حمایت اتحادیه های کارگران مواد غذایی، مزارع و نساجی از کارگران نیشکر هفت تپه
اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه وارد دومین هفته شد!


اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت ۲ ماه حقوق و مزایای خود وارد دومین هفته شد. در حال حاضر حدود ۵۰۰۰ کارگر بخشهای مختلف اداری، بهره برداری، کشاورزی و کارگران نی بر در اعتصاب بسر میبرند. خواست کارگران عبارت است از: ۱- پرداخت فوری و تمامی حقوق مزایای ماههای اسفند و فروردین، ۲- پایان دادن به پرونده سازیها و احضار فعالین کارگری (فریدون نیکوفرد، علی نجاتی، جلیل احمدی، محمد حیدری مهر و رمضان علیپور) به "دادگاه انقلاب"، ۳- برکناری یعقوب شفیعی، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره، ۴- برکناری زیبداری رئیس دستگاه سرکوب و جاسوسی حراست.
در عرض یک سال گذشته این چندمین اعتصاب کارگران نیشکر هفت برای دریافت حقوق و مزایای خود است. علاوه بر خواستهای فوق، کارگران خواهان برخوردای از حق تشکل و همچنین اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند.
کارگران روز دوشنبه برای سومین بار بمنظور پیگیری خواستهای خود در مقابل فرمانداری شوش یک تجمع اعتراضی دیگر برپا کردند. کارگران فریاد میزدند: "کارگر هفت تپه ایم، گرسنه ایم، گرسنه"، "معیشت زندگی حق مسلم ماست". نیروهای سرکوبگر رژیم این راهپیمایی اعتراضی کارگران را بعد از یک ساعت برهم زدند. بیش از ۷۰۰ تن از کارگران در این راهپیمایی های اعتراضی شرکت داشتند. این راهپیمایی و خواست کارگران مورد حمایت مردم شهر قرار گرفت و جوانان به این صف اعتراضی پیوستند.
کارگران نیشکر هفت در مبارزه خود تنها نیستند. کارگران اتحادیه های مواد غذایی، کارگران مزارع و کارگران نساجی آمریکا خود را در این مبارزه شریک میدانند. این اتحادیه ها در قطعنامه ای در اجلاس ماهانه خود اعلام کردند :
۱- از مبارزه عادلانه کارگران نیشکر هفت تپه برای حقوق و مزایای خود و حق تشکل کارگری دفاع میکنیم.

۲- رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر نقض حقوق پایه ای و شناخته شده کارگران و دستگیری و زندان و سرکوب فعالین و اعتراضات کارگری محکوم میکنیم. 

۳- رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر تحمیل فقر و فلاکت و بی حقوقی به مردم کارکن محکوم میکنیم.

این اتحادیه های کارگری در قطعنامه خود همچنین اعلام کردند که :

۱- خواهان حق بی قید و شرط اعتصاب و تشکل برای کارگران در ایران هستیم. خواهان آزادی بی قید و شرط سیاسی، بیان، عقیده، مطبوعات، تجمع و تحزب در ایران هستیم.

۲- خواهان افزایش فوری دستمزد کارگران و تعیین آن بر مبنای یک زندگی انسانی هستیم و از خواست کارگران برای "یک جامعه آزاد، برابر و مرفه" دفاع میکنیم.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری از خواست و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه قاطعانه دفاع میکند. حقوق و مزایای کارگران باید بدون قید و شرط فورا پرداخت شود. هر گونه اذیت و آزار و دادگاهی کردن فعالین کارگری باید متوقف شود. دستگاه سرکوب حراست باید برچیده شود. کارخانه پادگان نیست! حزب از مردم شهر میخواهد که از خواست کارگران نیشکر هفت تپه حمایت کنند. هر پیروزی کارگران تضمین کننده پیروزی های جامعه است!

مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۲۳ ارديبهشت ٨٧- ۱۲ مه ٢٠٠٨