تعدادى از دستگير شدگان اول مه آزاد شدند

بنا به گزارش رسيده به حزب٬ شيوا خيرآبادى٬ سوسن رازانى از دستگير شدگان اول مه سنندج با قرار کفالت و گذاشتن ضمانت ملکى آزاد شدند. اين گزارش اضافه ميکند که ديگر دستگير شدگان اول مه سنندج٬ صلاح زمانی، عبدالله نجار، غالب و علی حسینی٬ و بهاالدین صدوقی نيز به همين شکل آزاد شدند و يا پرونده آزادى آنها در جريان است. همينطور سعيد حضرتى از دستگير شدگان اول مه در عسلويه آزاد شده است و قرار دادگاهى براى جوانمير مرادى و طاها آزادى ديروز صادر شده است. بنا به خبر از ابتداى دستگيرى جوانمير مرادى و طاها آزادى در بازداشتگاه مورد بى حرمتى و اذيت و آزار قرار گرفتند و روزها آنها را با دستبند نگه داشته اند. بنا به همين خبر نسرين محمودی آذر از دستگير شدگان اول مه در اشنويه و دبير واحد زنان انجمن دوستداران محيط زيست در اشنويه با قرار وثيقه آزاد شده است و براى آزادى آرام ابراهيم خاص و حميد اطهارى از ديگر فعالين دستگير شده اين انجمن در اول مه٬ ظاهرا وثيقه چهل ميليون تومانى درخواست شده است.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى آزادى دستگير شدگان اول مه را به خانواده هايشان و کارگران تبريک ميگويد و برتلاش متحد براى آزادى کليه دستگير شدگان٬ آزادى شيث امانى٬ بختيار رحيمى و منصور اسانلو و کليه زندانيان سياسى تاکيد ميکند.

 

زندانى سياسى آزاد بايد گردد!
مرگ بر حکومت اسلامى سرمايه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٧ارديبهشت ٨٧- ۶مه ٢٠٠٨