به کمپین همبستگی بین المللی کارگری برای آزادی فعالین کارگری بپیوندیم

کمپین همبستگی برای آزادی فعالین کارگری ابعاد جدیدی بخود میگیرد. کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (آی تی یو سی) و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل (آی تی اف) روز ۹ اوت برابر با ۱۸ مرداد را روز اعتراض و همبستگی بین المللی برای آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی اعلام کرده اند. این اقدام اتحادیه های کارگری جهانی گامی ارزشمند و مهم در تحکیم همبستگی بین المللی کارگری و در تلاش برای آزادی فعالین کارگری در ایران است. روزهای ۴ تا ۱۱ اوت نیز قبلا از جانب برخی از کانونها و فعالین کارگری به عنوان هفته همبستگی برای آزادی فعالین کارگری اعلام شده بود. اعلام ۹ اوت بمٽابه روز همبستگی بین المللی از جانب تشکلهای اتحادیه ای به این کمپین ابعاد گسترده و مهمی می بخشد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری به این کمپین همبستگی کارگری می پیوندند. ما در عین حال تلاش میکنیم تا ابعاد و دامنه این کمپین را گسترش داده و خواست آزادی بختیار رحیمی و آزادی کلیه فعالین کارگری و همچنین خواست لغو احکام صادر شده علیه فعالین اتحادیه کارگران اخراجی و بیکار را به این مجموعه اضافه کنیم. مبارزه برای آزادی فعالین کارگری گوشه ای از تلاش عمومی ما برای آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و لغو کلیه احکام اعدام است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری در عین حال از کلیه فعالین کارگری میخواهد که به این کمپین بپیوندند. حزب از فعالین رادیکال و سوسیالیست کارگری در ایران میخواهد که دست به کار بزرگترین سازماندهی اعتراض کارگری در این روز شوند. کارگران میتوانند با برگزاری مجمع عمومی و اعلام پیوستن به این حرکت نقش موٽری در آزادی فعالین جنبش کارگری و کلیه زندانیان سیاسی و لغو احکام اعدام و شکست موج تعرض رژیم اسلامی ایفا کنند. باید از هم اکنون دست به کار شد.

زنده باید همبستگی بین المللی کارگری !
مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی، برابری، حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۲۵ ژوئیه ۲۰۰۷