در حمایت از پیکت اعتراضی کارگران اخراجی ایران صدرا!

اعتراض کارگران ایران صدرا همچنان ادامه دارد. این اعتراض تاکنون انعکاس قابل ملاحظه ای داشته است. بنا به گزارشات منتشر شده، کارگران ایران صدرا روز شنبه در ادامه اعتراض خود، با مسدود کردن راههای ورودی و خروجی عملا کارخانه را به تعطیلی کشاندند. کارفرمای این شرکت ۴۰۰ تن از کارگر را که دارای سوابق کاری ۷ تا ۲۲ سال بوده اخراج کرده و در صدد استخدام کارگر قراردادی و موقت است. کارگران اخراجی خواهان بازگشت به کار و یا برخورداری از بیمه بیکاری مکفی هستند. در خبرها همچنین آمده است که کارگران اخراجی از ورود سایر کارگران به کارخانه جلوگیری کردند. بمنظور مقابله با این اقدام کارگران، نیروهای سرکوب دولت اسلامی در محل مستقر شدند و تلاش کردند تا مانع گسترش حرکت اعتراض کارگران شوند.  

ذکر چند نکته در ارتباط با این پیکت اعتراضی کارگران اخراجی حائز اهمیت است.

۱-برگزاری پیکت اعتراضی و تلاش برای متوقف کردن تولید حق هر بخشی از کارگران اخراجی است. اما این پیکت باید بتواند کارگران شاغل را هم به صفوف اعتراضی خود جلب کند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری خواهان اتحاد مبارزاتی کارگران شاغل و اخراجی در مقابله با سیاستهای ضد انسانی کارفرما است. صف متحد و متشکل کارگران اخراجی و شاغل ضامنی برای موفقیت کارگران در این اعتراض است.

۲-حزب از کارگران شاغل این واحد میخواهد که به صف پیکت کارگران اخراجی بپیوندند. اخراج سیاستی که سایر کارگران شاغل این واحد تولیدی را هم تهدید میکند. سرنوشت امروز کارگران اخراجی در صورت عدم موفقیت در مبارزه شان میتواند آینده کارگران شاغل کنونی این واحد تولیدی باشد. پیکت اعتراض کارگران اخراجی باید مورد حمایت تمامی کارگران کارخانه قرار گیرد.

۳-اخراج کارگران یک سیاست ضد انسانی است. اخراج، مترادف محکومیت کارگر به فرو رفتن در اعماق فقر و فلاکت همه جانبه است. اخراج باید ممنوع گردد. کارفرما و دولت باید موظف شوند تا به کارگران واحدهایی که بنا به دلایل اقتصادی واحدشان تعطیل میشوند بیمه مکفی و یا دستمزدی معادل آخرین دستمزد آنها را پرداخت کند. کار یا بیمه بیکار مکفی یک خواست پایه ای طبقه کارگر است.

۴-حزب از همه کارگران میخواهد تا مجمع عمومی واحد تولیدی را بطور منظم تشکیل دهند. حضور و شرکت کارگران شاغل و اخراجی در مجامع عمومی برای پیشرفت اعتراض و باز گرداندن کارگران اخراجی به کار حیاتی است. کارگران اخراجی باید تلاش کنند که کلیه کارگران شاغل این واحد را دعوت به پیوستن به مجامع عمومی خود کنند. تبدیل پیکت اعتراض کارگران اخراجی به اعتصاب کلیه کارگران شاغل و اخراجی یک وظیفه مهم مجمع عمومی کارگران و اقدامی در جهت خنثی کردن توطئه های کارفرما است.

۵- کارفرما نباید اجازه استخدام اعتصاب شکن و یا بکارگیری نیروهای انتظامی بجای اعتصابیون در واحدهای تولیدی را داشته باشد. خروج فوری نیروهای انتظامی از محل تولید مطالبه ای دیگری در این شرایط است که کارگران باید بر آن تاکید کنند. 

۶-جلب حمایت و همبستگی مردم شهر و سایر کارگران منطقه و همچنین بخشهای مختلف طبقه کارگر از این اعتراض، تامین شرایط حضور گسترده خانواده های کارگری، تماس گسترده تر با خبرگزاریهای بین المللی برای انعکاس خواست کارگران یک امر ضروری پیشرفت این مبارزه است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از اعتراض کارگران ایران صدرا برای بازگشت به کار قاطعانه حمایت میکند. حزب کارگران و مردم شهر بوشهر را به حمایت از این پیکت اعتراضی فرامیخواند.

زنده باد اتحاد و تشکل کارگران! زنده باد جنبش مجمع عمومی کارگران!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۱۸ فروردین ۱۳۸۷ – ۶ آوریل ۲۰۰۸