"این بچه گرسنه وعده سرش نمیشه"!

حمایت مردم و اتحادیه های کارگری از اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه!

در پانزدهمین روز اعتصاب کارگران جاده اهواز – اندیمشک را مسدود کردند!

وعده ما در مقابل "دادگاه" کارگران هفت تپه!

اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه برای دریافت حقوق پرداخت نشده خود، برای پایان دادن به پرونده سازیها و احضار فعالین کارگری، و برکناری دستگاه سرکوب حراست، وارد سومین هفته خود شد. بنا به گزارشات منتشر شده، در سیزدهمین روز این اعتراض، کارگران هفت تپه به همراه خانواده های خود دست به یک تجمع اعتراضی گسترده در مقابل فرمانداری شهر شوش زدند. در این تجمع که از ساعات اولیه صبح آغاز شد بیش از ٢٠٠٠ تن شرکت داشتند که به تدریج با شرکت جوانان و مردم شهر به ٥٠٠٠ تن رسید. کارگران در این اعتراض فریاد میزدند: "کارگر هفت تپه ایم، گرسنه ایم، گرسنه ایم"، کارگر می میرد، ذلت نمیپذیرد"، "سندیکای کارگری حق مسلم ماست"، "کارگر زندانی آزاد باید گردد"، "کارگران حمایت، حمایت"، "مرگ بر ساعدی" (نماینده شوش در مجلس اسلامی)، "معیشت و منزلت حق مسلم ماست"، "پرونده قضاپی مختوم باید گردد"، "مدیر حراست اخراج باید گردد"، "این بچه گرسنه‌ وعده سرش نمی شه"!

این اعتراض حق طلبانه کارگران با سرکوب نیروهای انتظامی حکومت اسلامی مواجه شد. نیروهای انتظامی با شلیک گاز اشک آور، گاز فلفل و یورش وحشیانه به صف کارگران و مردم معترض اقدام به درهم شکستن اعتراض و متفرق نمودن کارگران نمودند. کارگران از خود دفاع کرده و در مواردی با نیروهای سرکوب درگیر شدند. در این یورش وحشیانه رژیم چند تن از کارگران و خانواده های آنها زخمی و دستگیر شدند. اما کارگران همچنان به اعتراض خود ادامه دادند. دادستان شهر که در محل حاضر شده بود، با شعارهای : "بن لادن برو گمشو" کارگران مواجه شد. کارگران اعلام کرده اند که به اعتراض خود ادامه خواهند داد.

در ادامه این اعتراضات بیش از ۲۰۰۰ تن از کارگران در پانزدهمین روز اعتصاب، جاده اهواز- انديمشک را به مدت ۴۵ دقيقه مسدود کردند و خواستار  آزادی کارگران زندانی و دریافت مطالبات خود شدند.

کارگران، مردم آزادیخواه

باید با تمام قوا از اعتراض کارگران هفت تپه حمایت کرد. پیروزی کارگران هفت تپه پیروزی شماست، پیروزی طبقه کارگر است. یک گام مهم در مبارزه علیه نظامی است که بر پایه سرکوب و استٽمار و تحمیق اسلام و سرمایه بنا شده است. به هر شکلی که میتوانید از این مبارزه حمایت کنید. مجامع عمومی خود را تشکیل دهید. از این مبارزه علنا حمایت کنید. 

تاکنون تعدادی از تشکلات کارگری در اروپا و آمریکا از مبارزات کارگران هفت تپه حمایت کرده اند. در این راستا و در ادامه تلاشهای حزب اتحاد کمونیسم کارگری، اتحادیه معلمان، اتحادیه کارگران صنایع فولاد، اتحادیه کارگران نظافتچی، اتحادیه کارگران هتل و رستوران و اتحادیه کارگران نجاری نیز به صف حامیان این اعتراض پیوسته اند.

"۱- از مبارزه عادلانه کارگران نیشکر هفت تپه برای حقوق و مزایای خود و حق تشکل کارگری دفاع میکنیم.

۲- رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر نقض حقوق پایه ای و شناخته شده کارگران و دستگیری و زندان و سرکوب فعالین و اعتراضات کارگری محکوم میکنیم. 

۳- رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر تحمیل فقر و فلاکت و بی حقوقی به مردم کارکن محکوم میکنیم."

این اتحادیه های کارگری در قطعنامه خود همچنین اعلام کردند که :

"۱- خواهان حق بی قید و شرط اعتصاب و تشکل برای کارگران در ایران هستیم. خواهان آزادی بی قید و شرط سیاسی، بیان، عقیده، مطبوعات، تجمع و تحزب در ایران هستیم.

۲- خواهان افزایش فوری دستمزد کارگران و تعیین آن بر مبنای یک زندگی انسانی هستیم و از خواست کارگران برای "یک جامعه آزاد، برابر و مرفه" دفاع میکنیم."

یکی از خواستهای کارگران پایان دادن به اذیت و آزار فعالین کارگری و پایان دادن به پرونده قضایی فریدون نیکوفرد، علی نجاتی، جلیل احمدی، محمد حیدری مهر و رمضان علیپور است. رژیم اسلامی در صدد است که روز سه شنبه ٣١ اردیبهشت این کارگران را محاکمه کند. این دادگاه را باید به صحنه اعتراض گسترده کارگران و مردم آزادیخواه علیه رژیم اسلامی و سرمایه تبدیل کرد. نباید اجازه داد تا رژیم جمهوری اسلامی کارگران را محاکمه کند. به جای کارگران باید مقامات رژیم و "محاکمه کنندگان" را به محاکمه کشید! به جای کارگران باید کسانی به سوی کارگران شلیک میکنند را باید محاکمه کرد!  اجازه ندهید تا کارگران را محاکمه کنند!

زنده باد همبستگی بین المللی کارگری!
مرگ بر جمهورى اسلامى، مرگ بر سرمايه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٩ ارديبهشت ٨٧ – ١٨ مه ٢٠٠٨