسى و مذاکره با شوراى کارگران و نمايندگان منتخب شان توسط نهادهاى دولتى شدند!

اعتصاب بیش از 4000 هزار کارگر کوره پز خانه های ارومیه

اينبار کارگران گوشمالى دادند!

١٢٠٠٠ هزار کارگر کوره پز خانه اعتصاب خود را با تشکیل مجامع عمومی آغاز کردند!

در آستانه اعتصاب کارگران کوره پزخانه های تبریز، همدان، مهاباد، بوکان و شبستر

اخراج ٦٠ نفر از کارگران سد سياه زاغ ديواندره

جو افترا و اتهام زنی و هتک حرمت را در هم بشکنیم !

مقابله با تلاش برای افزایش ساعات کار پرستاران کرمانشاه

مردم٬ جوانان! سياست مشترک جمهورى اسلامى و ناسيوناليستهاى فاشيست را شکست دهيد!

اعتصاب اخطاری کارگران سایت یک ایتکو پرس ایران خودرو برای افزایش دستمزد و بن های کارگری

سرمايه قاتل اين کارگران است ۵ خرداد روز "مبارزه علیه ناامنی محیط کار"

خطاب به احزاب٬ سازمانها٬ شخصيتها٬ نشريات و رسانه هاى اپوزيسيون ايران

اخراج جمعی از کارگران معترض سا یت ۲ ایتکو پرس ایران خودرو!

نيروى انتظامى مجددا به اجتماع کارگران هفت تپه حمله کرد١٢ نفر از کارگران دستگير شدند

شیث امانی آزاد شد!تعدادی از فعالین و نزدیکان با دسته گل از او استقبال کردند!

شیث امانی آزاد میشود!لغو احکام زندان و شلاق کارگران سنندج برای آزادی تمام کارگران زندانی و بازداشت شده!

پرونده سازی پلیسی علیه دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب محکوم است!

حکومت نظامی در شوش و دستگیری کارگران هفت تپه

گزارشى از "دادگاه" کارگران هفت تپه در دزفول

نمايشگاه "چترى براى فراموش شدگان کوچک" در تهران

"این بچه گرسنه وعده سرش نمیشه"!

اجتماع مجدد معلمين بازنشسته سنندج

زمزمه اعتصاب کارکنان مخابرات!

اعتصاب کارگران عسلويهکارگران برق ٣٠٪ افزايش دستمزد گرفتند

اعتراض و اعتصاب کارگران ايران برک رشتو کارگران تعميرات سازمان آب و فاضلاب سنندج

تجمع اعتراضی خانواده های کارگران زندانی پارس خودرو"ما را نترسانید!"

اجتماع فرهنگيان بازنشسته مقابل آموزش و پرورش سنندج

حمایت اتحادیه های کارگران مواد غذایی، مزارع و نساجی از کارگران نیشکر هفت تپه

اجتماع فرهنگيان بازنشسته سنندج مقابل استاندارى"پاداش ٣٠ ساله حق مسلم ماست!"

اخراج و تغییر موقعیت استخدامی برای حذف مزایای کارگران شرکت ایساکو ایران خودرو

کارگران پرريس مزايا و عيدى شان را دريافت کردند

اخبار مبارزات کارگرى ؛ نساجى پرديس٬ شرکت آب خراسان رضوی٬ نيشکر هفت تپه٬ يخچال سازى لرستان

تعدادى از دستگير شدگان اول مه آزاد شدند

کارگران نساجى کردستان تهديد به اعتصاب کردند!

اعتراض و تجمع معلمان منطقه ۵ تهران

کارگران شرکت پرس ایران خودرو برای افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کاری تهدید به اعتصاب کردند!

سرکوب وحشيانه صف اول مه کارگران در ترکيه

با تمام قوا عليه تحركات فاشيستى - ناسیونالیستی!

دستگير شدگان اول مه بايد فورا آزاد شوند!

پاسخ این وضعیت چیست؟

دو رهبر کارگری در مراسم اول مه عسلویه بازداشت شدند

علیرغم جو پلیسی شعارهای اول ماه در خیابانهای کرمانشاه به چشم میخورد

اجتماع معلمان و فرهنگيان سنندج روز اول مه

امضا تومار در دفاع از کارگران زندانى در سنندج

برگزارى مراسم اول مه در سنندج

در آستانه اول ماه مه

کارگران بپاخيزید!

