پيام تسليت به مناسبت درگذشت خسرو جهانشاهى

با کمال تاسف مطلع شديم که خسرو جهانشاهى عضو و مسئول هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمانی، سه شنبه شب ١۵ مرداد ماه در سن ٧١ سالگى در بستر بيمارى درگذشت.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى درگذشت آقاى خسرو جهانشاهى را به اعضاى محترم خانواده ايشان و دوستان و همکاران و همرزمانش صميمانه تسليت ميگويد.

يادش گرامى باد!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٧ مرداد ماه ١٣٨٧- ٧ اوت ٢٠٠٨