ابراهیم گوهری، محسن حکیمی، علیرضا عسگری و حسین غلامی آزاد شدند!


بنا به اخبار دریافت شده روز پنجشنبه ۶ دی ماه چهار تن از فعالین سیاسی و کارگری بنامهای ابراهیم گوهری، محسن حکیمی، علیرضا عسگری و حسین غلامی که دو هفته پیش دستگیر شده بودند، با سپردن وٽیقه از زندان اوین شدند. این چهار تن به اتهام "تبانی برای اقدام بر علیه امنیت ملی" در پارک چیتگر بازداشت شده بودند.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری آزادی این فعالین سیاسی و کارگری را به خانواده های ایشان و جنبش آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی تبریک میگوید. این پیروزی را باید پیش در آمد پیروزیهای دیگری برای تمامی دانشجویان، کارگران و فعالین حقوق زن دستگیر شده کرد. مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی را باید با قدرت بیشتر ادامه داد.
آزادی زندانیان سیاسی یک وجه از مبارزه عمومی ما برای سرنگونی رژیم اسلامی و استقرار یک نظام متضمن آزادی و برابری و رفاه همگان، یک جمهوری سوسیالیستی، است.


دانشجوی زندانی، کارگر زندانی، زندانی سیاسی بی قید و شرط آزاد باید گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۸ دسامبر ۲۰۰۷ – ۷ دی ۱۳۸۶