اخبارى از کوره پزخانه هاى
وايگان٬ ايزدخليل٬ سروان گل٬ و مشهد

سه شنبه ٢١ خرداد ٨٧
شروع مذاکرات در کوره پزخانه وايگان!
بنا به اخبار دريافتى٬ از ساعت ٩ صبح امروز سه شنبه ٢١ خرداد٬ مذاکرات در کوره پزخانه هاى وايگان و ايزدخليل با حضور نمايندگان منتخب شوراى اين کوره پزخانه٬ هيئتى از کارفرمايان٬ فرماندار٬ بخشدار٬ سپاه پاسداران و بسيج مقاومت شروع شده است. خواست کارگران به شرح زير است؛ ١۴٠٠٠ تومان براى هر هزار خشت٬ امکانات بهداشتى٬ بيمه درمانى٬ هزينه اياب و ذهاب٬ و بيمه بيکارى است.
شوراى کارگرى سروان گل ديروز انتخاب شد!
کارگران سروان گل در مجمع عمومى شان موفق به انتخاب نمايندگان خود شدند. امروز سه شنبه٬ بعد از گذشت دو روز از اعتصاب کارگران کوره سروان گل٬ کارگران طى نامه اى اعلام کردند اين شورا- جمع نمايندگان منتخب- از طرف کارگران انتخاب شده است و صلاحيت آنها از نظر کارگران اين کوره مورد تائيد است. شورا خواست ما را نمايندگى ميکند و تاکيد کرده اند که نهايت همکارى با شورا را انجام شود. اين نامه که به امضاى کارگران رسيده است به ادارات ذيربط ارسال شده است.
نگرانى کارگران کوره پزخانه مشهد!
اعتصاب کارگران کوره پز مشهد در هفته قبل متوقف شد. کارگران بعد از وعده هائى که کارفرما مبنى بر اينکه دستمزد هر هزار خشت را به ١١٠٠ تومان افزايش دهد٬ اعتصابشان را متوقف کردند. اما هنوز اين تصميم به کارگران رسما اعلام نشده است. کارگران نگرانند اين وعده اى بيش نبوده و هدفش پايان دادن به اعتصاب بوده است و چيزى دست ما را نميگيرد. کارگران کوره پزخانه مشهد کار امسال را براساس حقوق پارسال٬ يعنى هر ١٠٠٠ خشت ٧۵٠٠ تومان٬ شروع کردند. نمايندگان کارگران پيگير مسئله وعده کارفرما هستند. آب آشاميدنى کوره پزخانه مشهد بشدت غير بهداشتى است و سلامتى کارگران و خانواده هاى کارگرى در خطر است.

مرگ بر حکومت اسلامی سرمایه!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٠ جون ۲۰۰۸ – ٢١ خرداد ۱۳۸۷