توزيع اطلاعيه حزب بمناسب اول مه
در ميان کارگران

بنا به گزارش دريافتى٬ امروز سه شنبه دهم ارديبهشت٬ صدها نسخه از اطلاعيه حزب بمناسبت روز جهانى کارگر در منطقه مجتمع ايران خودرو٬ توسط فعالين حزب توزيع شد.

فعالين حزب در ايران در آستانه اول مه با ابتکارات مختلف تلاش کردند پيام حزب را به دست کارگران و مردم آزاديخواه برسانند.

بار دیگر اول ماه مه را به کارگران جهان و بشريت آزاديخواه شاد باش میگوییم.

 

زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر!
مرگ بر حکومت اسلامی سرمایه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۹ آوریل ۲۰۰۸ – ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۷