تظاهرات درمقابل سفارت اسلامی دراوتاوا در دفاع از کارگران دستگيرشده در اول ماه  مه


 رژیم جمهوری اسلامی به تجمعات اول مه امسال در ايران وحشیانه یورش برده و ضمن ضرب و شتم شرکت کنندگان حدود ١٥٠ نفر را دستگیر و روانه زندان ڪرده است. تا كنون هنوز برخی از كارگران در زندان بسر میبرند. جرم ڪارگران دستگیر شده٬ شرکت در اول مه و اعتراض به بی حقوقی مطلق طبقه ڪارگر و طرح مطالبات خود منجمله حق اعتصاب و تشکل است.
 حزب اتحاد كمونیسم كارگری ضمن محڪوم ڪردن یورش وحشیانه به مراسمهای اول مه در ایران و اعدامهاي وسيعي که در طي يکماه اخير جهت سرکوب و دامن زدن به ايجاد فضاي رعب توسط رژيم اسلامي انجام شده است، تمام جریانات مترقی و انساندوست را به تلاش همه جانبه برای آزادی بی قید و شرط دستگیر شدگان اول مه فرامیخواند. ما به سهم خود همه توان خود را برای آزادی آنها و برای فشار به جمهوری اسلامی سرمايه بڪار خواهیم گرفت.
 از ڪلیه اتحادیه های ڪارگری٬ احزاب و جریانات مترقی و نهادها و مراڪز دفاع از حقوق انسان می خواهیم ڪه به هر شیوه که خود مناسب میدانند٬ جمهوری اسلامی را به جرم این اعمال ضد انسانی محڪوم و برای آزادی دستگیر شدگان تلاش ڪنند. دفاع از آزادی فوری و بی قید شرط تمام دستگیر شدگان وظیفه هر حزب و جریان و نهادی است ڪه به سهم خود از حقوق انسان٬ از آزادی بیان و عقیده و تشڪل دفاع میكند. در اعتراض به جمهوری اسلامی وبرای آزادی كارگران دستگیرشده در مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع خواهیم كرد. از همه مردم معترض به رژیم اسلامی دعوت میكنیم تا در این گردهمایی اعتراضی شركت كنند.


مرگ بر رژیم اسلامی!
زنده باد سوسیالیسم

زمان ـ چهار شنبه ٢٧ مه ساعت ١٢ تا ٣ بعد از ظهر
مكان ـ اوتاوا مقابل سفارت جمهوری اسلامی

                               تشکیلات خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد كانادا
٢٢مه ٢٠٠٩