در آستانه اول ماه مه

برای آزادی کارگران دستگیر شده و لغو احکام زندانی!

 

 در آستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر قرار داریم. از هم اکنون جدال میان طبقه کارگر از یک طرف و سرمایه و نظام اسلامی حاکم از طرف دیگر شدت بیشتری بخود گرفته است. اعتراض گسترده کارگران ایران صدرا علیه اخراج، اعتصاب یک هفته ای چند هزار کارگر نیشکر هفت تپه و نبرد کارگران ایران تایر (لاستیک البرز) برای پرداخت دستمزدهای معوقه، اعتراض کارگران نفت آبادان برای مزایا و لغو کار قراردادی، اعتراض بیش از ۴۰۰ تن از کارگران شرکت بهداشتی "مینا"  و همچنین اعتراض بیش از هزار تن از کارگران نساجی های "فرنخ" و "مه نخ" در اعتراض به قراردادهای کاری و عقب افتادن پرداخت حقوق و مزایای کارگری در قزوین در مقابل درب کارخانه، گوشه ای از این اعتراضات است.

 ضرب و شتم، دستگیری و زندانی کردن کارگران یک رکن همیشگی سیاست رژیم اسلامی در مواجهه با اعتراضات کارگری است. در اعتراض کارگران ایران تایر نزدیک به ۴۰۰ کارگر بازداشت شدند که با مبارزه گسترده کارگران و خانواده های کارگری به غیر از یک نفر، علی قادری، همگی آزاد شدند. در این اعتراض رژیم اسلامی همچنین ۶ تن از کارگران آتش نشانی را که حاضر نشدند به عنوان ابزار سرکوب رژیم اسلامی عمل کرده و بر روی کارگران معترض آب جوش بپاشند، را چند روزی است که زندانی کرده است. این کارگران آتش نشانی هم اکنون در پاسگاه احمد آباد مستوفی در بازداشت بسر میبرند. خانواده های این کارگران آتش نشانی با تجمع در مقابل پاسگاه خواستار آزادی این کارگران شدند. از طرف دیگر حکومت اسلامی غلامرضا غلام حسینی از فعالین سندیکای شرکت واحد را به "جرم" پخش نشریه سندیکا در میدان صادقیه دستگیر کرده و به ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم کرده است. بعلاوه منصور اسانلو و بختیار رحیمی همچنان در اسارت رژیم اسلامی بسر میبرند.

در آستانه اول ماه یک رکن تلاش ما باید بر آزادی کارگران دستگیر شده استوار شود. اعتراضات جاری برای آزادی کارگران سکوی پرشی برای آزادی کل کارگران دستگیر شده و لغو احکام زندان کارگران است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری از تمامی رهبران و فعالین کارگری میخواهد که با تشکیل مجامع عمومی به مبارزه خود برای آزادی تمامی کارگران زندانی و دستگیر شده شدت بیشتری بخشند.

 

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر!

مرگ بر سرمایه داری!

زنده باد سوسیالیسم!

 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۱۷ آوریل ۲۰۰۸ – ۲۹ فروردین ۱۳۸۷