تجمع خانواده های دانشجویان دستگیر شده در مقابل دادستانی تهران

 

بنا به گزارش "آژانس ایران خبر" خانواده های دانشجویان دستگیر شده امروز شنبه ۲۲ در مقابل دادستانی انقلاب تهران از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۱۰:۴۵ صبح برای آزادی فرزندان خود تجمع کردند. در این تجمع اعتراضی پدر یکی از دانشجویان دستگیر شده گفت فرزندان ما: "به چه جرمی باید در انفرادی باشند. ... در این سرما باید دنبال فرزندانمان باشیم. کسی هم به ما جواب نمیدهد. نمیدانیم برای گرفتن سراغی از فرزندانمان به کجا مراجعه کنیم."

بیش از ۴۰ روز از دستگیری و زندان دهها تن از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب میگذرد. در این مدت رژیم اسلامی بارها این خانواده ها را سردوانده، تحقیر کرده و هنوز که هنوز است حتی اجازه ملاقات با عزیزانشان را به آنها نداده است. در عوض وزارت اطلاعات رژیم اسلامی در تدارک پرونده سازی برای محاکمه فرمایشی این دانشجویان است. دانشجویان زندانی تحت شرایط سخت روحی و جسمی قرار دارند. اخبار واصله حاکی از آن است که برخی از این عزیزان در سلولهای انفرادی در سرما مورد انواع و اقسام شکنجه قرار گرفته اند. شلاق، ضرب و شتم مکرر، بازجوهایی و بی خوابی دادن های طولانی، گوشه ای از فشارهایی است که بر این عزیزان اعمال میشود.

مردم آزادیخواه
جان و زندگی دانشجویان در خطر است. رژیم اسلامی تا کنون قربانیان زیادی از جامعه گرفته است. این رژیم صد هزار اعدام است. نباید اجازه داد این توحش و جنایت را تکرار کنند. تنها راه اعتراض هماهنگ و گسترده در داخل و خارج از کشور علیه رژیم اسلامی است. این تعرض و توحش رژیم اسلامی را باید در هم شکست.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از اعتراض خانواده های دانشجویان قاطعانه پشتیانی میکند. ما از این عزیزان میخواهیم که پرچمدار اعتراض برای آزادی فرزندان خود شوند. وقعی به تهدیدات رژیم اسلامی نگذارند. از مردم آزادیخواه و برابری طلب تقاضای کمک کنند. آزادی این عزیزان، آزادی کارگران و تمامی زندانیان دستگیر شده امر همه مردمی است که برای یک دنیای بهتر، برای یک زندگی انسانی مبارزه میکنند. ۲۸ ژانویه را میتوان به روز اعتراض جهانی علیه این جانیان اسلامی تبدیل کرد!

دانشجویی زندانی، کارگر زندانی، زندانی سیاسی بی قید و شرط آزاد باید گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۱۲ ژانویه ۲۰۰۸ – ۲۲ دی ۱۳۸۶