برق گرفتگى و سوختگى شديد يک کارگر در عسلويه

بنا به خبر دريافتى٬ روز ١٢ ژوئن برابر با ٢٣ خرداد ماه٬ کارگرى بنام نياکان از شرکت پترو پى بدليل بى احتياطى کارفرما در اتاق کنترل واحد دچار برق گرفتگى و سوختگى شد. نياکان بعد از مدتى به بيمارستان شهر گناوه منتقل اما بدليل سوختگى شديد مجددا به شيراز منتقل شد. ميزان سوختگى نياکان ۶٠ درصد و حال وى وخيم است.

نياکان کارگر پالايشگاه پنجم است که شامل فازهاى ٩ و ١٠ است که براى کار تعميراتى به فاز ۴ و ۵ منتقل و در اين بخش دچار حادثه ميشود.

کارفرما براى استثمار بيشتر کارگران و بعلت اينکه در تعميرات کلى از نيروى کمکى استفاده نکند٬ اقدام به جابجائى نيروها ميکند که اغلب اين کارگران به علت نا آشنا بودن به فضاى پالايشگاههاى مختلف دچار حادثه ميشوند.

حزب ضمن ابراز تاسف و همدردى با خانواده و همکاران نياکان٬ مسئول اين جنايات محل کار را سرمايه داران و دولت اسلامى شان ميداند. براى جلوگيرى از کشتار کارگران در قصابخانه هائى که محل کار ناميده ميشود٬ بايد سيستم هاى استاندارد ايمنى محل کار توسط کارفرماها ايجاد شود و نمايندگان کارگران مرتبا بر ايمنى محيط کار نظارت کنند.  

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٢۶ خرداد ۱۳۹۱- ١۵ ژوئن ۲۰۱۲