آزادی بختیار رحیمی فعال کارگری را تبریک میگوئیم!

دیروز، بختیار رحیمی، فعال کارگری پس از ۱۱ ماه زندان و با گذاشتن وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

بختیار رحیمی تیر ماه سال گذشته در شهر مریوان توسط آدم ربایان حکومت اسلامی ربوده شد و تنها پس از مدتها تلاش و پیگیری خانواده ایشان و فشار فعالین کارگری، دستگاه اطلاعات مریوان اعلام کرد که بختیار رحیمی دستگیر شده و به زندان اوین منتقل شده است. در زندان بختیار رحیمی را تحت انواع شکنجه های جسمی و روانی قرار دادند. وی چندین ماه در سلول انفرادی زندانی بود.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری آزادی بختیار رحیمی را به خانواده ایشان و طبقه کارگر و تمامی کسانی که برای آزادی ایشان فعالیت کردند، تبریک میگوید.

بختیار رحیمی آزاد شد، اما منصور اسانلو در زندان و بیمارستان است. طاها آزادی و جوانمیر مرادی در زندان تحت شکنجه قرار دارند. چند تن از فعالین کارگری هفت تپه تحت در حال دادگاهی شدن هستند. آزادی این عزیزان در گرو مبارزه ای همه جانبه و گسترده است.

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر سرمایه داری!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۱۰ جون ۲۰۰۸ – ۲۱ خرداد ۱۳۸۷