مارش گرامیداشت روز جهانی کودک
در کامیاران

طی اخباری که به حزب اتحاد کمونیسم کارگری رسیده است، امروز دوشنبه 16 مهر ماه، بدنبال فراخوان جامعه دفاع از کودکان، مراسمی در گرامیداشت روز جهانی کودک در کامیاران برگزار شده است. مراسم از ساعت 9 صبح در مقابل مخابرات آغاز و ساعت 11 صبح به پایان رسید. حدود 200 نفر در گرامیداشت روز جهانی کودک و در دفاع از حقوق کودکان دست به راهپیمایی زدند و در پایان مراسم قطعنامه ای را در دفاع از حقوق کودک قرائت کردند.

اخبار دقیقتر را طی اطلاعیه های دیگر به اطلاع عموم خواهیم رساند.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری

16 مهر 1386- 8 اکتبر 2007