همه مدارس مذهبی باید بسته شوند!

كمپین علیه مدارس مذهبی در ایالت انتاریو كانادا به پیشرویهای قابل توجه ای دست یافته است. دو كنفرانس مطبوعاتی اخیر در كوئینز پارك٬ مجلس ایالتی استان٬ پیوستن شخصیتهایی به كمپین "یك سیستم واحد آموزشی"، انعكاس اعتراضات و مخالفت ها در سطح جامعه٬ و تحرک احزاب و سازمانها؛ شرایطی را بوجود آورد است كه وزیر ایالتی استان انتاریو٬ دالتون مگینتی (از حزب لیبرال)٬ روز ٢١ اوت رسما اعلام كرد كه با اختصاص دادن بودجه به همه مدارس مذهبی موافق نیست. او حمایت حزب محافظه كار از این ایده را یك حركت ارتجاعی خواند. البته كماكان حمایت مالی دولت و حزب خود از مدارس كاتولیك را جزئی از سنت تاریخی این ایالت دانست و لزومی به تغییر آن ندید. این موضع گیری وزیر ایالتی را باید یك عقب نشینی مهم در صفوف طبقه حاكمه و احزاب در قدرت در كانادا تلقی کرد. حزب محافظه كار نیز چندی پیش بر خلاف طرح اولیه خود اختصاص بودجه به مدارس مذهبی را مشروط به كار یك كمسیون ویژه  دانست.

مسئله مدارس مذهبی در حال تبدیل شدن به یك معضل مهم جامعه است. انتخابات ایالتی در پیش است و عملا این موضوع به یكی از رئوس پلاتفرمهای انتخاباتی بدل شده است. حزب سبزها بر خلاف حزب محافظه كار٬ علیه هرگونه حمایت دولتی از مدارس مذهبی است و این را جزئی از پلاتفرم انتخاباتی خود كرده است٬ بنحوی كه با اختصاص هزینه بسیار بالا به تبلیغ آن در تلویزیون سراسری میپردازد. رسانه های عمومی به این موضوع توجه ویژه ای دارند و كنفرانسها و جلسات  مختلفی حول این مسئله در جریان است. واكنش سریع بالایها  خود یكی از نشانه هایی است كه ثابت میكند كه كمپین علیه مدارس مذهبی در حال بدل شدن به یك نیروی اجتماعی موثر است. از طرف دیگر نیروی عظیم ترقی خواهی و مدافع حقوق كودك خود را برای یك جدال بزرگ دیگر آماده میكند و با ایجاد شبكه ها و جلب فعالین و ابتكارات ویژه راه را برای پیروزی دیگر فراهم میسازد.

حزب لیبرال و رهبری حزب نیو دموكرات به حفظ وضع موجود قانع هستند و بدان گردن میگذارند و هیچ مشكلی با زیر پوشش گرفتن مدارس كاتولیك توسط دولت ندارند. حزب محافظه كار با حمایت از دستگاه و دستجات مذهبی، هیولای مذهب را هر چه بیشتر میخواهد به جان مردم بیندازد. همه اینها اساسا با نفس وجود مدارس مذهبی مخالفتی ندارند. دعوای بالائیها بر سر این است كه همه گروههای مذهبی همچون كلیسای كاتولیك بخشی از بودجه عمومی را میتوانند بدست آورند یا نه؟ هر چند در حال حاضر تمرکز و توجه سیاسی ما در كنار دیگر نیروههای در گیر در یك كمپین گسترده عدم اختصاص بودجه دولتی به تمام گروههای مذهبی است، ولی این تنها یكی از اهداف مقطعی ما جهت عقب راندن مذهب و حمایت از حقوق كودكان میباشد. دعوای ما و بخش مهمی از جامعه اساسا این است كه دست مذهب باید از زندگی مردم كوتاه شود. كودكان مذهب ندارند و فعالیت مدارس مذهبی، چه دولتی و چه خصوصی، باید متوقف شود. شعار ما این است٬ همه مدارس مذهبی باید بسته شوند!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری مردم آزادیخواه و نیروهای سیاسی پیشرو را به پیوستن هرچه گسترده تر به صفوف این مبارزه برای برچیدن مدارس مذهبی فرامیخواند!

حزب اتحاد كمونیسم كارگری- تشكیلات كانادا

٢٣ اوت ٢٠٠٧