اعتراض و تجمع معلمان منطقه ۵ تهران

بنا به گزارشى که بدست حزب رسيده است٬ روز يکشنبه ١۵ ارديبهشت ٨٧ بيش از ١٠٠ نفر از معلمان در محوطه آموزش و پرورش منطقه ۵ تهران دست به تجنع اعتراضى زدند. بيشتر اين معلمان از بازنشستگان آموزش و پرورش بودند و هر يک از آنان چند ورق پاره بی ارزش و بی اعتبار به نام "بن کارمندی" در دست داشتند. معلمان در ادامه اعتراض شان در محوطه آموزش و پرورش منطقه ۵ تهران٬ در برابر فروشگاه این اداره علیه کلاه برداری جدید حکومت اعتراض کردند. معلمان ميگويند که آموزش و پروش و دولت خودسرانه مبلغ ١۶٠٠٠ تومان از حقوقشان کسر کرده و در ازاى آن چند ورق پاره بدون پشتوانه به نام "بن کارمندی" تحويل آنها داده است.

یکی از معلمان زن می گفت؛ ما نیاز به قیم و وکیل وصی نداریم. غلط کرده اند خودسرانه برای ما تصمیم گرفته اند و این چند برگ آشغال را به ما داده اند! فروشگاه آموزش و پرورش یا جنس نداره یا به انحا مختلف از ارایه اجناس خود داری می کند. این دزدی آشکار است. مگر حقوق ما چقدر است که از این هم می دزدند! یکی دیگر از معلمان بازنشسته با خشم و عصبانیت می گفت؛ کشتند ما را٬ خسته شدیم٬ دیوانه مان کردند! دو هفته است دنبال این بن های لعنتی میدوم هنوز هیچی دستم نیامده است. هر جا میری٬ میگن یا جنس نیومده یا تمام شده یا به ما مربوط نیست! آخرش ما نفهمیدیم به چه کسى مربوط است و چرا بدون اطلاع ما از حقوقمان کسر کرده اند و این ورق پاره ها را به ما دادند. این کار فقط توهین و دزدی و بی شرفیه! فروشگاه اداره ثبت احوال تهران در میدان حسن آباد هم از قبول "بن های کارمندی" کارمندان ثبت احوال خودداری نموده و اعتراض برخی از کارمندان این اداره علیه این دزدی آشکار تا وزارت کشور حکومت هم کشیده شده است.

کسر خودسرانه مبلغ ١۶ هزار تومان از حقوق ماهانه مستخدمين دولتى و ارائه بن های جعلی بجاى حقوق٬ شگرد جدید حکومت اسلامی برای غارت بیش از پیش دستمزدهای ناچیز حقوق بگيران است که از آغاز سال جدید در سراسر ایران به اجرا در آمده است. اين دزدى آشکار از سفره مردم محروم در شرایطی صورت ميگيرد که در روزهای اخیر قیمت گوشت قرمز، مرغ و حبوبات و نيازهاى اوليه مردم افزایش سرسام آوری داشته است. دستمزد و حقوق ها بايد سر وقت و يکجا پرداخت شود. تقسيم مزد و حقوق به نامهاى مختلف و احاله دريافت آن به نهادها و بنگاههاى مختلف٬ روش ديگرى براى چاپيدن سفره خالى مزدبگيران است. حزب اتحاد کمونيسم کارگرى معلمان را به اتحاد در مقابل تعرض به معيشت شان و به کرسى نشاندن مطالبات و حقوق حقه خود که سالها براى آن تلاش و مبارزه کرده اند فراميخواند! 

مرگ بر حکومت اسلامى سرمایه!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۵ مه ۲۰۰۸ – ١۶ ارديبهشت ۱۳۸۷