به مناسبت ۱۰ اکتبر
روز جهانی علیه اعدام -علیه رژیم اسلامی ۱۰۰۰۰۰ اعدام

برنامه زنده تلویزیونی
علی جوادی

دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه
۸، ۹ و ۱۰ اکتبر
۷ تا ۸ شب بوقت لس آنجلس
در شبکه تلویزیونی کانال ۱

اعدام جنایت سازمان یافته دولتی است. قتل عمد است. ابزار طبقات حاکم برای کنترل و به انقیاد در آوردن جامعه و سربزیر نگهداشتن مردم معترض است. کشتن عامدانه و گرفتن حق حیات انسانها، به هر دلیل و بهانه ای، حق هیچ دولت و قدرتی نیست.

سنگ سنگ بنای حاکمیت رژیم منحوس اسلامی را بر مبنای اعدام و کشتار بر روی هم چیده اند. اعدام ابزار بقاء و تداوم حاکمیت رژیم اسلامی و نمایشی از سبعیت و وحشگیری رژیم اسلامی برای بقاء است. اين حکومت آدمکشان اسلامی است. تابحال با قتل عام و کشتار سرکار مانده اند و جز اين راهى براى بقاء خود سراغ ندارند .

مردم آزادیخواه
در هر کجا که هستید براى در هم کوبيدن بساط اعدام و چوبه های دار رژيم اسلامى به ميدان بیائید. اينها رفتنى اند. براى تک تک اين جنايات در دادگاههاى مردم محاکمه شان خواهيم کرد. بر ویرانه های رژیم اسلامی نظامی مبتنی بر آزادی، برابری، رفاه و سعادت تمامی انسانها برپا خواهیم کرد.