اعتراض کارگران شرکت پرس توسعه صنایع ایران خودرو

توزيع اطلاعيه حزب بمناسب اول مه در ميان کارگران

در آستانه اول ماه مه: یک پیروزی برای کارگران انبار فلاحت سایپا یدک تهران!

اجتماع فرهنگیان باز نشسته کرمانشاه

دست کثيف رژيم اسلامى از سر فعالين کارگرى کوتاه! شیث امانی بازداشت ش

در آستانه اول ماه مه برای آزادی کارگران دستگیر شده و لغو احکام زندانی

اعتصاب معلمان مدارس شهریار و شهر اندیشه

پخش اطلاعيه اول مه حزب از برج گلديس آرياشهر تهران

درگذشت نابهنگام خسرو دانش را به همسر و فرزندانش و جنبش كمونیسم كارگری تسلیت میگوئیم!

یک پیروزی برای کارگران فازهای ۱ تا ۵ عسلویه

سرکوب اعتراض کارگران اخراجی پارس خودرو محکوم است!

اعتراض کارگران قند، اعتصاب کارگران معدن حاجی آباد

ايران خودرو قتلگاه کارگران است!پاى مهدى خيرى قطع شد!

اعتراض کارگران پالایشگاه آبادان

در حاشیه درگیری های درون "سازمان زحمتکشان"

۴۰۰ کارگر دستگیر شده کیان تایر باید بدون قید و شرط آزاد شوند!

اخراج ۵۰ هزار کارگر در سال جدید!

اعتراض گسترده کارگران کیان تایر

در خاتون آباد يک فاجعه انسانى در حال وقوع است!

اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه ادامه دارد!

اخراج ۵۰ تن از کارگران کارخانه آتیلا ارتوپد سنندج

در حمایت از پیکت اعتراضی کارگران اخراجی ایران صدرا!

محمود صالحى آزاد شد!

مذهب و مدافعین دروغین آزادی بیان و سکولاریسم در اپوزیسیون!

"این مبلغ را به یک نماینده مجلس بدهید ببینیم آیا دادش در نمی آید؟"

با تمام قوا در مقابل تهدیدات و تحریکات مذهبی علیه آزادی بیان و نقد!

کارگران پرریس موفق به دریافت حقوق خود شدن

اعتراض موفق کارگران فاز یک تا پنج کارگران عسلویه

تجمع اعتراضی در مقابل زندان سنندج برای آزادی محمود صالحی

محمود صالحی باید بدون قید و شرط فورا آزاد گردد!

عکسهای بهروز کریمی زاده و دانشجویان دستگیر شده در میان شادی و سرور مردم!

(پیام علی جوادی بمناسبت فرا رسیدن سال نو)سال نو مبارک!

در باره قرار کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و موضع حزب حکمتيست!

اعتصاب بیش از ٣٥٠٠ نفر از کارگران نیشکر هفت تپه

کارگران برده نیستند! انسانند! ما از حرمت انسانی برادران و خواهران کارگر خود در ایران قاطعانه دفاع میکنیم!

در آستانه صدمین سالگرد ٨ مارس، روز جهانی زن

"لقمان مهری" از فعالین کارگری سقز به پنج سال و نیم حبس محکوم شد!

"حکومت اسلامی، نمیخواهیم، نمیخواهیم!"

اعتراض کارگران بازنشسته و شاغل شاهو!

اعتراضات کارگری در نیشکر هفت تپه، سد عباسپور و قطعات فولادی کرج

صدیق امجدی فعال اول ماه مه، روز جهانی کارگر، را ۱۰ ضربه شلاق زدند!شامل اطلاعیه های شماره ١و ٢و ٣

تجمع اعتراضی در لس آنجلس

قطعنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در اعتراضات ۱۶ فوریه

فراخوان تظاهرات در هلند - شنبه 16 فوریه- حزب اتحاد کمونیسم کارگری

!ما کارگران دستگیری دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب را محکوم میکنیم

