توطئه علیه اپوزیسیون را باید درهم شکست!

اخیرا پلیس بین المللی٬ اینترپل٬ اسامی برخی از مسئولین و دوستداران "حزب کمونیست کارگری – حکمتیست"٬ علی عبدالی، رسول بناوند، رحمت فاتحی، عبدالله دارابی، اسد گلچینی، خالد حاج محمدی، رحمان حسین زاده، کورش مدرسی، مظفر محمدی، توفیق پیر خضری، صالح سرداری و سلام زیجی را در لیست افراد تحت تعقیب این سازمان به اتهام "تروریسم" قرار داده است. از قرار مبنای این اقدام شنیع اینترپل "احکام" صادره شده از جانب یک "دادگاه" رژیم اسلامی در سنندج است.

این اقدام رژیم آدمکشان جمهوری اسلامی یک تعرض آشکار پلیسی به کل اپوزیسیون سیاسی رژیم اسلامی است. گامی برای غیر امن کردن فضای سیاسی در خارج کشور برای اپوزیسیون رژیم اسلامی است. کلیه افراد اعلام شده در این لیست از اپوزیسیون رژیم اسلامی هستند. چنانچه این تعرض رژیم اسلامی و همچنین تبانی اینترپل با رژیم آدمکشان اسلامی قاطعانه در هم شکسته نشود٬ میتواند گسترش یابد و جمع گسترده تری از فعالین و چهره های شناخته شده اپوزیسیون را در بر گیرد.

همکاری اینترپل با رژیم جمهوری اسلامی یک اقدام شنیع و ارتجاعی و نشاندهنده گوشه ای از تبانی سازمانهای پلیسی دول غربی با رژیم تروریست جمهوری اسلامی است. تلاش برای "جنایی" کردن پرونده فعالیت نیروهای اپوزیسیون رژیم اسلامی حلقه ای در پیشبرد این تعرض وقیحانه است. باید با تمام قوا این سياست مذبوحانه رژيم اسلامى و مماشات دولتهاى غربى و نهادهاى پليسى شان را درهم شکست. اين جمهورى اسلامى و سرانش هستند که بايد منتظر دادگاهى شدن بجرم جنايت عليه بشريت باشند و نه فعالين اپوزيسيون به "اتهام" فعاليت سياسى. جمهورى اسلامى نبايد ترديد کند که اين سياست مذبوحانه با اعتراض گسترده نیروهای اپوزیسیون رژیم اسلامی و بشریت آزاديخواه و متمدن درهم خواهد شکست.  

حزب اتحاد کمونیسم کارگری سياست پرونده سازى جنائى براى فعالين سياسى اپوزيسيون را قويا محکوم ميکند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری از تمام نیروهای اپوزیسیون میخواهد که مستقل از نظر و موضع خویش در مورد "حزب کمونیست کارگری – حکمتیست" در خنثی کردن این تعرض رژیم اسلامی و تبانی وقیحانه پلیس بین المللی دول غربی در همکاری با رژیم اسلامی به سهم خود بکوشند. رژیم جمهوری اسلامی در سراشیبی سقوط است. در تلاش برای بقاء ارتجاعی خود به هر خس و خاشاکی متوسل میشود. این تعرض نیز گوشه ای از اقدام یک رژیم در حال احتضار و رو به مرگ است. مردم حکم به سرنگونی رژیم اسلامی داده اند و جامعه برای بزیر کشیدن کل بساط این رژیم آدمکشان اسلامی به حرکت در آمده است. این توطئه را هم مانند تمام اقدامات رژیم اسلامی باید قاطعانه شکست داد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۹ دسامبر ۲۰۰۹