پخش اطلاعيه اول مه حزب از برج گلديس آرياشهر تهران

بنا به گزارش فعالين حزب٬ امروز پنجشنبه ۵ ارديبهشت ٨٧ ٬ بيش از هزار نسخه از اطلاعيه حزب به مناسبت اول مه پخش شد. ساعت ٣ و ۵٠ دقيقه اطلاعيه هاى حزب از هر سو از برج گلديس آرياشهر٬ يکى از مناطق شلوغ تهران٬ برسر جمعيت و عابرين پياده پائين مى آمد.

این اقدام جسورانه فعالين حزب در تهران از طرف مردم حاضر در محل با استقبال روبرو شد و مدت کوتاهى تجمع نسبتا بزرگی برای دستیابی به اطلاعیه حزب در محل بوجود آمده بود. ماموران مزدور گشت ویژه و گشت ارشاد که در اين محل حضور همیشگی دارند٬ غافلگیر شده و نظاره گر اوضاع بودند.

ما به رفقا بخاطر تلاش و ابتکار در توجه دادن اذهان به روز جهانى کارگر خسته نباشيد ميگوئيم. پخش ادبيات کارگرى و کمونيستى در آستانه اول مه٬ در شرايطى که جمهورى اسلامى تلاش ميکند روز جهانى کارگر را حاشيه اى کند٬ هر انسان شريف و آزاديخواه و سوسياليستى را به وجد مى آورد.

زنده باد اول ماه مه!
مرگ بر حکومت اسلامى سرمايه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۵ ارديبهشت ٨٧- ٢۴ آوريل ٢٠٠٨