اعتراض کارگران نساجی خوی و کارگران کارخانه الیاف کرج

تجمع اعتراضی کارگران شاهو

کارگران لاستیک البرز در اعتراض به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق و مزایای خود مجددا دست به اعتصاب زدن

قابل توجه : صفحات متعددی از سایت به اراس اس مجهز شد ؛ شما میتوانید با کلیک بر علامت روبرو این صفحات را از این طریق در بوک مارکس خود ذخیره کرده و یا به این صفحات لینک دهید . کمیته آی تی حزبWUPNEWS - کمونیسم کارگری خبر آر اس اس

دستگيرى ۵ نفر در روستاى شيان از توابع جوانرود

شکنجه گران رژیم اسلامی فرزاد قبادی را در کرمانشاه کشتند

رژیم اسلامی مانع برگزاری مراسم گرامیداشت ابراهیم لطف الهی شد

سیاست نابودی تدریجی مردم غزه توسط دولت اسرائیل محکوم است

اعتراض کارگران کاغذ سازی کارون و خانواده هایشان در مقابل فرمانداری شوشتر

!مردم انتخابشان را کرده اند!مضحکه انتخاباتی رژیم اسلامی را به صحنه گسترده ترین و رادیکال ترین اعتراضات تبدیل کنیم

اين جنايت نبايد بى پاسخ بماند

در شرایط کمبود گاز و سردی هوا توربینهای پالایشگاه عسلویه نیز بر اٽر سیاستهای ضد انسانی کارفرما از کار افتاد

انفجار در کارخانه سيمان کرمانشاه قطع دست يک کارگر

ترور جنايتکارانه موسى حسين را محکوم ميکنيم

اعتراض پيروزمند کارگران پتروشیمی کرمانشاه

تجمع خانواده های دانشجویان دستگیر شده در مقابل دادستانی تهران

فریادهای اعتراض برای آزادی دانشجویان، كارگران و تمامی زندانیان سیاسی را تقویت كنیم در حمایت از تحصن اعتراضی ١٤-١٨ ژانویه در لندن

"بحران گاز"چه بايد کرد؟

اعتصاب مجدد کارگران گونى بافى سما

اطلاعيه خبرى کارگران گونی بافی سما به اعتصاب خود پایان داد !

تهاجم فاشيستی علیه مهاجرین افغانی ساکن ایران را در هم بشکنیم

اطلاعیه پایانی پلنوم دوم حزب اتحاد کمونیسم کارگری عکسهائی از پلنوم

"پايان دادن به تروريسم کار ماست"در حاشیه ترور بی نظیر بوتو

اعتراض کارگران کارخانه گونی بافی سماء همچنان ادامه دارد! کارگران سه روز دیگر به کارفرما مهلت دادند!

خانواده های دانشجویان بازداشت شده در مقابل اوین تجمع کرده اند!به آنها اجازه ملاقات با فرزندانشان داده نشد!

اعتراضات کارگری در پالایشگاه آبادان و کاغذ سازی پارس

!تنها با گسترش اعتراضات میتوان دانشجویان زندانی را آزاد کرد!تجمع اعتراضی شنبه ۱۶ دی به تعویق افتاد

اعتراضات کارگران در عسلویه همچنان ادامه دارد

!خانواده های دانشجویان دستگیر شده روز شنبه ۱۵ دی در مقابل "دادسرای دادگاه انقلاب" تجمع میکنند

ابراهیم گوهری، محسن حکیمی، علیرضا عسگری و حسین غلامی آزاد شدند

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه خواهان آزادی دانشجویان زندانی شد

تهدیدات گستاخانه رژیم اسلامی  را با شرکت گسترده در تظاهراتهای ۲۸ دسامبر پاسخ بدهیم

۲۸ دسامبر را به روز جهانی اعتراض به دستگیری دانشجویان تبدیل کنیم

۲۸ دسامبر را به روز جهانی اعتراض به دستگیری دانشجویان تبدیل کنیم

آزادى دانشجويان را تبريک ميگوييم

پیام به خانواده های دانشجویان دستگیر شده

محمود صالحی در خطر جدی است

احکام زندان سه دانشجوی پلی تکنیک تقلیل یافت

ابراهیم مددی و رضا دهقان آزاد شدند

اتحادیه های کارگری در دفاع از آزادی زندانیان سیاسی دانشجویان و کارگران زندانی را آزاد کنید

