اطلاعیه شماره ۳
غلامرضا غلام حسینی ساعت ۳ بعد از ظهر آزاد شد


باز داشت ۵ تن از فعالین سندیکای واحد همچنان ادامه دارد. خانه منصور اسانلو در محاصره است. اما علیرغم محاصره منطقه پیرامونی منزل منصور اسانلو تعداد زیادی همچنان به طرف منزل ایشان در حرکت هستند
پس از دستگیری ۶ تن از فعالین سندیکای شرکت واحد در اطراف منزل منصور اسانلو، ساعت ۳ بعد ازظهر غلامرضا غلام حسینی از فعالین سندیکای شرکت واحد آزاد شد.

بنا به خبر سلام دمکرات در منطقه سبلان، علیرغم محاصره منطقه از طرف نیروهای امنیتی تعداد زیادی از حامیان "روز همبستگی جهانی با کارگران زندانی"همچنان به طرف منزل منصور اسالو در حرکتند. در این خبر آمده است که ماموران امنیتی و انتظامی پس از یک بار تهدید اقدام به بازداشت افراد کرده و جهت انتقال به بازداشتگاه آنان را درمینی بوس های مستقر در خیابان ها و کوچه های فرعی منطقه سوار می کنند.

بنا به اطلاع خانواده منصور اسانلو منزل ایشان کماکان تحت محاصر نیروهای امنیتی است و اجازه رفت و آمد حتی به خانواده اسانلو داده نمیشود. این خانواده اکنون تحت انواع فشارهای روحی رژیم اسلامی قرار دارند. وضعیت مادر و همسر منصور اسانلو نگران کننده است. همسر منصور اسانلو اطلاع داده است که بر اٽر همبستگی و حمایت اتحادیه ها و تشکل های کارگری و حمایت کارگران و مردم است که قادر به تحمل این وضعیت ضد انسانی هستند.

محمود صالحی، منصور اسانلو، بختیار رحیمی، محمود جراحی و تمامی فعالین و دستگیر شدگان اخیر بدون قید و شرط باید آزاد شوند. احکام وحشیانه و قرون وسطایی شلاق و حکم زندان ۱۱ تن از اعضای اتحادیه کارگران اخراجی و بیکار باید فورا لغو شود.


زنده باد اتحاد و همبستگی جهانی کارگران!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۱۸ مرداد ۱۳۸۶ – ۹ ۱وت ۲۰۰۷