١٢٠٠٠ هزار کارگر کوره پز خانه اعتصاب خود را با تشکیل مجامع عمومی آغاز کردند!

بنا به اخبار جدید رسیده به حزب، امروز کارگران برخی از کوره پزخانه های آذربایجان غربی در وایگان، ایزد خلیلی، سارانگلی و یوسف آباد، در اقدامی هماهنگ مجامع عمومی خود را برای پیشبرد اعتصاب و سازماندهی مبارزات خود تشکیل دادند.

وایگان: ٤٠٠٠ کارگر مجمع عمومی خود را برگزار کردند. در این مجمع عمومی ٧ نفر از کارگران برای شورای نمایندگان انتخاب شدند.

ایزد خلیل: ٢٥٠٠ کارگر در مجمع عمومی خود به شورای کارگران وایگان رای اعتماد دادند.

سارانگلی: ٣٠٠٠ کارگر این کوره پزخانه در مجمع عموی خود ٦ تن از کارگران را به عنوان نماینده خود انتخاب کردند.

یوسف آباد: ٣٠٠٠ کارگر در مجمع عمومی خود شورای ٧ نفره را اعلام کردند.

صاحبان کوره پزخانه های سارانگلی بمنظور در هم شکستن این تلاش کارگران برای متشکل شدن، کارگران را تهدید کرده اند که اگر اعتصابشان بیش از ٢ روز به طول بکشد همه کارگران را اخراج خواهد کرد. در مقابل این تهدید، کارگران کوره پزخانه ها اعلام کرده اند که "ما اجازه نمیدهیم که اعتصاب شکن وارد منطقه شود".

پس از تشکیل مجامع عمومی، ١٢٥٠٠ کارگر رسما کارها را تعطیل کردند و اعتصاب خود را آغاز کردند. خواست کارگران افزایش دستمزد، بیمه بیکاری، افزایش ایمنی محیط کار و بیمه درمانی است. کارگران خود را برای اعتصابی طولانی آماده کرده اند که حداقل ٢٠ روز به طول بکشد، هر چند که گرانی، دستمزدهای ناچیز، و سفره خالی کارگران پیشبرد چنین مبارزه ای را با مشکلات بسیاری مواجه خواهد کرد. اما علیرغم این شرایط سخت کارگران با عزمی راسخ این اعتصاب را آغاز کرده اند. کارگران اعلام کرده اند تا رسیدن به خواستهایشان این اعتراض را ادامه خواهند داد. کارگران اعتصابی همچنین از تمامی تشکلات مدافع حقوق کارگران و کارگران و مردم مبارز خواستار حمایت از این اعتراض برحق شده اند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از اعتراض کارگران کوره پزخانه ها قاطعانه حمایت میکند. برخورداری از زندگی انسانی حق انکار ناپذیر کارگران است. دستمزد کارگران باید تامین کننده یک زندگی انسانی باشد. حتی دریافت ١٥ هزار تومان در ازاء هزار خشت هم یک دستمزد ناچیز و بخور و نمیر است. محیط کار نباید قتلگاه کارگران و عاملی برای کاهش طول عمر کارگران باشد. صاحبان کوره پزخانه ها و دولت را باید وادار کرد که ایمنی و بهداشت محیط کار و تقلیل مخاطرات کار به حداقل ممکن را تضمین کنند. بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد آماده به کار یک خواست عادلانه کارگری است. حزب کارگران را به حمایت از این اعتصاب کارگری فرا میخواند. همبستگی و حمایت کارگرن یک شرط پیروزی این اعتصاب است. تشکیل هماهنگ مجامع عمومی و انتخاب نمایندگان کارگری گامی تعیین کننده در پیشبرد موفق این مبارزه است.  

مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر سرمایه داری!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٧خرداد ١٣٨٧ – ٧جون ٢٠٠٨