اخراج و تغییر موقعیت استخدامی برای حذف مزایای کارگران شرکت ایساکو ایران خودرو

در چند روز اخیر ۵۰ نفر از کارگران قراردادی شرکت ایساکو ایران خودرو، طی دو مرحله علیرغم اعتراض و شکایت این کارگران به مراجع حکومتی از جمله اداره کار و بیمه، اخراج شده اند. این کارگران اخراجی به همراه خانواده هایشان بی هیچ حق و حقوقی از کار اخراج و از ابتدایی ترین امکان تامین زندگی خود محروم شده اند. در شرکت ایساکو ۱۱۰۰ کارگر به کار مشغولند که حدود ۱۰۰۰ تن از این کارگران بصورت قراردادی در استخدام این واحد تولیدی هستند. هریک از این کارگران بین ۲ تا ۵ سال سابقه کار دارند. بر اساس تصمیمات توکلی و دیگر مسولین این شرکت در جهت تحمیل نازل ترین دستمزدها به کارگران قرار شده است که این کارگران قراردادی تحت پوشش شرکتی به نام همگام قرار گیرند. انتقال کارگران ایساکو به این شرکت که در حال حاضر شروع شده عملا منجر به حذف پاداشهای ناچیز و همچنین حق امتیاز افزایش تولید که به کارگران پرداخت میشد، خواهد شد. کارفرمای شرکت جدید از هم اکنون اعلام کرده است که "ما هیچ مبلغی برای پرداخت به کارگران نداریم و ملاک ما فقط پایه حقوق کارگری و پرداخت ساعات اضافه کار کارگران است و چگونگی تعیین و پرداخت آن را  نیز خودمان تعیین خواهیم کرد". این دزدی و تعرض آشکار خشم و اعتراض کارگران را بر انگیخته است. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که توکلی مدیر ایساکو، اصلانی بازرس ویژه، و دیگر همدستانشان ماهیانه حقوق های میلیونی دریافت کرده و در تبانی آشکار محصولات این شرکت را با فاکتورهای جعلی بفروش رسانده و پولهای کلانی را به جیب می زنند. شرکت ایساکو از جمله شرکتهای تحت پوشش ایران خودرو است. کار این شرکت تولید و توزیع لوازم خودرو است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری اخراج و تغییر موقعیت استخدامی کارگران و تعرض به حقوق کارگران را قویا محکوم میکند. اخراج کارگران ایساکو تنها گوشه بسیاری کوچکی از میزان اخراج کارگران در سال جدید است. بنا به آمار خودشان در چند هفته اول سال بیش از ۵۰ هزار کارگر را اخراج کرده اند. این یک جنایت آشکار علیه طبقه کارگر است. این توحش و بربریتی است که نظام اسلامی برای کارکرد سرمایه در ایران فراهم کرده است. اخراج کارگران باید ممنوع شود. اجتناب از پرداخت دستمزدها و مزایای کارگران یک تعرض آشکار به طبقه کارگر است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری کارگران ایساکو و طبقه کارگر را به مبارزه ای متحدانه علیه اخراج و بیکارسازی و فلاکت اقتصادی فرا میخواند.

کارگران
مجامع عمومی خود را تشکیل دهید. نمایندگان واقعی خودتان را انتخاب کنید. متحد و متشکل در مقابل این وضعیت ضد انسانی عمل کنید. این زندگی شایسته هیچ انسانی نیست!

مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهوری سوسیالیست!
حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۲۲ ارديبهشت ٨٧- ۵ مه ٢٠٠٨