دانشجویان امیرکبیر تبرئه شدند!دانشجوی زندانی، کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

فراخوان به آکسیون اعتراضی در لندن دانشجوی زندانی، کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گرد

اكسا پرویز قربانی دیگر قتلهای ناموسی هرگز فراموش نخواهد شد

بيانيه حزب اتحاد کمونیسم کارگری : کمونیسم کارگری جنگ، جامعه و قدرت سیاسی

اعتراضات ۱۶ آذر را تا آزادی تمامی دانشجویان دستگیر شده ادامه دهید

اطلاعيه شماره ١ ؛ ١۶ آذرصحنه کشمکش آزادى و ارتجاع

بازداشت گسترده فعالین دانشجویی ادامه دارد

پيام به دانشجويان چپ و آزاديخواه

هدف فورى چپ برگزارى يک شانزده آذر متحد و قوى است

خطاب به نیروها و مردم آزادیخواه جهان

حزب اتحاد كمونیسم كارگری ـ كانادا بهمراه عکسهای این فراخوان

To all people of the world!Support the struggle of people of Iran to overthrow the Islamic regime of Iran!

We condemn the war against people in Iran!

اطلاعیه:حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد گوتنبرگ

یك اعتصاب بموقع، یك موفقیت دیگر كارگری

حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد انگلستان

تروريسم کور و ضد انسانی دستجات القاعده ای و قوم پرست محکوم است

بازداشت گسترده فعالین دانشجویی , هراس رژیم اسلامی  از اعتراضات دانشجویی

کارگران فاز ۲ و ۳ عسلویه در اعتراض به اخراج همکارشان دست به اعتصاب زدند

چادر اطلاعاتی ونمایشگاه عکس در اسن ؛ آلمان

کمیسیون حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل رای به توقف مجازات اعدام داد

احمدی نژاد در حلقه اعتراضی کارگران عسلویه

تحرك دستجات تروریستی و باند سیاهی، اعم از اسلامی و قومی، دولتی و غیر دولتی، را باید در هم شكست

دریغ از یک جو انسانیت!در پاسخ به اتهامات حزب کمونیست کارگری

صدور حكم زندان برای منصور اسانلو و ابراهیم مددی را قویا محكوم میكنیم!این سركوبگری بدون پاسخ نخواهد ماند!

خبرى از نساجى کردستان طرح بازخريد صد نفر از کارگران نساجى کردستان

مهران فتحى در زندان رجائى شهر به قتل رسيد

!تحریم بانكهای تجاری توسط دولت آمریكا را محكوم میكنیم

!تشکل های کارگری ترور مجید حمیدی را محکوم میکنند

تجمع امروز دانشگاه پلى تکنيک عليه اختناق و زندان و جنگ، براى آزادى و برابرى و سوسياليسم

ترور مجید حمیدی فعال کارگری را قویا محکوم میکنیم

سیاست، تهدید، ترور و دستگیری رهبران کارگری را متحدانه در هم بشکنیم

از مبارزات دانشجویان برای آزادی احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی حمایت کنیم

! کارگران نیشکر هفت تپه مجمع عمومی را تشکل واقعی خود اعلام کردند

!میخواهند ۱۱ نفر را در اوین اعدام کنند

پیام به بازماندگان قربانیان رژیم اسلامی به مناسبت ۱۰ اکتبر

!در حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه

!درود بر دانشجویان دانشگاه تهران دانشگاه جای قاتلین نیست

10th of October nternational Day against Death Penalty

مراسم روز کودک در سنندج با شکوه تمام برگزار شد

مارش گرامیداشت روز جهانی کودک در کامیاران

اطلاعیه شماره 2 قطعنامه مراسم روز جهانی کودک کامیاران

دانشجویان درس تلخی به احمدی نژاد بدهید

جنبش همبستگی با کارگران نیشکر هفت تپه ابعاد جدیدی بخود میگیرد

برنامه زنده تلویزیونی علی جوادی به مناسبت ۱۰ اکتبر

پروژه اتحاد صفوف کمونیسم کارگری - تعابیر و واقعیات

گراميداشت روز جهانى کودک گراميداشت ارزش برابر انسانى است!در مراسمهاى روز کودک وسيعا شرکت کنيد

