محمود صالحی در خطر جدی است!
باید اقدامات ویژه ای را در دستور گذاشت!

جان محمود صالحی در خطر جدی قرار دارد. جمهوری اسلامی که با پرونده سازی برای محمود صالحی و دوستانش موفق نشد اراده کارگران را بشکند، سیاست نابودی تدریجی محمود را در پیش گرفته است. محمود صالحی در حالی که در وضعیت بسیار وخیم جسمی بسر میبرد، توسط مامورین اطلاعاتی از جمله فردی بنام "قاسم رحمانی" تهدید به مرگ شده است. اخبار بد رفتاری و اهانت به محمود در وضعیت مریضی و ناراحتی شدید کلیه مرتبا منتشر شده است. در اعتراض به این رفتار و در حمایت از محمود صالحی تعدادی از زندانیان دست به اعتصاب غذا زده اند. این پاسخ رژیم ضد کارگری اسلامی به تلاش برحق کارگران برای برپائی روز کارگر است!

مردم، آزادیخواهان!
برای نجات محمود صالحی و انتقال او به بیمارستانی مجهز و رفع فوری فشارها و تهدیدها باید فورا اقدام کرد. محمود صالحی از ناراحتی شدید کلیه رنج میبرد. یکی از کلیه های او از کار افتاده و کلیه دیگرش نیاز به دیالیز و مراقبت جدی دارد. بنا به آخرین اخبار در چند روز اخیر حال ایشان وخیم تر شده و مرتبا دچار اغما و بیهوشی میشود. جمهوری اسلامی میخواهد با کش دادن این مسئله محمود صالحی را بکشد. نباید اجازه داد این "اعدام غیر رسمی" به وقوع بپیوندد. صدایتان را در دفاع از محمود صالحی بلند کنید! در تظاهراتها و اجتماعات در اینمورد شرکت کنید! راسا با اتحادیه و سازمانهای مختلف بصورت اوژانس تماس بگیرید و خواهان اعمال فشار به رژیم شوید! اعلام کنید جمهوری اسلامی قصد جان این فعال کارگری را کرده است و باید مانع شد! خواهان انتقال فوری او به بیمارستان و تحت نظر قرار گرفتن پزشکان متخصص شوید! از سازمانهای بین المللی برای اقدام فوری درخواست کنید! خواهان آزادی فوری محمود صالحی شوید!

مرگ بر رژیم ضد کارگر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۱۹ دسامبر ۲۰۰۷- ۲۸ آذر ۱۳۸۶