کارگران جاسوس نیستند!
پاسخ به مزدوران اطلاعاتی سرمایه


وقتی کارگر متحدانه وارد عمل میشود، قدرقدرتی سرمایه مثل یک کاخ پوشالی فرو میریزد. وقتی کارگر ماشین را میخواباند و وارد اعتصاب میشود، رجزخوانی کارفرما به عجز و لابه تبدیل میشود. اگر کارگر کار نکند این نظام منحط استثمارگر و ضد انسانی نمیتواند تعادلش را حفظ کند. قدرت غول آسای سرمایه و ارگانهای سرکوبگرش تنها انعکاس وارونه قدرت کارگر است. این حقایق ساده، نه تنها ضرورت وجودی کارفرما و دولت و ارتش و دادگاه و پلیس و نهادهای جاسوسی نظام سرمایه داری را برملا میکند، بلکه کلید معمای قدرت کارگری را بدست میدهد.

اعتصاب ایران خودرو تنها یک مثال و گوشه ای از توان اعتراضی طبقه کارگر است. کارفرماها و ارگانهای سرکوبشان وقتی علیرغم "حرام بودن اعتصاب" و اخراجهای مستمر کارگران ناتوان از شکلگیری اعتصاب و گسترش آن هستند، در اوج استیصال زبان امنیتی شان دراز میشود. کودنانه کارگران را به جاسوسی علیه هم دعوت میکنند! منشا اعتصاب و اعتراض کارگری را به زبان ساواک "تحریک" کمونیستها میشناسند! این تفکر متفرعن و ارتجاعی بورژواها است که فکر میکنند کارگر موجودی است که تنها باید کار کند و صدایش درنیاید! فکر میکنند کارگر برده حلقه بگوش آنهاست! نمی فهمند که کمونیسم تاریخا جز لاینفک اعتراض کارگری در جوامع سرمایه داری است. اما اطلاعیه مدیریت حراست ایران خودرو بیان وحشتی عمیق تر است. انتساب اعتراضات کارگری در "سطح كشور خصوصاً ‌در مجموعه‌‌هاي صنعتي موثر" به حزب اتحاد کمونیسم کارگری هدف دیگری دارد. این اطلاعیه روبه کارگران برای شناسائی و معرفی کمونیستها به حراست نیست، خطاب به مهمترین سازمانهای اطلاعات رژیم و کارفرماها در سطح کشور است که شبحی در بالای سر آنها در گشت و گذار است. کارگران جاسوس نیستند. کارگران تضاد منافع شان را با سرمایه داران میشناسند. این تلاشها تنها بیان جبن و ترس شما از قدرت اعتراض رادیکال و متحد کارگران است.

بگذارید به این مرتجعین بورژوا و مزدوران ریز و درشت اطلاعاتی شان اعلام کنیم که بیهوده تلاش نکنید، به جائی نمیرسید، کار از اینها گذشته است! اعتراض کارگر علیه فقر و فلاکت و بردگی مزدی و شرایط جهنمی سرمایه، همه جا وجود دارد. هرجا کارگر بطور طبیعی علیه سرمایه اعتراض میکند، آنجا کمونیسم مثل اکسیژن وجود دارد. آنجا انتقاد اجتماعی و طبقاتی حزب ما زنده است. چون ما موجودیتی جدا از کارگر و اعتراض رادیکال کارگری علیه سرمایه نداریم. چون تاریخا نه فقط در ایران بلکه همه جای جهان، کمونیسم شناسنامه اعتراض کارگری است. همانطور که سرکوب و تبعیض و استثمار و فقر شناسنامه بورژوازی و شما مزدوران سرمایه است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری در مقابل این تشبثات مزدوران سرمایه، طبقه کارگر ایران را به اتحاد حول خواستهای رفاهی و علیه فقر و فلاکت و گرانی و مسببین آن فرامیخواند.

 

زنده باد اتحاد کارگران علیه سرمایه!
مرگ بر حکومت اسلامی سرمایه!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
2 جولای 2008 – 12 تیر 1387

 

ضمیمه: اطلاعيه حراست شرکت ایران خودرو،

"بسمه تعالي
اطلاعيه شماره نامه م ع/87601119/ا
تاريخ 10/04/87

موضوع لزوم اطلاع رساني نسبت به تحرك برخي از عوامل ضد انقلاب در سطح شركت

باسلام و احترام
به اطلاع كاركنان شريف ايران خودرو مي‌‌رساند برابر اطلاعات واصله؛ از طرف گروهك‌هاي ضد انقلاب از جمله «حزب اتحاد كمونيسم كارگري» اقداماتي در جهت تحريك كارگران با بهانه قراردادن بعضي مسائل موجود در سطح كشور خصوصاً ‌در مجموعه‌‌هاي صنعتي موثر در حال پيشرفت صورت گرفته است. در اين رابطه برخي از عوامل دست نشانده در جهت اهداف پليد گروهك‌ها اقدام به شعارنويسي و پخش اعلاميه و دعوت كاركنان به تحصن ، اعتراض و اعتصاب غذا و ... نموده‌اند.
لذا بدينوسيله از كليه همكاران محترم تقاضا مي‌گردد در صورت مشاهده هرگونه تحركي مراتب را به ستاد خبري حراست با شماره تلفن 6161 اعلام نمايند.

احمد مهروز
مدير حراست گروه صنعتي ايران خودرو"