اتحادیه "کارگران مزارع آمریکا" از کارگران نیشکر هفت تپه حمایت میکند

اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار کارگران علیه اعدام

!تعرض وحشیانه نیروهای رژیم اسلامی به کارگران نیشکر هفت تپه را محکوم میکنیم

عبور از خط قرمز ممنوع!در حاشیه بیانیه "هشدار در مورد جهت گیری های تازه در حزب حکمتیست"

!در مراسمهای روز جهانی کودک وسیعا شرکت کنید

!اعتصاب هزاران کارگر نیشکر هفت تپه ادامه دارد

به مناسبت روز جهانی معلم علیه فقر و تبعیض، برای آزادی و برابری و رفاه

!فراخوان به اعتراض در برلین بساط اعدام و کشتار اسلامی را در هم بکوبیم

!فراخوان به تظاهرات : تورنتو - کانادادر روز ١٠ اكتبر به اجتماعات اعتراضی علیه اعدام بپیوندید

راهپیمایی و تجمع اعتراضی بیش از هزار تن از کارگران نیشکر هفت تپه

کارگران برده نیستند! صدور حکم زندان و شلاق کارگران سقز را قویا محکوم میکنیم

!روز جهانی كودك را باید به روز اعتراض گسترده علیه مجازات اعدام بدل كرد

!حتی برای نجات کودکان از اعدام باید کل بساط اعدام را برچید

به تمامی احزاب، سازمانها ونهادهای مخالف اعدام به کمپین روز جهانی "علیه اعدام، علیه رژیم صد هزار اعدام" بپیوندید

اطلاعیه شماره ۶ کمپین علیه اعدام – علیه رژیم صد هزار اعدام

 اطلاعیه شماره ۴کارگران عسلویه پیشقدم شده اند! اعدام نه

!اطلاعیه شماره ٥ در پس اعتراضات جهانی گسترده حکم اعدام سعید ماسوری لغو شد! تمامی احکام اعدام باید فورا لغو شوند

!از تلاش طبقه کارگر عراق حمایت کنیم

!حتی برای نجات کودکان از اعدام باید کل بساط اعدام را برچید

به تمامی احزاب، سازمانها ونهادهای مخالف اعدام به کمپین روز جهانی "علیه اعدام، علیه رژیم صد هزار اعدام" بپیوندید

اطلاعیه شماره ۶ کمپین علیه اعدام – علیه رژیم صد هزار اعدام

 اطلاعیه شماره ۴کارگران عسلویه پیشقدم شده اند! اعدام نه

!اطلاعیه شماره ٥ در پس اعتراضات جهانی گسترده حکم اعدام سعید ماسوری لغو شد! تمامی احکام اعدام باید فورا لغو شوند

!از تلاش طبقه کارگر عراق حمایت کنیم

علیه اعدام و علیه رژیم صد هزار اعدام! اطلاعیه شماره ۲

نامه سرگشاده به تمامی سایتها، نهادها، سازمانها و احزاب مخالف اعدام به کمپین روز جهانی "علیه اعدام، علیه رژیم صد هزار اعدام" بپیوندید

اطلاعیه شماره ۳ اتحادیه های کارگری بر علیه اعدامها

!یک کارگر دیگر در شرکت ایران خودرو قربانی ناامنی محیط کار شد

مبارزه علیه مدارس مذهبی انتخابات در استان انتاریو و رسانه های عمومی

!تحریم اقتصادی مردم نوار غزه محکوم است

زنده باد اعتراض معلمان

!ایران خودرو قتلگاه کارگران است ! ادامه کاری در این کارخانه باید منوط به تایید بازرسان کارگری شود

!به نجات ساکنین اردوگاه زرگویز سازمان زحمتکشان بشتابید

!دهم اکتبر را به روز جهانی علیه رژیم ۱۰۰ هزار اعدام تبدیل کنیم

!درگذشت فرزاد میلادپور را تسلیت میگوئیم

!عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار به اعتصاب غذایشان پایان دادن

جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ با اعضای رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری

!اعتراض تشکلات جهانی کارگری به جمهوری اسلامی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری در تظاهرات اول سپتامبر "روز کار" با شعار زنده باید سوسیالیسم و کارگران جهان متحد شوید

