اطلاعیه شماره ۶ کمپین علیه اعدام – علیه رژیم صد هزار اعدام
بمنظور مقابله با گسترش کمپین علیه رژیم صد هزار اعدام، رژیم اسلامی به دستگیری فعالین حقوق بشر متوسل میشود!

بیش از یک هفته است که از دستگیری ۶ تن از فعالین حقوق بشر در ایران میگذارد. منصور فرجی، عباس خرسندی، قاسم شیرزادیان، میثم رودکی، بهرام راسخی فر و سپده پورآقایی افرادی هستند که هفته گذشته از سوی نیروهای اطلاعات بطور همزمان بازداشت شدند  و تاکنون هیچ اطلاعی از این افراد در دست نیست. ماموران انتظامی در یورش به منازل این افراد کتابها و کامپیوتر و لوازم کار این افراد را با خود بردند. بنا به برخی از گزارشات این افراد اکنون در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری میشوند.

تعرض به این فعالین گوشه ای از هراس و عکس العمل رژیم اسلامی بمنظور جلوگیری از گسترش اعتراضات به مناسبت روز جهانی علیه اعدام و علیه رژیم صد هزار اعدام است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری دستگیری این فعالین را محکوم کرده و خواهان آزادی بی قید و شرط کلیه دستگیر شدگان و تمامی زندانیان سیاسی و لغو فوری کلیه احکام اعدام در جامعه است.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری در عین حال از تمامی فعالین اجتماعی، از تمامی رهبران رادیکال و سوسیالیست اعتراضات اجتماعی، از تمامی رهبران کارگری، از تمامی معلمین میخواهد که همراه با بشریت متمدن به استقبال روز جهانی علیه اعدام - علیه رژیم صد هزار اعدام بروند.

بساط اعدام در جهان باید برچیده شود. و این کار بشریت متمدن است. کار ماست!

مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی، برابری، حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۱۸ سپتامبر۲۰۰۷- ۲۷ شهریور ۱۳۸۶