ترور جنايتکارانه عبدالحسین صدام را محکوم ميکنيم!

با کمال تاسف عبدالحسین صدام، از مسئولين کنگره آزادى عراق، که روز چهارشنبه چهارم ژوئيه مورد تهاجم تروريستى ارتش آمريکا و نيروهاى وابسته به دولت اسلامی عراق قرار گرفت و در اين واقعه خود و دخترش زخمى شدند، روز پنجشنبه در بيمارستان يرموک عراق درگذشت.

تروريسم در عراق به يک جز لاينفک زندگى مردم تبديل شده است و هر روزه نزدیک به صد تن از مردم بيگناه قربانى ميگيرد. تروريسم پاگونى ارتش آمريکا و نيروهاى مسلح وابسته به دولت دست ساز عراق تفاوتى با تروريسم دستجات ملى و اسلامى در اپوزيسيون ندارد. هر دو، جامعه و زندگى مردم عراق را تروريزه کرده اند. آدم ربائى، شکنجه، تهاجم نظامى و کشتار جمعى خصوصيت مشترک تروريسم دولتى و غير دولتى در عراق است.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى حمله تروريستى به عبدالحسین صدام و خانواده اش و به قتل رساندن او را قويا محکوم ميکند. ارتش آمريکا و نيروهاى وابسته به دولت عراق که مسبب مستقيم اين عمل جنايتکارانه هستند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى درگذشت عبدالحسین صدام را به اعضاى خانواده، دوستان و همسنگرانش در کنگره آزادى عراق و حزب کمونيست کارگرى عراق صميمانه تسليت ميگويد.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٧ تير ٨٦- ٧ ژوئيه ٢٠٠٧