دریغ از یک جو انسانیت!

در پاسخ به اتهامات حزب کمونیست کارگری

اخیرا رهبری و بخشی از کادرهای حککا تبلیغات زشتى را علیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری آغاز کرده اند. "فریبکاری، دروغ، توطئه، فریب خوردن و بی پرنسیپی" گوشه ای از اتهاماتی است که به طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری و رهبری آن پرتاب کرده اند. در این تبلیغات از قرار بخشی از رهبری حزب ما "فریبکار و توطئه گرند" و بخش دیگری "فریب خورده و قربانی"!؟ به ما اتهام زده اند که بخشی از رهبری فراکسیون اتحاد کمونیسم کارگری "مخفیانه" به "مذاکره و چانه زنی" با حزب حکمتیست بر سر شرایط "نقل و انتقال و اسباب کشی" به آن حزب پرداخته است! برخی از کادرهای این حزب پا را فراتر گذاشته و مضمون این "چانه زنی" را گرفتن پست "کمیته مرکزی" برای "اسباب کشی" به حزب حکمتیست اعلام کرده اند.

اتهام "فریبکاری و توطئه گری" اتهام جدیدی نیست که به طرف کمونیستها پرتاب میشود. این یک اتهام کلاسیک و دیرینه بورژوازی است. دادن چنين تصويری از کمونيستها کار تعطيل ناپذير و هر روزه دستگاههای تبلیغاتی بورژوازی است. ما بسیار متاسفیم که رهبری کنونی حککا برای مقابله با ما به چنين روشهائى رو آورده است.

اتهامات حککا نازل تر از آن است که حتی شایسته تکذیب باشد. اما نظر به جنجال و غوغایی که رهبری حککا بر پا کرده است، نظر به اینکه این اخلاقیات و سنت سیاسی را متاسفانه نیروهای دست راستی و دشمنان کمونیسم به پای کمونیسم کارگری مینویسند، ما ناچاریم بمنظور جلوگیری از این بهره برداریهای ضد کمونیستی علیرغم میل مان توضیحات دردناکی را ارائه دهیم.

علی جوادی از رهبری فراکسیون اتحاد کمونیسم کارگری پس از فاجعه مرگ دخترش و دریافت نامه گرمی از جانب کورش مدرسی، بمنظور تشکر و قدردانی با وی تماس گرفت. این تماس در هفته دوم پس از مرگ زویای عزیز صورت گرفت. بخش اعظم این تماس در مورد ابعاد فاجعه مرگ زویا و مرور خاطرات مشترک دورانی از زندگی زویا بود که کورش مدرسی با آن از نزدیک آشنا بود. البته مباحث سیاسی ای هم در این تماس مطرح شد. اما این مباحث تماما در چهارچوب مواضع علنی اعلام شده فراکسیون اتحاد کمونیسم کارگری بود. لازم به توضیح است که این تنها تماس علی جوادی با شخصیتهای سیاسی پس از مرگ زویای عزیز نبود. بسیاری از رهبران و شخصیتهای سیاسی اپوزیسیون بدنبال فاجعه مرگ زویا با علی جوادی تماس گرفتند و در بسیاری از این تماسها به مباحث سیاسی مورد علاقه طرفین نیز اشاراتی شده است.  

اما رهبری حککا از این تماس یک "جرم سیاسی" ساخته است. واقعیت این است که هر انسان شریفی اگر یک لحظه خودش را در چنین شرایط سختی قرار دهد، از این اتهامات منزجر کننده دلش به درد خواهد

 

آمد! پدری فرزند عزیز و دلبند خویش را در یک فاجعه ناگوار از دست داده است. هنوز چند روزی بیشتر از بخاک سپردن دخترش نگذشته است. درست در چنین شرایط درد آور و غیر قابل تحملی متهم به "توطئه و فریبکاری" از جانب حککا برای دریافت "پست کمیته مرکزی" در حزب دیگری شده است! حيرت انگيز است! واقعا طرح چنین اتهاماتی نیازمند ذهنيتى مالیخولیایی است.

باید از این اتهام زنندگان پرسید آیا پست کمیته مرکزی در احزاب کمونیستی وسیله ای برای معامله گری است؟ آیا از نظر شما این است معنای مبارزه کمونیستی و زندگی انسانی؟ آیا از نظر شما مرگ فرزند نیز ابزار و زمینه ای برای توطئه گری پدر است؟ آیا تماس دو کمونیست در سیستم سیاسی و اخلاقی شما "جرم سیاسی" است؟ براستی مجازات چنین جرمی از نظر شما چیست؟ آیا تماس پدری زخم خورده با دوستی که حتی تقابلهای سیاسی بسیاری را از سر گذرانده اند در فردای یک فاجعه انسانی برای شما امری غیر قابل تصور است؟ موضوع توطئه و سوء ظن است؟ آیا تصور اینکه عمیق ترین انگیزه های انسانی میتوانسته زمینه و علت برقراری تماس میان علی جوادی و کورش مدرسی بعد از فاجعه مرگ زویای عزیز شود، برایتان اینقدر مشکل است؟ آیا میدانید که جامعه ای در غم از دست دادن زویا گریست؟ آیا میدانید که چه تعداد از آنتی کمونیستهای دو آتشه و پرو کاپیتالیسم در غم از دست دادن زویا گریستند؟ آیا میتوانید برای یک لحظه انسانیت را فرای برخی رقابتهای سیاسی حقیر قرار دهید؟ براستی دریغ از یک جو انسانیت!

