لقمان مهری و تمامی فعالین کارگری باید آزاد شوند!

رژیم اسلامی، رژیم سرمایه و رژیمی ضد کارگر است. سنگ بنای این رژیم با تعرض به کارگران و سرکوب و اعدام و زندانی کردن فعالین کارگری بنا نهاده شده است. رژیم اسلامی اولین گلوله هایش را به سینه کارگران بیکار و معترض شلیک کرد. در حال حاضر نیز یک رکن تهاجم خونین این رژیم به جامعه دستگیری و زندانی کردن و صدور احکام قرون وسطایی علیه فعالین کارگری است. لقمان مهری یکی دیگر از فعالین کارگری است که بارها توسط رژیم اسلامی دستگیر و زندانی شده است و اکنون دوران محاکمه اش را با اتهام سنگین "اقدام علیه امنیت ملی" سپری میکند.

لقمان مهری یک فعال کارگری و اجتماعی است. به همراه سایر فعالین برگزار کننده روز جهانی کارگر در سال ۱۳۸۳ دستگیر و سپس آزاد شد. بار دیگر لقمان در تاریخ ۲۲ خرداد ۸۴ در اعتراض به بی حقوقی زنان در مقابل دانشگاه تهران دستگیر و به زندان گوهردشت کرج منتقل شد و بعد از دو ماه با سپردن وٽیقه موقتا آزاد شد. بعد از آن لقمان توسط دادگاه تهران به ۶ ماه زندان و ۲۵ ضربه شلاق محکوم شد. لقمان در ۱۶ مرداد ۸۴ در اعتراضات و اعتصاب عمومی مردم در شهرهای کردستان دستگیر و به اتهام "یکی از سازماندهان اصلی اعتصاب" و "اقدام علیه امنیت ملی" به زندان افتاد و در شعبه اول دادگان سقز به ۵ سال زندان محکوم شد. و این حکم دادگاه سقز در تجدید نظر مجددا تایید شد. در حال حاضر تحت تاٽیر اعتراضات عمومی اتحادیه های کارگری جهانی و احزاب کمونیستی و چپ برای آزادی کارگران دستگیر شده، خانواده و وکیل مدافع لقمان توانسته اند بطور موقت "عدم اجرای حکم" شش ماه زندان را بگیرند و به خانواده لقمان اطلاع داده اند که لقمان برای مدت چند هفته با قید وٽیقه و ضمانت آزاد خواهد شد. لقمان مهری به "جرم" شرکت و سازماندهی اعتراضات کارگری، به "جرم" شرکت در اعتراض به بی حقوقی زنان، و پاپوش نخ نمای"اقدام علیه امنیت ملی" تحت محاکمه قرار دارد.

لقمان مهری و تمامی فعالین کارگری دستگیر شده، محمود صالحی، منصور اسانلو، بختیار رحیمی، ابراهیم مددی، داوود رضوی، یعقوب سلیمی، همایون جابری، و طاهر صادقی باید بدون قید و شرط آزاد شوند. احکام صادر شده برای تمامی کارگران و مسئولین اتحادیه کارگران بیمار و اخراجی که حکم شلاق و زندان دریافت کرده اند، باید لغو شود. اعتراض و سازماندهی علیه بی حقوقی کارگر در جامعه جرم نیست. اقدامی انسانی و حق مسلم هر فعال کارگری است.

 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای آزادی بی قید و شرط کلیه فعالین کارگری و تمامی دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی مبارزه میکند. ما از تمامی تشکلات کارگری، از تمامی نیروهای چپ و کمونیست، از نهادهای مدافع حقوق مدنی و عفو بین الملل میخواهیم که به اعتراض برای آزادی فعالین کارگری و کلیه دستگیر شدگان ابعاد گسترده تر بخشند. تنها با اقدامات گسترده جهانی میتوان تهاجم رژیم اسلامی را در هم شکست.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۷ اوت ۲۰۰۷