تا کی باید این وعده های تو خالی را تحمل کرد؟

کارگران فرياد میزنند: خانواده های ما گرسنه اند

امروز دوشنبه ٤ شهريور ماه  تجمع کارگران نساجی کردستان در شهر سنندج طبق تصميم قبلی کارگران که در مجمع عمومی خود اتخاد شده بود، در دو شیفت در طول روز ادامه داشت.

همانطور که در اطلاعيه های قبلی به اطلاع رسانديم، کارگران نساجی روز دوشنبه دوم  شهريور ماه به دولت و کارفرما اولتيماتوم داده بودند  تا به خواستهاى آنها پاسخ دهند. در اين تجمع که بيش از ٢٠٠ نفر از کارگران  شرکت داشتند افرادی از طرف مديريت کارخانه  به ميان کارگران آمدند  و به کارگران وعده دادند که حقوق دو ماه آنها پرداخت میشود و فيش حقوقی دو ماه مرداد و تير ماه را به دست کارگران دادند. قرار بود تا  روز دوشنبه ٤ شهریور اين پول را به حساب کارگران  واريز کنند. اما باز هم وعده های تو خالی!

در حالی که تعدادی از کارگران از اين  وعده و وعیدها و سردواندن ها خسته شده و تقاضا کرده اند تا باز خريد شوند. در حالی که از طرف کارفرما به کارگران اعلام شده بود چنانچه تا روز دوم شهريور ساير کارگران نیز خود را باز خريد کنند، کارفرما بطور نقدی تمامی حقوق و مزایای کارگران را پرداخت خواهد کرد. اما حتی همان ٢٠ کارگری که تقاضای بازخرید خود را کرده بودند علیرغم مراجعات مکرر، تاکنون هیچگونه مبلغی از این بابت دریافت نکرده اند.

کارگران عصبانی اند. فریاد میزدند: گرسنه ایم. خانواده های ما گرسنه هستند. صاحب خانه ها وسایل ما را بیرون می ریزند. سقفی هم دیگر روی سرمان نداریم. اما در واکنش به اعتراض کارگران، پرویز قربانی با چند تن از اوباش سرمایه با وقاحت کامل به میان کارگران آمده و اعلام میکند که مدیریت بیخود به شما فیش حقوق داده است. اصلا ما پولی نداریم تا حقوقی پرداخت کنیم. کارگران خشمگین فریاد میزدند که اجازه نمیدهیم حق ما را اینگونه بخورید و حقوق ما را بالا بکشید. به دنبال این واقعه کارگران فراخوان مجمع عمومی داده و قرار است سه شنبه، ٥ شهریور، تصمیمات خود و اقدام بعدی را در مجمع عمومی اتخاذ کنند.

کارگران نساجی
حزب اتحاد کمونیسم کارگری از مبارزات شما برای دریافت حقوق معوقه و جلوگیری از به تعطیلی کشاندن و بیکار سازی دفاع میکند. نباید اجازه داد تا سرمایه و دولت اسلامی اینگونه زندگی کارگران را بازیچه امیال سودآوری خود کنند. ما میگوئیم کارگر ابزار تولید نیست. ماشین نیست. انسان است. اگر شما کارگران کار نکنید، جامعه سرمایه داری بیش از دو روز دوام نخواهد آورد. ما از همه کارگران و کارگران سنندج میخواهیم که شما کارگران نساجی را در این مبارزه تنها نگذارند.

سرمایه و دولتشان بمٽابه تنی واحد با تمام ابزار سرکوبشان در مقابل ما ایستاده اند. ما نیز باید قدرت طبقه مان را به میدان بیاوریم. کارگران نساجی، کارگران نیشکر هفت تپه، کارگران لوله سازی و کارگران ایران تایر و بسیاری کارگران دیگر با معضل مشترکی مواجه اند. مدتهاست که حقوق و

مزایای آنها پرداخت نشده است. خطر اخراج و بیکار سازی در بالای سرشان قرار گرفته است. کارفرما و دولت اسلامی با وعده های پوشالی تلاش میکند تا کارگران را به زانو در آورند. این معضلی مشترک است. پاسخ آن هم باید مشترک باشد. کارفرمایان میگویند، سود آور نداریم پس حقوق نمیدهیم. ما میگوئیم اجازه نمیدهیم با زندگی ما کارگران اینگونه رفتار کنید. گورتان را گم کنید، خودمان واحد تولیدی را در دست میگیریم. خودمان کنترل امور را در دست میگیریم. کنترل کارگران را بجای کنترل سرمایه اعمال میکنیم. این راه حل ماست. ما مسئول سود آوری یا عدم سود آوری سرمایه نیستیم. کار کرده ایم حقمان را میخواهیم. ما انسانیم و برخورداری از معاش انسانی حق مسلم ماست. زندگی آزاد، برابر و انسانی حق مسلم ماست. 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
مرگ بر سرمایه داری!
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٤ شهریور ١٣٨٧