رژیم اسلامی شیٽ امانی و صدیق کریمی را به دو سال و نیم زندان محکوم کرده است

اتحاد، سایت اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، اعلام کرده است که: "دادگاه عمومی جزایی سنندج شیث امانی رئیس هیئت مدیره و صدیق کریمی عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار را هر کدام به دو سال و نیم زندان محکوم کرد. بر اساس این حکم که امروز به آنان ابلاغ شد برای شیث امانی مدت شش ماه از این زندان قابل تبدیل به جریمه نقدی و برای صدیق کریمی مدت یکسال از این زندان قابل تبدیل به جریمه نقدی می باشد."

علاوه بر این رژیم اسلامی پنج تن از اعضای رهبری سندیکای کارگران شرکت واحد، ابراهیم مددی، سید داوود رضوی، یعقوب سلیمی، ابراهیم نوروزی گوهری و همایون جابری را در ۱۸ مرداد در اطراف منزل منصور اسانلو دستگیر و به یکماه زندان محکوم کرده است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری این تعرض رژیم اسلامی به جنبش کارگری و محکومیت فعالین کارگری را قویا محکوم میکند. حزب از همه نیروهای آزادیخواه و برابری طلب و تشکلهای کارگری و نیروهای مدافع حقوق مدنی میخواهد که با گسترده ترین اعمال فشار بر رژیم اسلامی خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط تمامی فعالین کارگری، دستگیرشدگان اخیر و کلیه زندانیان سیاسی شوند.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى، برابرى، حکومت کارگرى!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۱۵ اوت ۲۰۰۷ – ۲۴ مرداد ۱۳۸۶