ما اعلام میکنیم بر خلاف تلقیات رهبری حککا جرم سیاسی نداریم. تماس فی مابین کمونیستها را طبیعی ترین امر سیاست و سازماندهی خود میدانیم. احدی را ملزم به گزارش دهی روابط روزانه اش نمیدانیم. ما فرقه نیستیم. سکت نیستیم. ارتباطات شخصی و طبیعی اعضای خود را تحت کنترل و حسابرسی قرار نمیدهیم. برای برقراری تماس میان کمونیستها دادگاهی تشکیل نمیدهیم. جهت اطلاع "افشاگران روابط کمونيستها" ما همچنین اعلام میکنیم که با برخی از اعضاى رهبرى و کادرهاى امروز و ديروز در احزاب کمونيست کارگرى تماس داشته ایم و اين تماسها را نیز ادامه خواهيم داد. ما یکبار دیگر تاکید میکنیم عضویت در حزب اتحاد کمونیسم کارگری هیچیک از حقوق و آزادیهای فردی و مدنی اعضاء را محدود و مشروط نمیکند. اما چرا این اتهامات سخیف؟

زمانیکه بر ما مسجل شد که خط جدید رهبری حاکم بر حزب کمونیست کارگری خطی در امتداد کمونیسم کارگری منصور حکمت نیست، بلکه در دوری از آن است، زمانیکه بر ما مسجل شد این خط مشی درک روشنی از سازماندهی انقلاب کارگری ندارد و ملزومات پیروزی آن را نمیشناسد، نقشه عملی برای پیشبرد و تامین نیازمندیهای پیشروی آن ندارد و حاضر نیست تلاشی بمنظور فائق آمدن بر ضعفهای خود انجام دهد و نمیخواهد به حزبی سازمانده و رهبر تبدیل شود، از حزب کمونیست کارگری با تمام نقشی که در ساختن و گسترش آن داشتیم جدا شدیم و حزب اتحاد کمونیسم کارگری را با کمترین امکانات تاسیس کردیم. ما به تشخیص خود از حککا قبل از کنگره ۶ جدا شدیم. نمیخواستیم که تداوم تنشهای رهبری حککا با شیوه های "جدل آنلاینی" منجر به هتک حرمت بیشتر و تخریب صفوف کمونیسم کارگری شود. با تشکيل فراکسيون ما داوطلبانه از بالاترین "پستهای تشکیلاتی" و رهبری حزب کمونیست کارگری

کناره گیری کردیم تا سياست کمونيستى مان را مستقلا طرح کنيم، نهايتا از حککا جدا شدیم و حزب جدیدی را پایه گذاری کرديم.  

ما امیدوار بودیم که با جدایی ما پس از چندی این گرد و خاکها و جو نفرتی که رهبری حککا علیه ما ایجاد کرده بود، فروکش کند. برای این رفقا علیرغم آنکه ادعا کرده بودند ما را به عنوان آخرین موانع تصرف قدرت سیاسی از جلوی راهشان به کناری زده اند و میروند که به سرعت قدرت سیاسی را تصرف کنند، آرزوی موفقیت کردیم. ما از حککا جدا شدیم و اعلام کردیم که این رفقا را علیرغم اختلافاتمان بخشی از جنبش کمونیسم کارگری میدانیم و خواهان بهترین و سالمترین مناسبات سیاسی میان بخشهای مختلف جنبش کمونیسم کارگری هستیم. از برخی از کمپینهای این رفقا علنا دفاع کردیم. تلاش کردیم چسبی برای اتحاد و جلوگیری از تکه پاره شدن بیشتر کمونیسم کارگری شویم.    

اما این رفقا بر تمام تصورات و تلاشهای ما خط بطلان کشیدند. در مقابله با ما شمشیرشان را از رو بستند. ما را نماینده "بورژوازی بزرگ" و "دست راستی" اعلام کردند! به ما اتهام کثیف "خدمتگزاری به جمهوری اسلامی" زدند! ما را "مک کارتیست" و "جنگ سردی" و "نادم" نامیدند! از ما خواستند که "شغل شرافتمندانه ای" برای خود دست و پا کنیم! آرزوی "شکست و نابودی" ما را کردند و برای زمان "شکست" ما حتی روز شمار تعیین کردند! به ما لقب "حزب اتحاد بانکهاى سران رژيم، بر عليه تحريم آمريکا" دادند! ما علیرغم این برخوردهای هیستریک و شنيع به کار کمونیستی مان ادامه دادیم. اما متاسفانه گرد و خاک ها و اتهامات فرو ننشست. عقلانیت به جای حقارت و نفرت قرار نگرفت! برعکس با گسترش فعالیت و مقبولیت ما در جامعه این تبلیغات کریه گسترش بیشتری گرفت. به ما تاختند. هر مرزى را پشت سر گذاشتند. تهدید کردند که آی پی آدرس های رفقای ما را "لو" خواهند داد! و تمام این تحریکات و تشبثات از جانب رهبری این حزب سازمان داده شد و يا مهر تائيد خورد.   

