۱۰ اکتبر را به روز جهانی
علیه رژیم ۱۰۰ هزار اعدام تبدیل کنیم!

 

۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) روز جهانی علیه مجازات اعدام است. در ۱۰ اکتبر ۲۰۰۷ سازمان عفو بین الملل، "ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام" و ان جی او ها، قطعنامه ای را به مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر "توقف اعدام در جهان" ارائه خواهند کرد. این اقدام تلاشی در جهت لغو مجازات اعدام در جهان است.

اعدام جنایت سازمان یافته دولتی است. قتل عمد دولتی است. اعدام یک ابزار طبقات حاکم برای کنترل و به انقیاد در آوردن جامعه و سربزیر نگهداشتن مردم معترض است. کشتن عامدانه و گرفتن حق حیات انسانها، به هر دلیل و بهانه ای، حق هیچ دولت و قدرتی نیست. یک رکن تلاش ما برای برپایی نظامی آزاد، برابر، مرفه و انسانی، مبارزه قاطع برای برچیدن بساط شنیع اعدام و لغو مجازات اعدام در جوامع بشری است.

رژیم اسلامی حکومت صد هزار اعدام و کشتارهای تکان دهنده است. خرداد شصت و شهریور شصت و هفت نمونه های برجسته عملکرد این دستگاه جنایت اسلامی است. جمهوری اسلامی حکومت سمبل مجازات اعدام در جهان است. مبارزه برای لغو مجازات اعدام در جهان، نمیتواند بدون سازمان دادن مبارزه ای همه جانبه علیه رژیم اسلامی صد هزار اعدام در ایران به پیش برده شود. ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام است. باید جمهوری اسلامی را در اینروز در پیشگاه افکار عمومی مردم جهان به محاکمه کشید. باید جهان یکصدا رژیم طالبانهای ایران را با تمام کراهت اش محکوم کنند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری، در کنار تلاش جهانی برای لغو مجازات اعدام، ۱۰ اکتبر را روز مبارزه با حکومت سمبل اعدام یعنی جمهوری اسلامی اعلام میکند. حزب از تمامی نیروهای آزادیخواه، انساندوست، و پیشرو میخواهد که دراین روز متحدانه علیه اعدام و رژیم اسلامی اعدام به میدان بیایند. این روز تریبون بشریتی است که برای رهائی از بربریت تلاش میکند. در اینروز باید تظاهراتها و میتینگهای بزرگی در نقد و افشای مجازات اعدام در خیابانها و سالنهای اجتماعات برگزار شود. مبارزه برای "توقف مجازات اعدام" و لغو آن، باید با خواست مشخص و فوری؛ لغو تمامی احکام اعدام صادر شده توسط رژیم اسلامی، و برچیدن چوبه های دار گره بخورد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری بویژه از تمامی فعالین اجتماعی و نیروها و نهادهای مخالف اعدام در ایران میخواهد که برای برگزاری این روز از هم اکنون دست به کار شوند.

کمونیسم کارگری منصور حکمت پرچمدار مبارزه برای برچیدن مجازات اعدام در ایران است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری برافراشتن قویتر این پرچم و سازماندهی مبارزه ای قدرتمند و اجتماعی علیه اعدام در ایران و جهان را، وظیفه فوری تمامی نیروهای جنبش کمونیسم کارگری میداند و به سهم خود برای تقویت و پیروزی این مبارزه تلاش میکند.

مرگ بر رژیم صد هزار اعدام!
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۲ اوت ۲۰۰۷