علیرغم جو پلیسی شعارهای اول ماه در خیابانهای کرمانشاه به چشم میخورد!

امسال حضور نیروهای انتظامی و سرکوب جمهوری اسلامی در سطح شهر کرمانشاه بطور ویژه ای قابل ملاحظه بود. تلاش برای دستگیری فعالین و مردم معترض به هر بهانه ای اقدامی برای جلوگیری از هرگونه ابراز وجود کارگران و مردم آزادیخواه به مناسبت اول ماه مه بود. اما علیرغم این جو پلیسی شعارهای متعددی از جمله، "اول ماه مه روز جهانی کارگر گرامی باد"، "زنده باد اول ماه مه"، "کودک کارگر = فقر، اعتیاد و تجاوز" در اطراف دانشکده پزشکی، پل ولایت، و هتل آزادگان در شهرک تعاون در گرامیداشت روز اول ماه مه نصب شده بود.

 

 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری روز اول ماه مه را به تمامی کارگران و مردم آزادیخواه تبریک میگوید.

زنده باد اول ماه مه!
مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٢ ارديبهشت ٨٧- ١ مه ٢٠٠٨