اطلاعيه حزب در باره کشتار غير نظاميان در ليبى٬
حمله به مناطق مسکونی و کشتار غیر نظامیان در لیبی را قویا محکوم میکنیم!


حملات نظامی آمریکا و ناتو به لیبی که به بهانه جلوگیری از کشتار شهروندان این کشور توسط دولت قذافی آغاز شده بود تاکنون خود منجر به کشته و مجروح شدن دهها تن از افراد غیر نظامی در این کشور شده است. آمار کشته شدگان همچنان در حال گسترش است. در آخرین حمله به مناطق مسکونی ١۵ تن٬ که سه کودک در میان آنها بود٬ جان باختند.
ما بار دیگر تاکید میکنیم که اقدام نظامی ناتو دارای هیچگونه اهداف انسان دوستانه ای نیست. تلاشی است برای وارد کردن ماشین جنگی دولتهای غربی در تغییر و تحولات لیبی و خاورمیانه. تلاشی است برای حقنه کردن دولتهای دست راستی و محافظه کار پرو غربی به مردم بپا خواسته در این جوامع. گوشه ای از نمایش قلدری و میلیتاریسم این دولتها در کنترل و خفه کردن اعتراضات مردم این جوامع است.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری این اقدامات را بعنوان جنایت جنگی قویا محکوم میکند. تاکید میکنیم که "هرنوع حمله نيروهاى آمريکا و موئتلفينش به مردم غير نظامى ليبى و تخريب شهرها و روستاها و زيرساختها و وسائل مادى زندگى شان را محکوم ميکنيم. ما هرنوع بند و بست و تلاش آمريکا و دولتهاى غربى و حکومتهاى مرتجع عربى را براى حقنه کردن يک دارو دسته ديگر بر مردم ليبى محکوم ميکنيم."

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

١ تیر١۳۹۰  - ۲١ ژوئن ۲۰١١