اعتراض کارگران قند، اعتصاب کارگران معدن حاجی آباد

اعتراض ۵۰۰ تن از کارگران قند بردسیر
روز شنبه ۳۱ فروردین ماه، ۵۰۰ تن از کارگران کارخانه قند بردسیر در مقابل فرمانداری دست به تجمع اعتراضی زدند. این سومین تجمع اعتراضی کارگران در مقابل فرمانداری است. کارگران پنجشنبه ۲۹ فروردین نیز در مقابل فرمانداری تجمع کرده بودند. کارگران در این اعتراض انبارهای کارخانه را بسته و مانع فروش کالاها توسط کارفرما شدند. کارگران در این روز همچنین خیابان فرمانداری را مسدود کرده و از عبور خودروها جلوگیری کردند. کارگران قبلا در روز سه شنبه در مقابل استانداری کرمان تجمع کرده بودند. کارگران خواهان پرداخت ۷ ماه حقوق معوقه و عیدی  و مزایای خود هستند. یکی از کارگران اعتراضی گفت: "ما همه در شرایط معیشتی بسیار نامناسبی هستیم. برخی از خانواده ها متلاشی گردیده اند و هیچ مغازه داری دیگر به ما جنس نسیه نمیدهد و ما توان خرید یک کیلو سیب زمینی را هم نداریم." اعتراض کارگران برای دریافت حقوق معوقه و مزایای خود ادامه دارد. 

معدنچیان نمایندگان خود را آزاد کردند!
کارگران معدن حاجی آباد خواهان طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش دستمزد هستند. اعتصاب این کارگران معدنچی چند روز است که آغاز شده است. روز سه شنبه نمایندگان کارگران اعتصابی با فرماندار و بخشدار و نیروهای انتظامی مذاکره کردند اما به نتیجه ای نرسیدند. پس از آن نیروهای انتظامی ۱۰ تن از نمایندگان کارگران را دستگیر کردند. در واکنش به این سرکوبگری حکومت اسلامی، کارگران در مقابل دادگستری و فرمانداری دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران نیروهای انتظامی را وادار کردند تا کارگران دستگیر شده را پس از یکروز آزاد کنند. در حال حاضر کارفرما به کارگران وعده داده است که طرح طبقه بندی مشاغل را از ابتدای سال ۸۷ محاسبه و اجرا خواهد کرد. کارگران با این وعده ها و آزادی ۱۰ کارگران زندانی موقتا به کار بازگشتند.

اخراج گسترده کارگران
کارفرمای کارخانه قطعات تولیدی خودرو در پاکدشت ۲۰۰ تن از کارگران این واحد را اخراج کرد. کارفرما به بهانه مشکلات مالی این کارگران را اخراج کرده است. 
۳۵ کارگر قراردادی کارخانه"نیک شایان پنیر" در ساوجبلاغ اخراج شدند. مدیریت این کارخانه با اعلام ورشکستگی و بدون پرداخت سه ماه حقوق کارگران را به صورت دسته جمعی اخراج کرده است.
۵۰ کارگر قراردادی شرکت "آسیا لنت" در سمنان با تمام شدن قراردادشان اخراج شدند. گفته میشود که هم اکنون فقط سی کارگر ماهر و با سابقه بر سرکار مانده اند. کارفرما سه شیفت کاری را به یک شیفت و کارگران را به نصف کاهش داده است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از مبارزات کارگران قند بردسیر و کارگران معدنچی و کارگران اخراجی قاطعانه حمایت میکند. عدم پرداخت دستمزد کارگران یک جنایت آشکار و تحمیل شرایط برده وار به طبقه کارگر است. اخراج کارگران باید غیر قانونی شود. هیچ کارفرمایی نباید اجازه داشته باشد کارگر را از امکان تامین معاش خود محروم کند.

اما چگونه میتوان یک مبارزه موفق و جدی را برای مقابله با فلاکت اقتصادی که سرمایه بر کارگران و مردم مزدبگیر تحمیل کرده است، به پیش برد؟ محورهای چنین مبارزه ای کدام است؟ از نقطه ما برپایی منظم مجامع عمومی کارگری در واحدهای تولیدی، متشکل و متحد نگهداشتن کارگران، حلقه اول چنین مبارزه ای است. انتخاب نمایندگان کارگران، مرتبط کردن مجامع عمومی کارگری در هر منطقه، گام بعدی است. خواست "کار با دستمزدهای مکفی"، "بیمه بیکاری مکفی برای تمام افراد آماده به کار"، "ممنوعیت اخراج" از مطالبات اصلی چنین مبارزه ای هستند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری تمامی رهبران و فعالین کارگری را به مبارزه ای متحد و متشکل در مبارزه علیه فلاکت اقتصادی گسترده فرامیخواند.

زنده باد جنبش مجمع عمومی کارگران
مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر سرمایه داری!
آزادی برابری حکومت کارگری!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۰ آوریل ۲۰۰۸ – ۱ اردیبهشت ۱۳۸۷