از نقطه نظر ما این تبلیغات هیستریک ناشی از خلق و خوی بد و یا اخلاقیات زشت فردی نیست. آنچه توضیح دهنده رفتار کنونی این جریان است چرخش به راستی است که در مواضع این حزب صورت گرفته است. این رفتار و منش سياسى محصول زیر پا گذاشتن پرنسیپهای سیاسی و اخلاقی و برخی باورهای سیاسی سابق این جریان و بی ربط شدن هر چه بیشتر این حزب به سنت و پیشینه کمونیسم منصور حکمت است. تهدید پلیسی به لو دادن آی پی، متهم کردن کمونیستها به خدمتگزاری برای رژیم آدمکشان اسلامی، پرتاب اتهام توطئه گری و غيره به طرف ما تماما از عواقب سیاسی چرخش به راست در سیاست است. هدفی است که شیوه های خود را هم یافته است.

واقعیت این است که چرخش در سیاست پدیده عجیبی نیست. ما در زندگی سیاسی خود شاهد چرخشهای متعددی از جانب بسیاری از همسنگران قدیمی بوده ایم. اما باید اذعان کنیم آنچه برایمان تعجب آور است، سرعت این چرخش و سقوط و کینه توزی و تلاش برای تبدیل حککا به حزب نفرت از جانب رهبری کنونی این حزب است.

ما اعلام میکنیم که اجازه نمیدهیم رهبری کنونی حککا فضای جنبش کمونیسم کارگری را با این شیوه های خود آلوده و مسموم کند. ما اعلام میکنیم که در این دوران رهبری کنونی حککا مسبب تخریب مناسبات درون جنبش کمونیسم کارگری است. ما اعلام میکنیم که به هیچ جریان دست راستی و ضد کمونیستی اجازه نمیدهیم که این روشها و سنتهاى جديد رهبری حککا را به پای کمونیسم کارگری و منصور حکمت بنویسند.

ما به رهبری حککا هشدار میدهیم: از این روشهای مخرب و ضد انسانى دست بردارید! به صلاحتان است! بیشتر از این تیر به پای کمونیسم کارگری نزنید. به خودتان بیائید! به گذشته پر افتخار حزب کمونیست کارگری نگاهی بیاندازید! از این گذشته بیاموزید! کمونیسم کارگری را با عقب ماندگی های پوپولیستی و راست خود آلوده نکنید! گذشته حزب را راهنمای آینده تان قرار دهید. ظرفیت و تحمل نقد سیاسی را داشته باشید! در مقابل نقد سیاسی دست در خورجین اتهامات بورژوازی نکنید!

ما از تمامی نیروهای کمونیسم کارگری میخواهیم که قاطعانه در مقابل این روشهای مخرب ایستادگی کنند.

ما اعلام میکنم که سیاست آتی ما در قبال این اتهامات و اکاذیب عدم پرداختن به آنها است. نه فرصت آًن را داریم و نه علاقه پرداختن به آن را. ما کارهای مهم و بسیاری پیش روی خود داریم. زندگی و هستی جامعه ای در معرض خطری جدی قرار گرفته است. مردمی تشنه آزادی و برابری و رفاه نیازمند عروج نیرویی سازمانده و رهبر براى سرنگونی رژیم اسلامی و استقرار فوری سوسیالیسم هستند.

ما از ارتفاع اخلاقی بالایی با رهبری این حزب برخورد خواهیم کرد. به سطح نازلشان سقوط نخواهیم کرد. ما نقطه نظرات راست و پوپولیستی این جریان را صریح و روشن نقد خواهیم کرد. نقد سیاسی سالم و متمدنانه تنها ابزار ماست. این دوستان هم مختارند از حق آزادی فحش خود استفاده کنند و زشت ترین "تبلیغات" را علیه ما سازمان دهند. در چنین شرایط خطیری پرداختن به اتهامات رهبری حککا نمیتواند مکانی در فعالیت حزب ما داشته باشد. میتوانند با آسایش خاطر و وجدان هر آنچه در چنته دارند رو کنند. اما ما در عوض متعهد میشویم که اجازه نخواهیم داد چنین اقداماتی را به پای کمونیسم کارگری و منصور حکمت بنویسند. ما آرزوهای کمونیستی بسیاری برای این رفقا داشتیم. امروز فقط برایشان متاسفیم!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢ نوامبر ۲۰۰۷