!"نه" به مدارس مذهبی ! به کمپین برچیدن بساط مدارس مذهبی بپیوندید

!تهديد به اعتصاب کارگران هفت تپه موفقيت آميز بود

تحصن و اعتصاب غذای خانواده هیوا بوتیمار در لندن در اعتراض به شرایط اسفبار زندانیان سیاسی در ایران عکسهائی از حضور اعضای حزب در این مراسم

!در سالروز 9 شهریور یاد جانباختگان را گرامی بداریم

طاهر صادقی فعال کارگری در اوین است گزارش از ایران

!به مارش اعتراض و همبستگی كارگران بپيوندي

!همه مدارس مذهبی باید بسته شوند

!لقمان مهری و تمامی فعالین کارگری باید آزاد شوند

!حمله نظامی رژیم اسلامی به مناطق مسکونی کردستان عراق محکوم است

!دور جدیدی از اعتراضات معلمان آغاز میشود !از مبارزات و خواستهای برحق معلمان حمایت کنیم

رژیم اسلامی ناچار به لغو احكام اعدام عدنان حسن پور و بختیار بوتیمار شد اطلاعیه شماره ٤

رژیم اسلامی شیٽ امانی و صدیق کریمی را به دو سال و نیم زندان محکوم کرده است

منزل منصور اسانلو در محاصره نیروی انتظامی بازداشت فعالین سندیکا و تعدادی از دانشجویان

!9 آگوست روز همبستگی برای آزادی فعالین کارگری! روز مقابله با مجازات اعدام، روز تلاش براى آزادى زندانيان سياسى

اطلاعیه شماره ۳ غلامرضا غلام حسینی ساعت ۳ بعد از ظهر آزاد شد

اعتصاب کارگران شهرداری تهران

در اعتراض به تداوم بازداشت محمود صالحی، منصور اسانلو و صدور احکام قرون وسطایی

اجتماع در کامیاران به مناسبت 18 مرداد اطلاعیه شماره 2

یورش به فعالین کارگری، شلاق و شکنجه جنایت است! جوانان ازادیخواه کرمانشاه

از "روز بین الملی برای اقدام" حمایت میکنیم

كمپین علیه مدارس مذهبی در كانادا در حال اوج گیری است

!رژیم اسلامی حکم شلاق و زندان براى ۱۱ تن از فعالين کارگرى سنندج صادر کرده استتعرض رژیم به کارگران را باید درهم شکست

تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ايران در اتاوا

از "روز بین الملی برای اقدام" حمایت میکنیم

فراخوان ۱۸ مرداد سنندج تعطیل است

!٩ اوت روز جهانی همبستگی كارگری٬ روزی كه جمهوری اسلامی را خواهد لرزاند

!بختیار رحیمی فعال کارگری توسط رژیم اسلامی ربوده شد

!رژیم اسلامی در یک اقدام وحشیانه ۱۶ تن را دسته جمعی اعدام کرد

در دفاع از هفته همبستگی برای آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو

سیاست حزب در تظاهراتهای ۱۸ تیر

حمله نیروهای آمریکایی و دولت عراق به کنگره آزادی عراق را قویا محکوم میکنیم

اتحاد بين المللي در حمايت از كارگران در ايران

تشکیل کمیته موقت حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد انگلستان

گزارش هیات دایر دفتر سیاسی

در جنگ با زنان و نسل جديد جوان خورده اند! در حاشیه سخنان خامنه ای در روز اسلامی زن

ترور جنايتکارانه عبدالحسین صدام را محکوم ميکنيم
جلسه پرسش و پاسخ با رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری  در لندن برگزار شد

در ستايش منصور حکمت

بیانیه اعلام موجودیت حزب اتحاد کمونیسم کارگری

صدیق کریمی و شیٽ امانی آزاد شدند با تمام قوا برای آزادی محمود صالحی

اطلاعيه پايانى کنفرانس اول حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

در دفاع از حقيقت

تهاجم رژیم اسلامی به کارگران نیشکر هفت تپه را !محکوم کنید

 

 

 
     

Design by Magid Poostanchi All Rights Reserved 2007. All the content on this site are protected by the copyright law.