گزارش برگزاری  جلسه خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری واحد هلند 10 دسامبر 2010

 

روز جمعه 10 دسامبر2010 جلسه خانه حزب در آمستردام هلند با حضور تعدادی ازکادرها و اعضاء و دوست داران جنبش کمونیسم کارگری برگزار شد؛ دراین جلسه رفیق مجید پستنچی و جمال ارژنگ در خصوص جنبش کمونیستی ایران نقاط ضعف و قوت جنبش ؛ مسئله قدرت سیاسی و در خصوص بحث جنبش سلبی و اثباتی بحث  و گفتگو کردند و به سئولات حاضرین در جلسه جواب دادند در ادامه رفیق صنم غفاری به عضویت حزب  درآمد . ما عضویت این رفیق را به صفوف حزب تبریک گفته و از همه کمونیستها میخواهیم به صفوف ما بپیوندند.
تاریخ و روز جلسه آتی خانه حزب در ماه ژانویه 2011 متقا ئبأ اعلام خواهد شد .

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری- واحد هلند
19 آذر 1389 – 10 دسامبر 2010