اعتصاب ایران خودرو پایان یافت
عقب نشینی موقت و زمزمه اخراج وسیع

اعتصاب کارگران ایران خودرو در تمام بخشها به پایان رسید. اعتصاب بیش از 8500 کارگر که روز دهم تیر ماه بیشترین کارگران سالنهای مختلف را دربرمیگرفت، در روزهای بعد به صورت کم کاری و اعتصاب جسته گریخته علیرغم فشار شدید نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ادامه داشت. از جمله روز شنبه پانزدهم تير ماه 3500 کارگر قراردادی کارگاه اطاق سازی ایران خودرو و کارگاه بخش عمران و نوسازی در جاده مخصوص کرج٬ همچنان اعتصاب قدرتمند خود را ادامه دادند. از روز یکشنبه 16 تیرماه اعتصاب در تمام بخشها با عقب نشینی تلویحی مدیریت ایران خودرو و اعلام وعده هائی به پایان رسید.

مدیریت ایران خودرو در برابر اعتصاب کارگران در تمام بخشها و زیر مجموعه های ایران خودرو، مدیران مسئول هر قسمت به کارگران اعلام نموده اند که به خواستهای کارگران از جمله افزایش حقوق، اضافه کاری، پرداخت مجدد حق آکورد (پاداش تولید) که از آغاز سال جدید قطع شده بود، در نظر گرفتن شرایط مناسب سنوات کاری تا پایان این ماه رسیدگی و اقدام خواهد شد. بطور کلی این یک عقب نشینی کارفرماها و یک پیروزی برای کارگران است. چرا که در صورت عمل کردن مدیریت به وعده ها بخشی از مطالبات اعتصاب تامین میشود. اما کارگران به حق با بدبینی شدید به این وعده ها می نگرند. دلیل بدبینی کارگران روشن است: با توجه به سوابق منفی و ماهیت ضد کارگری مدیریت ایران خودرو این وعده ها عمدتا ترفندی برای کنترل اعتصاب، وقت خریدن برای شناسایی فعالین و رهبران کارگری، اخراج فوری آنها از محیط کار و تلاشی انسجام و اتحاد کارگران است که در اعتصاب خود را نشان داده است.

درکنار این عقب نشینی و وعده ها شایعاتی نیز در سطح شرکت به گوش میرسد. از جمله بر اساس خبری که فعلا بصورت زمزمه و شایعه در بین کارگران ایران خودرو بخصوص کارگاه شاتل (سازنده اطاق خودرو سمند ) پیچیده است، مدیریت ایران خود رو قصد اخراج 3500 نفر از کارگران را پس از اتمام تعطیلات تابستانی دارد. تعطیلات تابستانی ایران خودرو از 25 مرداد ماه تا پنجم شهریور خواهد بود. لازم به یاد آوری است وعده ای را که مدیریت کارگزاران سرمایه در ماه پیش به کارگران بخش ایتکو پرس مبنی بر افزایش فقط 3500 تومان ناچیز به دستمزد کارگران را داده بود حتی اجرا نشده است !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری عقب نشینی کنونی کارفرماها و مدیریت را نتیجه درجه اتحاد کارگران میداند. اگر کارگران متحدتر بودند و در اعتصاب تمام تولید را میخواباندند، اگر 32000 کارگر ایران خودرو همه یکصدا مطالباتشان را اعلام میکردند و یا به اعتصاب میپیوستند، پیروزی عمیق تر و در دسترس تر میبود. همین درجه پیروزی امروز نیز باید تضمین شود. در اعتصاب روز شنبه 7 نفر از کارگران اعتصابی توسط مزدوران اطلاعات دستگیر شده اند. هنوز خبر دقیقی از آزادی این کارگران نیست. اعتصاب ایران خودرو در شرایط سخت و زیر فشار سنگین و سرکوب پلیسی شروع و ادامه یافت. تجارب این اعتصاب برای کارگران این مرکز بزرگ صنعتی و دیگر بخشهای جنبش کارگری باقی میماند. اما تاثیرات این اعتصاب پایدارتر است. بار دیگر مدیران و عالیجنابان مفت خور که در رسانه ها درجه استثمار کارگر و صدور محصولات ایران خودرو را به بازار جهانی با "افتخارات ملی" مزین میکنند، بی گدار به آب نخواهند زد. مجبورشان میکنیم حقوق کارگر را سروقت بدهند و زیادی تند نروند.

کارگران ایران خودرو حق دارند به این موجودات انسان نما بدبین باشند. اما بدبینی صرف کافی نیست. اعمال فشار برای تحقق وعده ها، آزادی فوری دستگیر شدگان، ایجاد اتحاد در مقابل سیاست پرونده سازی و اخراج، ایجاد آمادگی کافی برای تعرض متقابل و وسیعتر در صورت تعرض کارفرماها، اتکا منظم کارگران به مجمع عمومی، بایکوت مطلق حراستیها و همکاران آنها و تلاش برای بیرون انداختن جاسوسها از سالنهای تولید، از جمله تلاشهائی است که در فردای اعتصاب در دستور همه بخشها است.

حزب به کارگران اعتصابی و اتحاد و همدلی آنها درود میفرستد. حزب این پیروزی نسبی و عقب نشینی کارفرماها را به کارگران تبریک میگوید. حزب کارگران ایران خودرو و رهبران و فعالین کارگری این مجموعه را به بررسی و ارزیابی دقیق این اعتصاب دعوت میکند. حزب از کارگران این مجموعه صنعتی میخواهد تلاشهایشان را به مجمع عمومی کارگری متکی کنند و برای ایجاد اتحاد گسترده تر در میان کارگران بکوشند. تنها این اتحاد است که میتواند حمله متقابل کارفرماها را خنثی کند. ما نیاز به امید و خوش بینی داریم. ما سر سوزنی اشتراک منافع و اعتماد به کارفرما جماعت و مزدورانشان نداریم. منشا امید و خوش بینی و اعتماد هم در آسمانها نیست، بلکه روی زمین سفت و در اراده متحد کارگران و قدرت آنها نهفته است.

زنده باد کارگران ایران خودرو!
مرگ بر حکومت اسلامى سرمايه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
8 جولای 2008 – 18 تیر 1387