شیث امانی آزاد شد!
تعدادی از فعالین و نزدیکان با دسته گل از او استقبال کردند!

امروز ساعت ۲ بعد از ظهر شیث امانی از فعالین کارگری از زندان مرکزی سنندج در خیابان اکباتان آزاد شد. حدود بیست نفر از فعالین کارگری و همچنین اعضای خانواده شیث  امانی با دسته گل از آزادی او استقبال کردند. شیث امانی پیش از اول ماه مه بازداشت شده بود.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری آزادی شیث امانی را به طبقه کارگر و مردم آزادیخواه و خانواده شیث امانی تبریک میگوید. آزادی شیث امانی مدیون مبارزه و تلاشی همگانی است. این یک پیروزی برای طبقه کارگر و مردم آزادیخواه است.

آزادی شیث امانی را باید پشتوانه مبارزه ای گسترده برای آزادی تمام کارگران زندانی و بازداشت شده و لغو احکام "انضباطی" علیه کارگران تبدیل کرد. منصور اسانلو، بختیار رحیمی، کلیه کارگران بازداشت شده پارس خودرو باید آزاد شوند. کلیه احکام امنیتی و قضایی علیه فریدون نیکوفرد، محمد حیدی مهر، رمضان علیپور، علی نجاتی، جلیل احمدی و ابوالفضل عابدینی، و سایر کارگران باید بدون قید و شرط لغو شود!

 

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر سرمایه داری!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۵ خرداد ۱۳۸۷ – ۲۵ مه ۲۰۰۸