اطلاعیه شماره 2

قطعنامه مراسم روز جهانی کودک
کامیاران

 

طبق گزارش مندرج در وبلاگ http://www.koodekankamyaran.blogfa.com /  در انتهای راهپیمایی بمناسبت روز جهانی کودک قطعنامه زیر خوانده شد:

ما ضمن فراخوان به رعایت حقوق کودک در کلیه شئونات اجتماعی و تأکید به اولویت بر همه برنامه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در کشور خواستار تأمین مطالبات زیر هستیم:
1-   ممنوعیت و حذف همه اشکال کار کودکان و جرم بودن به کار گیری کودکان؛  
2-   تأمین اجتماعی کودکان فارغ از ملیت، نژاد، مذهب و پرداخت بیمه بیکاری به خانواده ها که شرایط عملی را برای لغو کار کودکان فراهم می سازد؛
3-   تأمین یک زندگی شایسته انسانی برای کودکان دارای نقص انسانی و یا ذهنی؛
4-   آموزش و پرورش رایگان برای همه کودکان؛
5-   با وجود افزایش هر روزه کودکان کار و خیابان و کم بودن مکان های دولتی مورد اعتماد – ما خواهان ایجاد تسهیلات قانونی و مالی برای تأسیس مکان های ثابت و قابل دسترسی برای همه کودکان می باشیم؛
6-   ممنوعیت اعدام و حکم حبس و شلاق برای کودکان زیر 18 سال؛

7-   به رسمیت شناختن حق برابر برای دختر و پسر در برخورداری از حق ارث و دیگر حقوق اجتماعی و مدنی؛
8-   تأمین امنیت بهداشت و آموزش و پرورش برای کودکان پناهنده – لغو قوانین و مقررات اجباری – اخراج کودکان مهاجر از ایران و لغو مقرراتی که باعث محرومیت کودکان پناهنده افغانی و عراقی از تحصیلات و امنیت زندگی اجتماعی می شود؛
9-   خدمات بهداشتی و تأمین مسکن مناسب در بالاترین سطح به طور رایگان برای همه کودکان؛
10-  ممنوعیت هر گونه مقررات و قوانینی که موجب خشونت وسختی برای کودکان است؛
11- تامین امنیت-آسایش ورفاه_برخورداری از یک زندگی شاد وانسانی برای همه کودکان.

امروز شهر کامیاران مرکز یک تجمع مترقی و انسانی بود. دفاع از حقوق و حرمت کودکان یکی از وظائف پایه ای هر انسان برابر طلب و انساندوست است. با تصویب این قطعنامه این تجمع تعهد خود به ایجاد یک جامعه انسانی و یک دنیای بهتر را اعلام کرد. حزب اتحاد کمونیست کارگری به شرکت کنندگان این تجمع درود میفرستد و اعلام میکند که ساختن یک دنیای سعادتمند، مرفه و شاد، دنیایی که کودکان در آن از رفاه و امنیت و شادی برخوردار باشند در راس برنامه ماست. با هم یک دنیای بهتر را بر ویرانه های جمهوری اسلامی بنا خواهیم گذاشت.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
16 مهر 1386- 8 اکتبر 2007