اجتماع فرهنگيان بازنشسته مقابل آموزش و پرورش سنندج

امروز سه شنبه ٢۴ ارديبهشت ٨٧ تعداد ٣٠ نفر از معلمان بازنشسته سنندج در مقابل ساختمان آموزش و پرورش مرکزى سنندج در خيابان اکباتان اجتماع کردند. اين تجمع بنا به قرار قبلى و در ادامه تجمع ديروز فرهنگيان در مقابل استاندارى سنندج صورت گرفت.

يکى از مسئولين اين کانون طى بحثى که با معلمان داشت اعلام کرد که در جلو دفتر کانون مستقل بازنشستگان تجمع کردند و قرار است پاداش آنها را بصورت واگذارى "سهم عدالت" به آنها بدهند! همينطور از معلمين خواسته اند که اگر ميخواهند مشکلى برايشان پيش نيايد از تحصن کردن خوددارى کنند و خواست شان  را کتبا بنويسند و به آنها بدهند تا مسائل معلمان را پيگيرى کنند. معلمان گفتند که اين سهام نهادهاى ورشکسته را به هيچ وجه قبول نميکنند و حقوق خود را نقد ميخواهند. معلمان قصد دارند نامه اى به نهادهاى دولتى بفرستند و در آن تاکيد کنند در صورت عدم رسيدگى به خواست شان همراه با خانواده هايشان در مقابل ادارات دولتى اجتماع و تحصن خواهند کرد. تجمع امروز از ساعت ١٠ شروع و در ساعت ١١ و ٣٠ دقيقه پايان يافت.

فرهنگيان شريف!
"سهام عدالت" يک روش کلاهبردارى و دزدى "قانونى" از پاداش بازنشستگى شماست. با اين سهام فردا شما را به نوسانات اقتصادى اين و آن شرکت روبرو ميکنند و عملا در پروسه اى پولتان را بالا ميکشند. در تهران و کرمانشاه و سراسر کشور به طرق مختلف همين سياست را پيش بردند. با پول شما مشغول سرمايه گذارى و دلالى و بورس بازى هستند و آخر سر به امضا و توافق خودتان مسئول ورشکسته شدن آنها ميشويد. يعنى هزينه ورشکستگى را از سفره خانواده و جيب شما پرداخت ميکنند. بايد معلمان سراسر کشور٬ اعم از بازنشسته و حق التدريسى و رسمى٬ در مقابل سياست پرداخت پاداش و دستمزد تحت عنوان "بن کارمندى" و "سهام عدالت" بايستند و خواهان پرداخت مستقيم و يکجا و نقدى حقوقها و پاداشها شوند. همينطور در مقابل سياست تهديد امنيتى و سردواندن آموزش و پرورش و دولت اسلامى٬ تنها پاسخ واقعى شما اعتراض مستمر و متحد و گسترده است. بايد نيرويتان را بميدان آوريد و برخواست و مطالبات برحق خود تاکيد کنيد. اتحاد شما منشا قدرت و پيروزى شماست.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۲۴ ارديبهشت ٨٧- ١٣ مه ٢٠٠٨