مراسم نوروزی جمهوری اسلامی در لندن
را به صحنه اعتراض تبدیل کنیم !

رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در لندن تصمیم دارد تا به مناسبت فرارسیدن سال نو براى "هموطنان" جشن نوروز برگزار کند. اينها کسانى اند که در خیابانهای شهرهای ایران رژه نظامی میروند، مردم را به گلوله میبندند٬ در زندانها ميکشند و تجاوز ميکنند٬ چوبه هاى دار بپا ميکنند٬ و حتی جشن و شادی مردم را "حرام" اعلام ميکنند و وقتى کسى به آنها وقعى نميگذارد آنرا سرکوب ميکنند. خارج کشور جاى مانور و تحرک تروريستها٬ شکنجه گران و متجاوزين نيست. مردم خواهان بستن سفارتخانه ها و برچيدن کليه مراکز جاسوسى و تروريستى رژيم اسلامى اند. جمهوری اسلامی در حالی جشن نوروزی را برگزار میکند که پرونده دهها هزار قتل و جنايت را زير بغل دارد و بسیاری از خانواده های جانباختگان و زندانیان سیاسی در ایران، سال نو را در مقابل زندان اوین و با خواست "آزادی زندانی سیاسی" برگزار میکنند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى ازعموم مردم آزادیخواه انگلستان دعوت میکند که در اعتراض به جنایات حکومت اسلامی و در دفاع از مبارزات آزاديخواهانه مردم ایران در اين اجتماع اعتراضى شرکت کنيد. نوروز امسال را به یاد تمامی جانباختگان راه آزادی٬ بیاد تمامی زندانیان سیاسی٬ و همبستگى با خانواده هاى زندانيان سياسى٬ در کنار هم فریاد "مرگ بر جمهوری اسلامی" و "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" سردهيم.  

شنبه بیست و نهم اسفند 1388 برابر با 20 مارس 2010
ساعت : 18.00 تا 22.00

Kensington Town Hall, Hornton Street
London, W8 7NX

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد انگلستان
مارس 2010

براى اطلاعات بیشتر با این آدرس ایمیل و شماره تلفن تماس بگیرید:
سیروان قادری 07765431276
sirvan_qaderi@yahoo.com