بازداشت گسترده فعالین دانشجویی
هراس رژیم اسلامی  از اعتراضات دانشجویی!

طبق گزارشات رسیده، رژیم اسلامی دست به دستگیری های گسترده در میان فعالین دانشجویی چپ زده است. گفته میشود که برخی از دستگیرشدگان از دست اندرکاران میتینگی هستند که برای فردا 13 اذر در دانشگاه تدارک دیده شده بود. اسامی دستگیر شدگان به قرار زیر است:
انوشه آزادی فر، مهدی گرایلو، الناز جمشیدی، احسان آزاد فر و نادر ... .

طبق این گزارشات نیروهای سرکوب در اطراف دانشگاه در کمین تعدادی دیگر از دانشجویان اند. بهروز کریمی زاده، پیمان پیران، بیژن صباغ و بهزاد بافری از جمله این دانشجویان هستند. از برخی از دانشجویان از جمله سعید حبیبی خبری در دست نیست.  دو نفر دیگر نیز به وزارت اطلاعات احضار شده اند.

ضمنا رژیم اسلامی دیروز جلوه جواهری از فعالین حقوق زنان که دانشجوی رشته کارشناسی جامعه شناسی است را نیز دستگیر و به اوین اعزام کرده است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری این بازداشت ها و سرکوب شدید رژیم اسلامی را قاطعانه محکوم میکند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنها و کلیه زندانیان سیاسی است.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
12 آذر 1386- 2 دسامبر 2007