اطلاعيه شماره ١
١۶ آذر
صحنه کشمکش آزادى و ارتجاع!


دانشجويان چپ و آزاديخواه متحدانه مراسم ١۶ آذر را برگزار کردند

از ساعات اوليه امروز فضاى دانشگاه و اطراف آن مليتاريزه تر شد. موج دستگيرى و خانه گردى از ديشب ادامه داشت و به شهرستانها هم کشيد. تعداد دستگيريها در تهران به بيست نفر رسيده است. با اينحال اجتماع دانشگاه حقوق با حمايت دانشجويان فضاى اختناق را شکست و فرياد آزادى و برابرى را سر داد. قريب ۶٠٠ نفر در مراسم امروز شرکت داشتند. قطعنامه و بيانيه دانشجويان آزاديخواه و برابرى طلب و ديگر دانشجويان قرائت شد. دانشجويان بدنبال سخنرانيها شعارهاى خود را برافراشتند و به طرف سردر دانشگاه راهپيمائى کردند. از جمله بر روی پلاکاردها شعارهای "جنبش دانشجویی از جنبش کارگری حمایت می کند"، "جنبش دانشجویی متحد جنبش زنان و جنبش کارگری"، "No War " ، "ما با هرگونه دخالت خارجی مخالفیم" ديده ميشد. دانشجويان طى مسير شعار ميدادند: "دانشجو، دانشجو، حمایت! حمایت!"، "دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد"، "مرگ بر دیکتاتور"، "آزادی، مساوات، تحریم انتخابات". بيرون دانشگاه هم محل تجمع اطلاعاتى ها و نيروى انتظامى با تجهيزات کامل بود. دانشجویان پلاکاردهای خود را به نرده های دانشگاه وصل کرده و با دادن شعار "آزادی، مساوات، تحریم انتخابات" به گردهمآیی خود پایان می دهند.

بنابر گزارش های رسیده از منابع دانشجوئى بجز دستگيريهاى ديروز، نسیم سلطان بیگی، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، علی سالم، فارغ التحصیل دانشگاه امیرکبیر، محسن ثقفی و محسن غمین، دانشجوی پلی تکنیک شب گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شده اند. همينطور کیوان امیری الیاسی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف نیز ظهر دیروز 12 آذرماه توسط افراد لباس شخصی دستگیر شده است. همچنین بابک پاشا جاوید، دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک که به وزارت اطلاعات احضار شده بود در بازداشت بسر می برد. از عابد توانچه، دانشجوی سابق دانشگاه امیرکبیر و فعال چپ نیز اطلاعی در دست نیست و به احتمال قوی وی نیز بازداشت شده است. در تجمع امروز دانشگاه تهران نیز چند نفر از جمله حسین بابایی، روزبه فقیهی، کریم آسایش و روزبهان امیری توسط حراست بازداشت شدند. اخبار بعدى حاکى از آزادى حسین بابایی، روزبه فقیهی و کریم آسایش ميدهد. اما از آزادى روزبهان امیری خبرى دريافت و منتشر نشده است. در روزهای گذشته سعید حبیبی، الناز جمشیدی، انوشه آزادفر، احسان آزادفر، مهدی گرایلو و نادر احسنی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. همينطور 5 تن از دانشجویان دانشگاه مازندران، میلاد معینی، آرش پاکزاد ، حسن معارفی و بهرنگ زندی نیز از سوی مأموران امنیتی دستگیر شده اند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى به دانشجويان چپ و آزاديخواه درود ميفرستد. اهميت جدال ١۶ آذر امسال بسيار فراتر از دانشگاه است. تداوم ١۶ آذر را بايد ذر هر دانشگاه کشور براى آزادى فورى و بيقيد و شرط دستگير شدگان و کليه زندانيان سياسى ادامه دهيم. بويژه در ديگر دانشگاههاى کشور و مراسمهاى ١۶ آذر بايد خواست آزادى اين دانشجويان برجستگى ويژه داشته باشد.

زنده باد اتحاد و همبستگى دانشجويان!

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى، برابرى، حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

١٣ آذر ٨۶- ۴ دسامبر ٢٠٠٧