عليه کار کودکان
مراسم دفاع از حقوق کودکان در تهران

امروز پنجشنبه ٢٣ خرداد٬ در تهران مراسم با شکوهی عليه کار کودکان و در دفاع از حقوق کودکان برگزار شد. از صبح امروز پلاکاردهایی در مخالفت با کار کودکان و دفاع از حق کودکان و نوجوانان در شهرری٬ دولت آباد، نازی آباد، و خانی آباد نصب شده است. مرکز اصلی برگزاری مراسم امروز  در فلکه اول دولت آباد بود. این مراسم عمدتا از جانب جمعیت تلاش برای جهانى شایسته کودکان برگزار شده است.

تا ساعت دريافت اين خبر صدها نفر در فلکه اول دولت آباد در اين مراسم شرکت دارند. شعارها و پلاکاردهای این مراسم عبارتند از؛ "کار کودکان ممنوع!"٬ "آموزش اجباری و رایگان برای کودکان!"٬ "جای کودکان در محل کار نیست"  و...

کودک و زندگى او بايد مستقل از موقعيت اقتصادى خانواده تامين باشد. کار کودکان شرم بشريت امروز است. اين بازار و نظام سرمايه دارى و نياز پايه اى خانواده هاى کارگرى و محروم است که باعث ميشود کودک از تحصيل و آموزش و تفريح و سلامتى و شکوفائى محروم شود. هيچ پدر و مادرى اگر محتاج نباشد حاضر نيست کودک دلبندش را به خيابان و کارگاه بفرستد.

حزب تلاش جنبش دفاع از حقوق کودک را ارج مينهد. دست برگزار کنندگان و شرکت کنندگان دراين مراسمها در هر گوشه ايران درد نکند.

مرگ بر حکومت اسلامى سرمایه!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٢ ژوئن ۲۰۰۸ – ۲٣ خرداد ۱۳۸۷