در روز جهانی علیه اعدام
خواهان لغو مجازات اعدام شویم!


اعدام قتل عمد دولتی است. هر ساله ده ها نفر در سراسر جهان توسط دولت های حاکم به قتل می رسند. جمهوری اسلامی یکی از بالاترین ارقام مجازات اعدام را در کارنامه دارد. در این سال رژیم اسلامی 286 انسان را اعدام کرده است که از میان آنها 3 نفر زیر 18 سال داشتند و و 13 نفر نیز هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال بوده اند. در حال حاضر  237 نفر در ایران زیر حکم اعدام هستند که سن 26 نفر از آنها کمتر از 18 سال و 25 نفر آنها زن هستند. 6 زن و 1 مرد نیز به سنگسار محکوم گرديده اند. اینها بخشی از آمار جنایات رژیم اسلامی است. این رژیم طی سی سال حاکمیت خود بیش از صد هزار نفر را اعدام کرده است.
اعدام همواره سلاحی بدست حکومت های دیکتارتوری برای تثبیت حاکمیت شان بوده است. رژیم اسلامی نه تنها از این قاعده مستثنی نیست، بلکه گوی رقابت را از بسیاری حکومت های دیگر در این عرصه ربوده است. اعدام یک جنایت نابخشودنی است که خشونت را در جامعه دامن می زند. در قرن بیست و یک باید به این جنایت قرون وسطایی و ضد انسانی پایان داد. بسیج و سازماندهی یک جنبش عظیم بین المللی علیه مجازات اعدام یکی از ضروریات پیشروی جامعه امروز بشری است.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری به مناسبت سالگرد روز جهانی علیه اعدام کلیه آزادیخواهان و انسان دوستان را دعوت می کند تا به این اعتراض بپیوندند. اعتراض متحد و همبستگی علیه این جنایت شنیع تنها راه الغاء آن است. حزب اتحاد كمونیسم كارگری از همه شما دعوت میکند تا در اعتراضات ١٠ اكتبر شركت كنید تا با هم برای برچیدن بساط اعدام رژیم اسلامی و در همبستگی با جنبش جهانی علیه اعدام یا صدای رسا خواهان لغو مجازات اعدام شویم.


مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حكومت كارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
9 اکتبر 2008