سرکوب اعتراض کارگران اخراجی پارس خودرو محکوم است!

بنا به گزارش رسیده به حزب، در صبح  روز شنبه ۳۱ فروردین، بیش از ۳۰۰ تن از کارگران اخراجی پارس خودرو تهران در حالیکه کاغذ های سفید بزرگی بر تن کرده بودند و روی آن نوشته شده بود، "حق ما را بدهید" در مقابل شرکت پارس خودرو دست به یک تجمع اعتراضی زدند. کارگران خواهان دریافت دستمزدهای معوقه و بازگشت به سر کار خود بودند. تجمع اعتراضی کارگران چنان پرشور بود که ماشینهای در حال حرکت و مردمی که از آنجا عبور می کردند به طرق مختلف با اعتراض کارگران اعلام همبستگی میکردند. پارس خود رو دارای ۱۲۰۰ کارگر است که بعلت دزدی و فساد مالی مدیریت در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و از ابتدای سال جاری ۶۰۰ تن از کارگران را در سایپا ادغام کرده اند و ۶۰۰ نفر دیگر را بی هیچ حق و حقوقی  اخراج کرده اند.

در مقابل این اقدام اعتراضی کارگران، قلعه بانی، مدیر عامل شرکت بهمراه چند تن از ماموران حراست در مقابل تجمع کارگران معترض حاضر شده و به تهدید کارگران پرداخت و گفت : "ساعتی صبر کنید تا همه حق و حقوقتان را حساب کرده و پرداخت کنیم!" و در این فاصله با اداره اطلاعات و پلیس ضد شورش برای سرکوب کارگران تماس گرفت. در مدت کوتاهی بیش از ۱۰۰ نفر از مزدوران گارد ویژه ضد شورش مجهز به انواع سلاحها و تجهیزات سرکوب در محل حاضر شده و با گستاخی و وحشیگری بیش از حد به ضرب و شتم کارگران با باتوم برقی و انواع سلاحهای سرد پرداختند. خون از سر و روی تعدادی از کارگران بر روی اسفالت جاری بود. سپس نیز تعدادی از کارگران را بازداشت کرده و با خود بردند. شب نیز ماموران اطلاعات به منزل برخی دیگر از کارگران مراجعه و تعداد دیگری از کارگران را دستگیر و با خود به نقاط  نامعلومی بردند. تاکنو ن حدود ۶۰ تن از کارگران دستگیر شده اند و علیرغم تلاش خانواده های کارگران تا این لحظه هیچ اثر و نشانی از کارگران زندانی در دست نیست!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری اخراج، عدم پرداخت حقوق کارگران و سرکوب وحشیانه کارگران پارس خودرو را قویا محکوم میکند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه کارگران دستگیر شده و بازگشت به کار این کارگران است. حزب از کلیه کارگران شاغل و اخراجی میخواهد که با تشکیل مجمع عمومی خود متحدا در مقابل این اقدام وحشیانه کارفرما و حکومت اسلامی ظاهر شوند. تشکیل مجمع عمومی کارگران، اتحاد کارگران شاغل و اخراجی، دعوت از خانواده های کارگری و کارگران منطقه در این اعتراض شرط تحمیل عقب نشینی به کارفرما و آزادی کارگران است. کارگران کیان تایر راه را نشان داده اند.
مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر سرمایه داری!
آزادی برابری حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۱ آوریل ۲۰۰۸ – ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