کمیسیون حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل رای به توقف مجازات اعدام داد

این یک پیروزی برای بشریت متمدن است

مبارزه علیه اعدام و رژیم صد هزار اعدام را باید گسترش داد

 

 نشست ۲۵ آبان یک کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ارائه شده "ان جی او" ها، "ائتلاف جهانی علیه اعدام" و "عفو بین الملل" مبنی بر "توقف مجازات اعدام" را که توسط ۸۰ کشور به این مجمع ارائه شده بود، تصویب کرد. تصویب این قطعنامه یک پیروزی بشریت متمدن علیه مجازات شنیع اعدام در سطح جهان است. حاصل تلاش و اعمال اراده جنبش عظیم جهانی علیه اعدام و قتل عمد دولتی است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری این پیروزی را به بشریت متمدن، به تمامی نیروها و انسانهایی که برای پرچیدن مجازات اعدام مبارزه کرده اند، تبریک میگوید.

اما تصویب این قطعنامه پایان تلاش و مبارزه ما علیه قتل عمد دولتی نیست. این یک پیروزی در میانه راه است. سازمان ملل ابزار مبارزه علیه اعدام نیست. هنوز در بیش از ۵۱ کشور جهان بساط شنیع اعدام همچنان پابرجاست. چین، ایران، ایالات متحده و عربستان سعودی در راس آدمکشان دولتی قرار دارند. در این میان مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی مکان ویژه ای دارد. رژیمی مبتنی بر اعدام و ترور و جنایت سازمان یافته دولتی است. بدون اعدام قادر به دوام نیست. بدون چوبه های دار نمیتواند سر پا بماند. برای برچیدن بساط اعدام در ایران باید بساط رژیم اسلامی را برچید.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از تمامی نیروهای سیاسی آزادیخواه و انساندوست میخواهد که مبارزه خود برای برچیدن بساط اعدام را گسترش دهند. شرایط برای پیشروی مناسب است!

برچیده باد بساط اعدام !
مرگ بر رژیم صد هزار اعدام !
زنده باد سوسیالیسم !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۱۶ نوامبر ۲۰۰۷ – ۲۵ آبان ۱۳۸۶