اطلاعیه حزب پیرامون:

اطلاعیه شورای نمایندگان نشست نیروهای چپ و کمونیست بمناسبت آغاز سال تحصیلی

اخیرا اطلاعیه ای از جانب "شورای نمایندگان نشست نیروهای چپ و کمونیست" به مناسبت آغاز سال تحصیلی در سایتها منتشر شده است که امضای حزب اتحاد کمونیسم کارگری هم در زیر آن قرار دارد.

بدینوسیله به اطلاع عموم میرساند که حزب اتحاد کمونیسم کارگری چنین اطلاعیه ای را امضا نکرده است و با چنین سبک کاری به لحاظ اصولی مخالف است.

روابط عمومی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٠ سپتامبر ٢٠١٢