به تمامی احزاب، سازمانها و نهادهای مخالف اعدام

به کمپین روز جهانی "علیه اعدام، علیه رژیم صد هزار اعدام" بپیوندید

دوستان و رفقای عزیز مقیم شهر گوتنبرگ سوئد

همانطور که مطلع هستید، روز ۱۰ اکتبر – ۱۸ مهر، روز جهانی علیه اعدام در سطح جهان است. اما امسال در شرایطی که رژیم جمهوری اسلامی بساط اعدام را در سطح جامعه برپا کرده است، سازمان عفو بین الملل، ائتلاف جهانی علیه اعدام و همچنین برخی از "ان جی او" ها قطعنامه ای را به مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۰ اکتبر مبنی بر توقف اعدام در سطح جهان ارائه خواهند کرد. این اقدام گامی موٽر در جهت لغو قانونی "مجازات اعدام" در سطح جهان است.
از این رو حزب اتحاد کمونیسم کارگری کمپینی را بنام "علیه اعدام، علیه رژیم صد هزار اعدام" بمنظور گسترش این مبارزه اعلام کرده است. تلاش ما این است که مبارزه "علیه اعدام" را به مبارزه علیه "رژیم اسلامی اعدام" گره بزنیم. جمهوری اسلامی حکومت اعدام و چوبه های دار است.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری، در کنار تلاش جهانی برای لغو مجازات اعدام، ۱۰ اکتبر را روز مبارزه با حکومت سمبل اعدام یعنی جمهوری اسلامی اعلام میکند.
در اینروز آکسیونی در نقد و افشای مجازات اعدام، درلغو تمامی احکام اعدام صادر شده توسط رژیم اسلامی و برچیدن چوبه های دار برپا خواهد شد.
از تمامی نیروهای آزادیخواه، انساندوست، و پیشرو میخواهیم که دراین روز متحدانه علیه اعدام و رژیم اسلامی اعدام به میدان بیایند. این روز تریبون بشریتی است که برای رهائی از بربریت تلاش میکند. این تریبون متعلق به شماست.


مکان : برونز پارکن
زمان: 16- 18

مرگ بر رژیم صد هزار اعدام!
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری واحد گوتنبرگ سوئد
070910
 هماهنگ کننده کمپین در شهر گوتنبرگ: شهلا نوری
تماس: 0737262622 تلفن